Ukryté mince sú svedectvom nepokojných časov Bethlenovho povstania v rokoch 1623 až 1626.

6. 12. 2023

V ostatných rokoch sa podarilo objaviť, a vďaka poctivým nálezcom aj zachrániť, niekoľko zaujímavých a výnimočných nálezov. Jedným z nich je aj počtom síce neveľký, ale o to zaujímavejší poklad 321 mincí, ktorý bol nájdený v katastri obce Nové Hony v okrese Lučenec. Mince objavil 25. septembra 2021 náhodný nálezca, ktorý na poklad natrafil počas pílenia lieskových konárov pri lesnej ceste pod kopcom Danša.

Vystavili sme poklad mincí z Nových Honov

„Nález je špecifickým tým, že pozostáva výlučne zo zahraničných, najmä poľských mincí. Na druhej strane ide o prirodzený jav, lebo od druhej polovice 16. až v 17. storočí sa tieto razby stali úplne dominantnými v obehu, kde jasne prevýšili domáce mince. Takmer všetky sú nominálovo tzv. poltoráky, ktoré sa razili v Poľsku po roku 1614. Ich produkcia bola najmasovejšia v rokoch 1623–1627, keď sa vyrazilo vyše 760 miliónov exemplárov. Z toho dôvodu nie je žiadnym prekvapením, že najviac razieb je v poklade práve z 20. rokov 17. storočia. Tieto zároveň tvoria aj najmladšie mince v náleze, ktoré pochádzajú z roku 1623. Z toho môžeme usúdiť, že k jeho ukrytiu došlo v tomto roku alebo len krátko potom. Príčinou jeho uloženia do zeme sú jednoznačne nepokojné časy protihabsburského povstania sedmohradského kniežaťa Gabriela Bethlena, ktorý v rokoch 1619–1626 niekoľkokrát vtrhol aj na územia Slovenska a jeho vojská neobišli ani Novohrad,“ uviedol numizmatik NBS – Múzea mincí a medailí, Marek Budaj. Ako doplnil, poklad je vystavený v nálezovom stave, to znamená ešte pred jeho odborným očistením aj s črepmi hlinenej nádoby, v ktorej bol ukrytý.

Aby sme mali konkrétnejšiu predstavu o poklade, je zaujímavé sledovať jeho kúpnu silu v čase ukrytia. Napríklad nádenník v Banskej Bystrici by musel na uvedenú finančnú hotovosť pracovať v roku 1622 približne 107 dní, murársky tovariš v roku 1623 cca 64 dní a tesársky tovariš v Trnave vyše 40 dní. Za uvedený poklad sa dalo kúpiť vyše 310 litrov obilia, 175 kg hovädzieho mäsa, prípadne vyše 44 litrov tokajského vína. Aj z týchto prepočtov vidíme, že majiteľom uvedenej finančnej hotovosti mohol byť bežný človek.

Poklad nebude v kremnickom múzeu vystavený trvalo. „Ide o dočasnú inštaláciu v novej sérii „Pozoruhodný exponát“, v ktorej budú kurátori Múzea mincí a medailí predstavovať predmety zo zbierok múzea, ktoré považujú za výnimočné. Veríme, že možnosť nazrieť na jednotlivé múzejné artefakty očami kurátorov návštevníkov zaujme,“ povedal referent propagácie múzea, Silver Jurtinus. Poklad z Nových Honov a ďalšie pozoruhodné exponáty budú vystavené v sklenenom trezore na prvom poschodí expozície Líce a rub peňazí na Štefánikovom námestí 10/19 v Kremnici.


Mgr. Marek Budaj, PhD. (*1975)

Vystavili sme poklad mincí z Nových Honov

V roku 1999 vyštudoval odbor História – Archeológia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a v roku 2010 ukončil doktorandské štúdium na Katedre pomocných vied historických a archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa keltským, stredovekým a novovekým dejinám mincovníctva. Predmetom jeho výskumu sú prevažne nálezy mincí a ich prínos pre poznanie dejín Slovenska aj Uhorska. Je autorom vyše 200 vedeckých, popularizačných prác a štúdií publikovaných doma aj v zahraničí. Okrem toho je autorom niekoľkých monografií (napr. Košický zlatý poklad, v spoluautorstve Uherské středověké dukáty ze sbírky Národního muzea a pod.). V NBS – Múzeu mincí a medailí pracuje od februára 2023.

Ďalšie aktuality

17. 6. 2024

Leto v múzeu

20. 5. 2024

Doma u doktora Zechentera

Výstava originálnych a jedinečných predmetov z domácnosti G. K. Zechentera…

17. 5. 2024

Otváracie hodiny od 21. mája do 30. júna 2024

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.