VZNIK ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY 1918. Kremnická mincovňa a jej postavenie v novom štáte

 

20. 11. 2018

K storočnici vzniku Československa NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica usporiadalo v priestoroch historicko-numizmatickej expozície Líce a rub peňazí na Štefánikovom nám. 10/19 špecializovanú výstavu pod názvom

Vznik Československej republiky 1918 – Kremnická mincovňa a jej postavenie v novom štáte

Múzeum podujatie pripravilo v spolupráci s dvomi najbližšími partnermi, a to Mincovňou Kremnica, š. p. a MV SR, Štátnym archívom Banská Bystrica – pracoviskom Archív Kremnica.

Výstavu tvoria dva základné tematické okruhy. Jeden je venovaný turbulentným osudom kremnickej mincovne, dôležitej a významnej hospodársko-politickej inštitúcie bývalej monarchie, v krátkom období po vyhlásení nového samostatného československého štátu (strata funkčnosti mincovne v dôsledku transportu celého strojového zariadenia, zásob drahých a obecných kovov a ďalších potrebných materiálov do Budapešti; nelojálnosť riadiacich pracovníkov a ich postupný odchod po prevzatí podniku do správy Československej republiky; nedostatok odborníkov v prvých dvoch rokoch) a tiež jej postupnej konsolidácii, dobudovaniu po technickej, technologickej aj personálnej stránke. Tieto udalosti sú priblížené prostredníctvom zdigitalizovaných archívnych obrazových a písomných dokumentov z archívu mincovne, resp. pracoviska Archív Kremnica ŠA BB.

Druhý tematický okruh je venovaný obsahovej, výtvarnej a technologickej príprave vlastnej československej meny, konkrétne jej mincovej sústave, a to prostredníctvom trojrozmerných predmetov zo zbierok Múzea mincí a medailí a z archívu (skladu) nástrojov Mincovne Kremnica, š.p. Ide o sadrové výtvarné návrhy, bronzové modely určené na redukciu, rôzne druhy redukcií (primárne nástroje) a razidiel. V mnohých prípadoch sú doplnené aj oficiálnymi skúšobnými razbami, razbami nerealizovaných návrhov, či technologickými skúškami, ktoré slúžili na prípravu obeživa pre obnovenú Československú republiku po roku 1945. Samostatná vitrína je venovaná prvým československým dukátom a ďalšia odbornej a hlavne zberateľskej verejnosti známym „raritám“, čiže vzácnym razbám I. ČSR (napr. povestný 5 hal. 1924, 10 Kč 1933, 5 Kč 1937, nevydaná pamätná 20 Kč 1938 k 20. výročiu vzniku Československej republiky, ktorá práve zanikala).

Integrálnou súčasťou výstavy je aj malá kolekcia medailí, resp. odznakov s československou tematikou, z ktorých viaceré vznikli a boli razené skôr ako obeživo (prvá československá medaila od Jozefa Reisnera pochádza z roku 1919). Okrem rytcov a medailérov samotnej mincovne ide najmä o práce renomovaných českých výtvarníkov z 20. a 30. rokov, v niektorých prípadoch doplnené aj redukciami a razidlami z majetku Mincovne Kremnica. Osobitná pozornosť je venovaná hlavnému tvorcovi československej mincovej sústavy prof. Otakarovi Španielovi.

Termín trvania výstavy: 22. 11. 2018 – 30. 6. 2019
Miesto: NBS – Múzeum mincí a medailí, expozícia Líce a rub peňazí
Štefánikovo nám. 10/19, Kremnica
Kontaktná osoba: Bc. Agáta Lešková, č. t. 045/678 0308

VZNIK ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY 1918. Kremnická mincovňa a jej postavenie v novom štáte

Pozrite si fotografie z vernisáže výstavy konanej dňa 22. 11. 2018

Ďalšie aktuality

17. 6. 2024

Leto v múzeu

20. 5. 2024

Doma u doktora Zechentera

Výstava originálnych a jedinečných predmetov z domácnosti G. K. Zechentera…

17. 5. 2024

Otváracie hodiny od 21. mája do 30. júna 2024

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.