Medzinárodná numizmatická konferencia NUMISMATICA CENTROEUROPAEA IV / 23. - 26. 9. 2019 - fotogaléria

Vojna a mier v dejinách peňazí

4. 3. 2019

Fotogaléria

Cyklus medzinárodných numizmatických konferencií NUMISMATICA CENTROEUROPAEA sa zrodil v roku 2016 z podnetu poľských a českých numizmatikov. V stredoeurópskom priestore sa donedávna organizovalo viacero numizmatických konferencií. Ich organizátori sa pred tromi rokmi rozhodli vytvoriť spoločnú konferenčnú platformu, čiže neorganizovať množstvo parciálnych podujatí, ale vytvoriť jeden veľký spoločný stredoeurópsky numizmatický konferenčný program. Jeho cieľom je pravidelné stretnutie numizmatikov v rámci strednej Európy, zhodnotenie stavu vedeckej činnosti v obore numizmatiky, prezentácia nových nálezov a poznatkov, odborná diskusia a medzinárodná interdisciplinárna spolupráca.

V roku 2016 sa prvá konferencia z tohto radu uskutočnila v Kutnej Hore, v roku 2017 v Brne, v septembri 2018 v Bystrzycy Kłodzkej (Poľsko). Organizáciou štvrtého ročníka bolo poctené špecializované zariadenie Národnej banky Slovenska – Múzeum mincí a medailí v Kremnici. Múzeum pripravilo konferenciu v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom v Bratislave, Slovenskou numizmatickou spoločnosťou pri SAV, Mincovňou Kremnica, š. p. a Mestom Kremnica. Odborne zaštítil podujatie prípravný vedecký výbor skladajúci sa z členov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Rakúska a Maďarska.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 23. – 26. septembra 2019 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Kremnici. Prihlásil sa naň rekordných počet účastníkov (viac ako 80) z doteraz najväčšieho počtu krajín, a to až z jedenástich: Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Rusko, Švédsko a Nórsko. Na konferencii sa zúčastnia poprední európski profesionálni numizmatici a historici z viacerých univerzít (Viedeň, Varšava, Budapešť, Bukurešť atď.), múzeí, numizmatických spoločností a ďalších odborných pracovísk. Tento rok bude na konferencii prezentovaná ako hlavná téma Vojna a mier v dejinách peňazí, prednesené príspevky sa však budú dotýkať aj ďalších tematických okruhov , či už pôjde o numizmatiku antickú, keltskú, stredovekú, či novovekú (nálezy mincí, peňažné a menové vzťahy, medailérstvo, papierové platidlá, ikonografia peňazí, numizmatické zbierky atď.). Ďalším rekordom kremnického podujatia je skutočnosť, že na konferencii odznie až 60 príspevkov v 14 prednáškových blokoch. Bohatý sprievodný program, ktorý organizátori pripravili pre účastníkov podujatia, pozostáva z prehliadok expozícií kremnického múzea, návštevy unikátnej expozície kremnickej mincovne, exkurzií do známych banských lokalít Hodruša – Hámre a Špania Dolina, ale aj koncertu klasickej hudby na Mestskom hrade v Kremnici pripravený pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva a spoločenskej recepcie.

V prípade konferencie NUMISMATICA CENTROEUROPAEA ide pre Kremnicu (v širšom ponímaní aj pre Slovensko a slovenskú numizmatiku) o zvlášť významné medzinárodné podujatie, ktoré sa u nás doteraz v takejto podobe a v takomto rozsahu ešte nekonalo.

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, Mincovňa Kremnica, š. p. a Mesto Kremnica Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú numizmatickú konferenciu NUMISMATICA CENTROEUROPAEA IV (hlavná téma – Vojna a mier v dejinách peňazí) v dňoch 23. až 26. septembra 2019 v prednáškovej sále Mestského úradu (historickej radnice) v Kremnici na Štefánikovom námestí 1/1.

Hlavná téma konferencie: Vojna a mier v dejinách peňazí (prednášky v dĺžke max. 20 min.)
– vojny a ich dopad na menové systémy a ikonografiu peňazí, peniaze v službe vojenských konfliktov, konflikty a ich odraz v nálezoch mincí, peniaze ako vojnová korisť alebo vojnové dane, mincovne počas vojen, resp. mincovne počas vojen verzus mincovne v mierových časoch, vojenské témy na medailách a príbuzných artefaktoch, vojenské účelové platidla a pod.
– tematické okruhy sa vzťahujú na dejiny peňazí a medailérstvo od ich vzniku po 21. storočie
– organizátori uvítajú aj iné zaujímavé témy z oblasti numizmatického bádania

Rokovacie jazyky:
Hlavné rokovacie jazyky: angličtina a nemčina
Ďalšie jazyky: slovenčina, čeština, poľština, príp. ďalšie podľa prihlásených účastníkov

Konferencia sa uskutoční v starobylom stredoslovenskom meste Kremnica, známom historickou mincovňou, pracujúcou nepretržite od roku 1328, drahokovným baníctvom a v neposlednom rade aj vzácnou gotickou architektúrou s meštianskymi domami, Mestským hradom a hradbami. Mesto Kremnica leží v malebnom údolí a je obklopené horami vhodnými na športové a turistické aktivity. Bližšie informácie:
www.visitkremnica.com
www.kremnica.sk

Bližšie informácie o NBS – Múzeu mincí a medailí Kremnica a o konferencii nájdete na internetovej stránke:

Medzinárodný prípravný výbor konferencie:
– Dr. Melinda Torbágyi, PhD., Nemzeti Múzeum Budapest (HU)
– Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D., Moravské zemské muzeum (CZ)
– Prof. Dr. Hubert Emmerig, Universität Wien – Institut für Numismatik und Geldgeschichte (AT)
– Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz – Uniwersytet Wrocławski – Instytut Archeologii (PL)
– PhDr. Marián Soják, Phd., Slovenská numizmatická spoločnosť/Archeologický ústav SAV (SK)
– Mgr. Marek Budaj, PhD., Slovenské národné múzeum – Historické múzeum Bratislava (SK)
– Mgr. Magdaléna Kamhalová, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica (SK)
– Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD., NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica (SK)

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Účastnícky konferenčný poplatok je 35,- eur a bude sa platiť pri registrácii na mieste konania konferencie (po zaplatení účastník dostane účtovný doklad).

PRIHLÁŠKY, PREDNÁŠKY A ABSTRAKTY:

V prípade záujmu o účasť na konferencii vyplňte, prosím, pripojenú prihlášku (osobné dáta, prednáška áno/nie, názov prednášky, účasť na výlete a spoločenskej večeri). Prihlášky je potrebné zasielať do 30. 6. 2019, a to na e-mailovú adresu: daniel.kianicka@nbs.sk, príp. na poštovú adresu: NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, Štefánikovo námestie 11/21, 967 01 Kremnica, Slovensko. Abstrakty k referátom v anglickom alebo nemeckom jazyku a v rozsahu 1 až 2 normované strany prosíme zaslať do 31. 7. 2019, a to na tú istú e-mailovú adresu.

Prihláška

ZBORNÍK:

Z konferencie bude vydaný v roku 2020 samostatný zborník (ako druhé číslo zborníku kremnického múzea Museion)

UBYTOVANIE:

Účastníkov prosíme, aby si v dostatočnom predstihu sami rezervovali v Kremnici ubytovanie.

1) V bezprostrednej blízkosti múzea je možnosť ubytovania (odporúčame):
Penzión & Caffe Veža: http://www.penzion-veza.sk/ (21 miest)
Hotel Centrál: http://www.hotel-central.sk/ (40 miest)

2) Ubytovanie, ktoré je tiež v blízkosti múzea, ale je si ho potrebné rezervovať prostredníctvom e-mailu daniel.kianicka@nbs.sk:
– Apartments and Suites (Modrý kocúr), historická budova na Dolnej ulici 70/8: dve dvojlôžkové a jedna štvorlôžková izba, jedna noc stojí na osobu 25 euro aj s raňajkami, foto penziónu na: https://www.visitkremnica.com/apartments-and-suites-kremnica/ – Penzión Ján Volka, Námestie SNP 3, ide o historickú budovu, ktorej rekonštrukcia sa práve dokončuje, penzión ponúka 5 apartmánov pre 2 + 2 osoby, cena za noc ešte nie je stanovená, foto penziónu je v prílohe pozývacieho e-mailu.

3) Ďalšie možnosti ubytovania: www.visitkremnica.com

DOPRAVA:

Info o doprave: Kremnica je dostupná zo severu a juhu železničnou a autobusovou dopravou. Smer Vrútky – Kremnica alebo Žiar nad Hronom, resp. Zvolen – Kremnica. Kremnica je malé mesto. Väčšinu destinácii možno dosiahnuť pešo, využiť však možno aj taxislužbu.

SPOLOČENSKÝ PROGRAM:

Počas konferencie sa uskutoční slávnostná spoločenská večera a autobusový výlet (v druhý alebo tretí deň konferencie). V priebehu jednotlivých konferenčných rokovaní bude podávané malé občerstvenie (voda, čaj, káva, sladké a slané pečivo). Bližšie informácie zašleme v nasledujúcom obežníku.

Medzinárodná numizmatická konferencia – II. CIRKULÁR [.docx, 482.7 kB]

Ďalšie aktuality

17. 6. 2024

Leto v múzeu

20. 5. 2024

Doma u doktora Zechentera

Výstava originálnych a jedinečných predmetov z domácnosti G. K. Zechentera…

17. 5. 2024

Otváracie hodiny od 21. mája do 30. júna 2024

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.