Svoje diela vystaví prvýkrát na Slovensku.

8. 2. 2023

Výstava

Od 17. 2. do 29. 4. 2023

Galéria múzea

0,5 €

Výstava Veronika Bílková: Ilustrácia a maľba
Bílková, február 2023

Výstavnú sezónu v roku 2023 zahajuje NBS – Múzeum mincí a medailí vo svojich galerijných priestoroch výstavou Veronika Bílková: Ilustrácia a maľaba.

Doteraz ešte nemali priaznivci výtvarného umenia, ale aj široká verejnosť na Slovensku príležitosť uvidieť tvorbu Veroniky Bílkovej. Svoje diela vystaví prvýkrát na Slovensku výnimočne na výstave v Kremnici.

Veronika Bílková, maliarka a ilustrátorka, študovala odbor Ilustrácia a grafika na Fakulte dizajnu a umenia na Západočeskej univerzite v Plzni. Už od detstva sa venuje hudbe, ktorá je v jej výtvarnej tvorbe najväčšou inšpiráciou. Štúdium v roku 2019 ukončila diplomovou prácou – didaktickou non-fiction knihou Ludwig van Beethoven. Kniha bola v roku 2020 vydaná vo vydavateľstve Verzone, bola nominovaná na Zlatú stuhu ako výtvarný počin a zaradená do katalógu Najlepšie knihy deťom 2020. V roku 2021 reprezentovala českú ilustráciu na medzinárodnom Bienále ilustrácií v Bratislave, kde získala Čestné uznanie za vydavateľský počin. V súčasnosti žije v Litomyšli, kde posledné dva roky písala a ilustrovala knihu o Bedřichovi Smetanovi. Kniha pokračuje vo voľnom edičnom pokračovaní o hudobných skladateľoch a vyšla v decembri minulého roku. V letných mesiacoch autorka od ilustrácií oddychuje, cestuje po Európe a maľuje obrazy v plenéri. V posledných rokoch preniesla na plátno mestá Francúzska, Rumunska, Nemecka, Dánska, Portugalska, Holandska a ďalších. V plenérovej maľbe si užíva, v porovnaní s ilustráciami, náročnejšie podmienky pre prácu, snaží sa využiť obmedzený čas pre zachytenie svetiel a tieňov a ojedinelej atmosféry a detailov každého nového miesta. Niekoľko rokov sa tiež venuje vedeniu súkromných výtvarných kurzov ilustrácie a maľby pre dospelých.

Hlavnou časťou výstavy sú originály ilustrácií ku knihám Ludwig van Beethoven a Bedřich Smetana. Kniha o Beethovenovi zasväcuje čitateľa do najpodstatnejších udalostí jeho života, do základov hudobnej teórie a popisuje skladateľov vzťah k českému prostrediu, ktoré mu bolo veľkou inšpiráciou v niekoľkých jeho slávnych dielach. Kniha je zameraná predovšetkým na Beethovenove klavírne sonáty a symfónie. V druhej Knihe o Smetanovi sa autorka naopak rozhodla zamerať na omnoho náročnejšiu hudobnú formu – operu. Tak obsiahlu tému chcela vysvetliť mladému čitateľovi zrozumiteľne, ale zároveň chcela vyzdvihnúť najzásadnejšie a najzaujímavejšie fakty o Smetanovom opernom diele, o jeho hodnote a prínose pre české hudobné umenie.

Výpravnú funkciou obidvoch kníh má predovšetkým ich obrazová časť. Pre svoje ilustrácie i obrazy využíva autorka najčastejšie techniku maľby špachtľou, ktorá umožňuje nanášať väčšie množstvo farby a docieli tak dynamické tvary a reliéfny efekt všetkých motívov. Ilustrácie vždy fotografuje, aby vynikli ostré tiene, vďaka ktorým je zostrená štruktúra, reliéf a živosť každej scény.

Forma ilustrácií v knihe o Smetanovi nasleduje hlavné skladateľove hudobné výrazové prostriedky. Smetana sa snažil svojou hudbou dovysvetľovať a obohacovať text libreta a autorka sa rozhodla ponechať tuto úlohu maľbe. Kapitoly sú vždy tematicky, kompozične a farebne prepojené, aby pôsobili jednotne, rovnako ako nechal Smetana svoju hudbu vždy nerušene plynúť
od predohry až do konca opery. V grafickej úprave knihy autorka technicky a kompozične vychádzala zo Smetanových skíc, partitúr a pôvodných plagátov k premiéram opier. Temnejšie momenty Smetanovho života a jeho vážnych opier podfarbujú veľké tmavé a hutné plochy, s ostrými, jedovatými odtieňmi. Komické opery naopak žijú detailom a pohybom, s jemnými líniami, vzormi a žiarivými farbami. Dynamická maľba sa autorke osvedčila tiež pri niektorých motívoch, ktoré zachytávajú najdojemnejšie momenty Smetanovho života. Jednou z takých ilustrácií je hľadisko Prozatímního divadla v Prahe plné bielych mávajúcich šatiek po premiére Hubičky. Chvíle ohromného obdivu a úcty poslucháčov k skladateľovi, ktorý už nemohol počuť ich potlesk.

Výstava okrem 60 ilustrácií predstavuje tiež niekoľko autorkiných obrazov. Je to ukážka z najnovších obrazov z Litomyšle, ktoré maľovala v auguste minulého roku. Tieto maľby boli jej oddychom v priebehu práce na knihe o Smetanovi, ktorý sa v Litomyšli narodil.

Výstava bude verejnosti sprístupnená vernisážou v piatok 17. februára 2023 o 16:00 h. Súčasťou vernisáže bude aj hudobno-tanečné vystúpenie. V sobotu 18. februára o 14:00 h sa uskutoční komentovaná prehliadka výstavy za účasti autorky Veroniky Bílkovej.

Ďalšie aktuality

17. 6. 2024

Leto v múzeu

20. 5. 2024

Doma u doktora Zechentera

Výstava originálnych a jedinečných predmetov z domácnosti G. K. Zechentera…

17. 5. 2024

Otváracie hodiny od 21. mája do 30. júna 2024

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.