Expozície, Mestský hrad

Pozor, vyhliadková veža kostola sv. Kataríny na mestskom hrade je od 5. septembra 2023 pre návštevníkov zatvorená. Dôvodom je komplexná rekonštrukcia vonkajšej fasády a rekonštrukcia umelecko-historických stavebných prvkov. Veža bude opätovne sprístupnená v júli 2024.

Mestský hrad v Kremnici bol v roku 1970 ako ojedinelá architektonická pamiatka stredovekého osídlenia a fortifikácie  vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Tvorí ho súbor stavieb zo  14. – 15. storočia, chránený dvojitým opevnením, na ktoré sa pripájajú jedny z najzachovalejších mestských hradieb na Slovensku. Prešiel viacerými stavebnými prestavbami, dnešnú podobu získal po rozsiahlej neogotickej obnove v rokoch 1883 – 1886.  Hradný komplex s expozíciami spravuje Múzeum mincí a medailí, patriace pod Národnú banku Slovenska.

Otváracie hodiny
Virtuálna prehliadka Mestského hradu

V strede areálu stojí dominantný gotický kostol sv. Kataríny – patrónky mesta s neogotickým interiérom. Druhou cirkevnou stavbou v areáli je gotický karner sv. Ondreja s kostnicou. Steny kaplnky  sú zdobené gotickými nástennými maľbami. Areál hradu obkolesuje dvojitá obvodová hradba a jeho súčasťou sú ďalšie typické objekty mestských hradov ako radnica, fara, vstupná brána s barbakanom a obranné bašty. Stavba na rozdiel od väčšiny hradov nebola budovaná panovníkom alebo feudálom. Výstavbu si zabezpečovali mešťania výhradne pre potreby správy a obrany svojho mesta a boli jeho výhradnými vlastníkmi.

V  rokoch 1976 – 1996 prešiel hradný areál komplexnou obnovou. Počas nej bol v kostole sv. Kataríny inštalovaný moderný organ, jeden z najkvalitnejších nástrojov na Slovensku. Organ je využívaný nielen počas bohoslužieb, ale aj pre potreby múzea, ktoré organizuje pravidelne organové koncerty popredných domácich i zahraničných interpretov a poslucháčov konzervatórií.

V kostole sa v nedeľu a na cirkevné sviatky konajú cirkevné obrady (bohoslužby).

Expozície, Mestský hrad
Presbytérium kostola s hlavným oltárom sv. Kataríny Alexandrijskej
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-1.png

Ku kostolu bola v 15. storočí voľne pristavaná veža. Dnes má renesančnú podobu, ktorú dostala po požiari v roku 1560. Po stáročia v nej sídlili strážcovia a ohlasovali nebezpečenstvo. V súčasnosti funguje izba strážcov ako expozícia a zároveň je odtiaľ najkrajší výhľad na panorámu mesta a  okolité kopce. Návštevníci sa k nej dostanú výstupom po 127 točitých kamenných schodoch.

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.