Expozície, Karner

Karner z prvej polovice 14. storočia mal dve funkcie. Spodná časť objektu slúžila ako kostnica a vrchná časť plnila funkciu kaplnky. Pôvodne bola kaplnka zasvätená sv. Michalovi, neskôr Ondrejovi. O patrocíniu sv. Ondreja by mohli svedčiť aj písmená v klenbovom svorníku pod baníckymi kladivkami AP (Andreas Patronus).

Kostnica (osárium) je najstaršou stavbou hradného komplexu. Zaklenutá je 6-dielnou klenbou s hranolovými neprofilovanými rebrami. Rebrá sa zbiehajú do 6-uholníkového svorníka. Na klenbe sú výrazné stopy po šalovaní. Keďže okolo karnera sa od počiatku pochovávalo, kostnica slúžila ako priestor na ukladanie kostí z okolitých starších hrobov.

Vrchné poschodie kaplnky je zaklenuté 6-rebrovou klenbou s kruhovým svorníkom s baníckymi kladivkami. Steny kaplnky sú zdobené gotickými maľbami s námetom znázorňujúcim scény zo života sv. Erazma.

Nad dverami do sakristie je zobrazený výjav z mučenia sv. Erazma, ktorému vytrhávajú črevá a navíjajú ich na rumpál. Vpravo je fragment stínania. Nad nim je scéna mučenia Erazma v kotli a vedľa Erazmus pred kráľom. Úplne hore zľava doprava sú zobrazené tri scény: havran prinášajúci Erazmovi jedlo, Erazmus kážuci zástupom a Erazmus pred kráľom.

K výzdobe kaplnky patrí neidentifikovaná svätica s palmovou ratolesťou umiestnená vedľa vstupného portálu a osem fragmentov konsekračných krížov z vysvätenia v roku 1431.

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.