Registračná listina múzea


Klenoty Kremnice

Múzeum v Kremnici sa radí medzi najstaršie múzejné inštitúcie na Slovensku. Oficiálne počiatky múzea siahajú do 19. storočia, avšak v Kremnici sa pamätihodné predmety zbierali oveľa skôr. Mesto si ich uchovávalo ako tzv. klenoty, o ktorých je najstaršia známa písomná zmienka z roku 1724. Magistrátom zozbierané predmety sa stali základom múzea a tvoria jeho najstaršie a najcennejšie jadro. Pomerne veľkú časť z týchto predmetov tvorili už v tom čase mince a medaily, čo vyplývalo z bohatej tradície mincovníctva v Kremnici.

Múzeum mincí a medailí

Pôvodne regionálne múzeum sa čoraz viac profilovalo ako odborná numizmatická inštitúcia. Tento trend vyvrcholil v roku 1976 pretransformovaním múzea na špecializované celoštátne Múzeum mincí a medailí. Dôsledkom toho bolo okrem iného sprístupnenie novej stálej expozície Z dejín baníctva, mincovníctva a medailérstva (1978). Múzeum sa od tej doby zameralo na ešte aktívnejšie dokumentovanie činnosti kremnickej mincovne, na numizmatiku, medailérstvo a filateliu. V roku 1983 bola na jeho pôde založená tradícia kremnických medailérskych sympózií, ktorá trvá dodnes. V rokoch 1985, 1989 a 1993 múzeum usporiadalo tri ročníky úspešných Medzinárodných kvadrienále medailí.

NBS a numizmatika

Po začlenení Múzea mincí a medailí do NBS došlo k prehĺbeniu numizmatickej špecializácie múzea a k ďalšiemu skvalitneniu jeho odborných a prezentačných činností. Do múzea pribudli tisícky nových numizmatických predmetov, reštaurovali sa zbierky vo fondoch regionálnej histórie a výtvarného umenia. Bohatá bola i výstavná činnosť. Okrem množstva domácich numizmatických a historicko-umeleckých výstav, zorganizovalo múzeum napríklad sériu výstav Mince a medaily zo Slovenska, ktoré boli prezentované v USA (1994), Mexiku (1995), Portugalsku, Španielsku (1996) a Holandsku (1999).

Vznik Kremnického múzea

Oficiálne múzeum založil v roku 1890 archivár a historik Pavol Križko. V uvedenom roku vyčlenil v rámci mestského archívu predmety muzeálnej povahy a vytvoril najstaršiu múzejnú expozíciu. V roku 1955 došlo k odčleneniu múzea od archívu. Zásluhu na tom mali najmä archivár Teodor Lamoš a prvý riaditeľ samostatného múzea Otto Hellenstein. Múzeum sa presťahovalo do novej budovy a stalo sa organizáciou s celookresnou pôsobnosťou. V roku 1956 múzeum odkúpilo od kremnickej mincovne kompletný materiál z celoštátnej výstavy o jej dejinách. Tieto predmety sa stali základom novej stálej numizmatickej expozície múzea.

Po nežnej revolúcii

Po roku 1989 došlo k viacerým zmenám v spojitosti so zriaďovateľom múzea. Od začiatku roku 1991 prešlo pod Ministerstvo kultúry a od 1. januára 1992 do pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky. Napokon od 1. apríla 1994 sa, vzhľadom na svoju numizmatickú profiláciu, stalo súčasťou Národnej banky Slovenska.

Ocenenia

Múzeum mincí a medailí získalo za svoju prácu významné celoslovenské ocenenia. V rokoch 1996 a 2007 mu bola udelená výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá (1996: za obnovu areálu Mestského hradu v Kremnici, 2007: za realizáciu dlhodobej umelecko-historickej výstavy Cesty zberateľstva v umení 15. – 18. storočia).

V rokoch 2003 a 2007 múzeum získalo ocenenie Múzeum roka (2003: za realizáciu expozície Líce a rub peňazí, 2007: za realizáciu dlhodobej umelecko-historickej výstavy Cesty zberateľstva v umení 15. – 18. storočia)

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.