Tradícia stretnutí výtvarn…

21. 1. 2020

Tradícia stretnutí výtvarných umelcov – medailérov v Kremnici sa zrodila v roku 1983. Na prvých troch ročníkoch sympózia sa zúčastnili slovenskí a českí autori, od roku 1988 má sympózium medzinárodný charakter. Organizuje sa spravidla každé dva roky a zúčastňuje sa ho päť medailérov z rôznych krajín, jeden z nich je zo Slovenska. Príjemné prostredie Kremnice a pokojná atmosféra v dome, kde žila rodina výtvarníkov Angyalovcov, boli na začiatku nespočetných stretnutí a zrodu nových kontaktov. Sympóziá sa stali neodmysliteľnou súčasťou výtvarného života Kremnice – centra slovenského mincovníctva a medailérstva.

Základnou myšlienkou Medzinárodného sympózia medailí v Kremnici je vytvorenie priaznivých podmienok pre tvorbu zúčastnených autorov, prispievať k výmene informácií a tvorivých podnetov na medzinárodnej úrovni. Pre medailérov z rôznych krajín je podujatie príležitosťou spoznať súčasný život a kultúrne dianie na Slovensku, oboznámiť sa s bohatou históriou mesta Kremnica, predovšetkým s jeho medailérskou tradíciou. Ponúka možnosť spoznať perspektívy ďalšieho vývoja medailérskej tvorby s ohľadom na činnosť kremnickej mincovne, pôsobiacej v Kremnici neprerušene už viac ako 680 rokov.

Špecifikom kremnického sympózia v porovnaní s inými európskymi podujatiami podobného charakteru je vytvorenie autorského návrhu a následná realizácia obojstrannej razenej medaily v kremnickej mincovni. Okrem toho autori počas štyroch týždňov strávených v Kremnici vytvoria návrhy na päť liatych medailí, realizovaných prevažne v dielňach miestnych odlievačských majstrov. Vyvrcholením sympózia je slávnostné otvorenie výstavy medailí, vytvorených na sympóziu, vo výstavných priestoroch NBS – Múzea mincí a medailí.

Od roku 1983 bolo na sympóziách vytvorených viac ako 600 medailí od takmer 80 popredných medailérov. Medaily sa stávajú súčasťou zbierkového fondu medailí múzea, výber z nich je možné vidieť v numizmaticko-historickej expozícii Líce a rub peňazí – Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska na Štefánikovom námestí 10/19 v Kremnici.

XV. Medzinárodné sympózium medailí Kremnica 2020

sa uskutoční v termíne: 21. 9. – 18. 10. 2020

Informácie pre účastníkov

Štatút

Licenčná zmluva

Prihláška

Termín na doručenie žiadostí je predĺžený do 15. júna 2020. XV. Medzinárodné sympózium medailí v Kremnici sa bude konať len v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.

Ďalšie aktuality

27. 9. 2023

Šumenie znamená šupkárske umenie

Výstava prezentuje celé spektrum umeleckých odvetví.

25. 9. 2023

Marek Budaj prednášal na letnej škole…

Predstavil poklad zo Šintavy.

19. 9. 2023

Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996

Príležitosť predstaviť svoju aktuálnu tvorbu prijali nielen výtvarníci,…

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.