Tradícia stretnutí výtvarn…

21. 1. 2020

Tradícia stretnutí výtvarných umelcov – medailérov v Kremnici sa zrodila v roku 1983. Na prvých troch ročníkoch sympózia sa zúčastnili slovenskí a českí autori, od roku 1988 má sympózium medzinárodný charakter. Organizuje sa spravidla každé dva roky a zúčastňuje sa ho päť medailérov z rôznych krajín, jeden z nich je zo Slovenska. Príjemné prostredie Kremnice a pokojná atmosféra v dome, kde žila rodina výtvarníkov Angyalovcov, boli na začiatku nespočetných stretnutí a zrodu nových kontaktov. Sympóziá sa stali neodmysliteľnou súčasťou výtvarného života Kremnice – centra slovenského mincovníctva a medailérstva.

Základnou myšlienkou Medzinárodného sympózia medailí v Kremnici je vytvorenie priaznivých podmienok pre tvorbu zúčastnených autorov, prispievať k výmene informácií a tvorivých podnetov na medzinárodnej úrovni. Pre medailérov z rôznych krajín je podujatie príležitosťou spoznať súčasný život a kultúrne dianie na Slovensku, oboznámiť sa s bohatou históriou mesta Kremnica, predovšetkým s jeho medailérskou tradíciou. Ponúka možnosť spoznať perspektívy ďalšieho vývoja medailérskej tvorby s ohľadom na činnosť kremnickej mincovne, pôsobiacej v Kremnici neprerušene už viac ako 680 rokov.

Špecifikom kremnického sympózia v porovnaní s inými európskymi podujatiami podobného charakteru je vytvorenie autorského návrhu a následná realizácia obojstrannej razenej medaily v kremnickej mincovni. Okrem toho autori počas štyroch týždňov strávených v Kremnici vytvoria návrhy na päť liatych medailí, realizovaných prevažne v dielňach miestnych odlievačských majstrov. Vyvrcholením sympózia je slávnostné otvorenie výstavy medailí, vytvorených na sympóziu, vo výstavných priestoroch NBS – Múzea mincí a medailí.

Od roku 1983 bolo na sympóziách vytvorených viac ako 600 medailí od takmer 80 popredných medailérov. Medaily sa stávajú súčasťou zbierkového fondu medailí múzea, výber z nich je možné vidieť v numizmaticko-historickej expozícii Líce a rub peňazí – Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska na Štefánikovom námestí 10/19 v Kremnici.

XV. Medzinárodné sympózium medailí Kremnica 2020

sa uskutoční v termíne: 21. 9. – 18. 10. 2020

Informácie pre účastníkov

Štatút

Licenčná zmluva

Prihláška

Termín na doručenie žiadostí je predĺžený do 15. júna 2020. XV. Medzinárodné sympózium medailí v Kremnici sa bude konať len v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.

Ďalšie aktuality

12. 4. 2024

V máji bude múzeum otvorené aj počas sviatkov

Sviatok práce a Deň víťazstva nad fašizmom oslávte v Múzeu mincí a medailí.

10. 4. 2024

Stretnutie hudby s výtvarným umením

Jarný koncert kremnickej ZUŠ v galérii múzea sa uskutoční 29. apríla.

4. 4. 2024

Pozývame na prechádzku barokovou Európou

Na jarnom koncerte 26. apríla zaznie stará hudba.

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.