Vernisáž výstavy v sobotu 16. 10. 2021 o 15:00 hod.

13. 10. 2021

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica
pozýva na výstavu

XV. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM MEDAILÍ KREMNICA 2021

16. 10. 2021 – 31. 1. 2022
Expozícia Líce a rub peňazí
Štefánikovo nám. 10/19, Kremnica

NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici zorganizovalo XV. ročník Medzinárodného sympózia medailí. Kremnica sa tak opäť na jeseň stala dejiskom tvorivého stretnutia umelcov – medailérov. Kreatívne výsledky sympózia budú prezentované na výstave v expozícii Líce a rub peňazí. Vernisáž výstavy sa uskutoční v sobotu 16. októbra 2021 o 15.00 hodine.

Medailérske sympóziá sa v Kremnici konajú spravidla každé dva roky už od roku 1983, vtedy ešte s československou účasťou. Od roku 1988 majú  kremnické medailérske sympóziá medzinárodný charakter. Počas pobytu v Kremnici účastníci sympózia spoznávajú nielen bohatú históriu mesta, dejiny mincovníctva a medailérstva, ale aj súčasný výtvarný život Kremnice. Sympózium sa tak stáva priestorom pre vzájomné spoznávanie, výmenu skúseností a tvorivú prácu.

 

 

 

*Foto: Majid Jammoul (PL), XIV. Medzinárodné sympózium medailí Kremnica, 2017

 Tento rok sa medzinárodného sympóziá zúčastňujú Ulrika Margareta Kjeldsen z Fínska, Daniela Kartáková z Čiech, Ventsislav Yanchev Shishkov z Bulharska a Krzysztof Krzysztof z Poľska. Počas štvortýždňového pobytu v Kremnici vytvoria medailéri návrhy na jednu razenú a päť liatych medailí, ktoré sú realizované v kremnickej mincovni a v dielni umeleckého odlievača. Kolekcia sympoziálnych medailí obohatí zbierku múzea, ktorej súčasťou je už viac ako 600 medailí od takmer 70 popredných autorov z celého sveta, vytvorených na predchádzajúcich ročníkoch podujatia. Výber medailí zo sympózií je súčasťou numizmaticko – historickej expozície múzea Líce a rub peňazí. Kolekcia medailí z aktuálneho XV. ročníka sympózia bude predstavená na samostatnej výstave v medailérskej časti expozície Líce a rub peňazí.

 

*Foto: Peter Durbák (SK), XIV. Medzinárodné sympózium medailí Kremnica, 2017

Účastníci XV. Medzinárodného sympózia medailí Kremnica 2021

Daniela Kartáková (CZ) sa narodila v roku 1965 v Turnově, Česká republika. V rokoch 1979 – 1983 študovala na Strednej umelecko – priemyselnej škole v Prahe, v rokoch 1984 – 1990 odbor sochárstvo na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Žije a pracuje striedavo v Prahe a v talianskej Carrare. Je členkou asociácie umelcov medailérov a pôsobí v Rade Spolku sochárov ČR. Prevažne sa venuje komornej plastike, medailérstvu a reštaurovaniu sochárskych diel. Zúčastnila sa na viacerých kolektívnych i samostatných výstavách v Českej republike, Taliansku a ďalších krajinách. Je autorkou oficiálnej sady pamätných medailí k návšteve pápeža Benedikta XVI. v ČR, pamätnej medaily k úmrtiu pápeža Jána Pavla II., pamätnej medaily k 10. výročiu ČR a prezidenta Václava Havla a iných diel prevažne pre spoločnosť Česká mincovna a.s.

Krzysztof Krzysztof (PL) sa narodil v roku 1980 v Bielsko-Biala, Poľsko. V rokoch 1995 – 2000 študoval na Antoni Kenar Lyceum of Arts v Zakopanom, v rokoch 2000 – 2005 na Warsaw Academy of Arts, v rokoch 2002 – 2003 na Universität der Künste v Berlíne, v roku 2006 na Wajda Film School vo Varšave. V období 2017 – 2018 absolvoval doktorandské štúdium na University of Ulster v Belfaste. Prednášal na viacerých zahraničných konferenciách a je autorom vedeckých publikácií. Svoju tvorbu prezentoval na samostatných a kolektívnych výstavách v Poľsku, USA, Rakúsku, Veľkej Británii, Nemecku, Fínsku. Je realizátorom projektov vo verejnom priestore v Poľsku, ale aj v zahraničí (Južná Kórea, USA, Írsko). V minulosti pracoval v oblasti umeleckého dizajnu a vo výtvarnom úmení. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Ignatianum Academy v Krakowe. Zameriava sa na oblasť skupinovej dynamiky a umenia vo verejnom priestore a na parametrizáciu javov vnímania umenia a riešenia konfliktov. V prípade medailérstva vidí jeho potenciál vo verejnom diskurze ako platformu na zapamätanie a aktívny komentár k súčasným udalostiam, v lokálnom a globálnom meradle. Je členom Medzinárodnej federácie medailérskeho umenia FIDEM. 

Ventsislav Yanchev Shishkov (BG) sa narodil v roku 1986 v Sofii, Bulharsko. V rokoch 2003 – 2008 študoval na National High School for Applied Arts St. Luke v Sofii. V rokoch 2008 – 2014 na National Academy of Arts v Sofii, kde pôsobí ako asistent a špecializuje sa na prácu s kovom. Svoju tvorbu prezentoval na viacerých samostatných a kolektívnych výstavách v Bulharsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku a ďalších krajinách. Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných sochárskych sympóziách a tvorivých pobytoch v Bulharsku a zahraničí (Nemecko, Poľsko, Rusko, Rakúsko, USA, Rumunsko). Je autorom zlatej pamätnej mince s motívom Sv. Konštantína a sv. Heleny (2012). Za svoju tvorbu získal niekoľko ocenení pre mladých umelcov. Žije a tvorí v Sofii. Je členom Medzinárodnej federácie medailérskeho umenia FIDEM a Únie výtvarných umelcov Bulharska (UBA).  

Ulrika Margareta Kjeldsen (FI) sa narodila v roku 1993 v Mariehamn, Fínsko. V rokoch 2010 – 2012 študovala na United World College Red Cross Nordic, Flekke (Nórsko), v rokoch 2012 – 2013 na Queen Margaret University v Edinburghu (Škótsko) a v rokoch 2013 – 2017 na Duncan of Jordanstone College of Art & Design v Dundee (Škótsko). Žije a tvorí na Alandských ostrovoch (Fínsko). Jej diela boli vystavené na mnohých výstavách doma, aj vo Veľkej Británii. Získala viaceré ocenenia a granty – štipendium mladých výtvarníkov na účasť na kongrese FIDEM v Japonsku, prístup do zbierky umeleckých medailí v Britskom múzeu v Londýne, medzinárodný kurz výroby medailí v Bulharsku pod vedením profesora Bogomila Nikolova, stáž v Kráľovskej mincovni vo Walese, čestné uznania v British Art Medal Society´s Student Medal Competition. Je členkou Britskej medailérskej spoločnosti, Fínskeho cechu medailérov, Alandickej umeleckej asociácie a Medzinárodnej federácie medailérskeho umenia FIDEM. Okrem medailérstva patria do okruhu jej tvorby aj produkcie v oblasti divadelnej práce, scénografie, rekvizít, javiskovej práce a reštaurovania rekvizít.  

Ďalšie aktuality

27. 9. 2023

Šumenie znamená šupkárske umenie

Výstava prezentuje celé spektrum umeleckých odvetví.

25. 9. 2023

Marek Budaj prednášal na letnej škole…

Predstavil poklad zo Šintavy.

19. 9. 2023

Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996

Príležitosť predstaviť svoju aktuálnu tvorbu prijali nielen výtvarníci,…

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.