Svoje diela vystaví prvýkrát na Slovensku.

8. 2. 2023

Výstava

Od 17. 2. do 29. 4. 2023

Galéria múzea

0,5 €

Výstava Veronika Bílková: Ilustrácia a maľba
Bílková, február 2023

Výstavnú sezónu v roku 2023 zahajuje NBS – Múzeum mincí a medailí vo svojich galerijných priestoroch výstavou Veronika Bílková: Ilustrácia a maľaba.

Doteraz ešte nemali priaznivci výtvarného umenia, ale aj široká verejnosť na Slovensku príležitosť uvidieť tvorbu Veroniky Bílkovej. Svoje diela vystaví prvýkrát na Slovensku výnimočne na výstave v Kremnici.

Veronika Bílková, maliarka a ilustrátorka, študovala odbor Ilustrácia a grafika na Fakulte dizajnu a umenia na Západočeskej univerzite v Plzni. Už od detstva sa venuje hudbe, ktorá je v jej výtvarnej tvorbe najväčšou inšpiráciou. Štúdium v roku 2019 ukončila diplomovou prácou – didaktickou non-fiction knihou Ludwig van Beethoven. Kniha bola v roku 2020 vydaná vo vydavateľstve Verzone, bola nominovaná na Zlatú stuhu ako výtvarný počin a zaradená do katalógu Najlepšie knihy deťom 2020. V roku 2021 reprezentovala českú ilustráciu na medzinárodnom Bienále ilustrácií v Bratislave, kde získala Čestné uznanie za vydavateľský počin. V súčasnosti žije v Litomyšli, kde posledné dva roky písala a ilustrovala knihu o Bedřichovi Smetanovi. Kniha pokračuje vo voľnom edičnom pokračovaní o hudobných skladateľoch a vyšla v decembri minulého roku. V letných mesiacoch autorka od ilustrácií oddychuje, cestuje po Európe a maľuje obrazy v plenéri. V posledných rokoch preniesla na plátno mestá Francúzska, Rumunska, Nemecka, Dánska, Portugalska, Holandska a ďalších. V plenérovej maľbe si užíva, v porovnaní s ilustráciami, náročnejšie podmienky pre prácu, snaží sa využiť obmedzený čas pre zachytenie svetiel a tieňov a ojedinelej atmosféry a detailov každého nového miesta. Niekoľko rokov sa tiež venuje vedeniu súkromných výtvarných kurzov ilustrácie a maľby pre dospelých.

Hlavnou časťou výstavy sú originály ilustrácií ku knihám Ludwig van Beethoven a Bedřich Smetana. Kniha o Beethovenovi zasväcuje čitateľa do najpodstatnejších udalostí jeho života, do základov hudobnej teórie a popisuje skladateľov vzťah k českému prostrediu, ktoré mu bolo veľkou inšpiráciou v niekoľkých jeho slávnych dielach. Kniha je zameraná predovšetkým na Beethovenove klavírne sonáty a symfónie. V druhej Knihe o Smetanovi sa autorka naopak rozhodla zamerať na omnoho náročnejšiu hudobnú formu – operu. Tak obsiahlu tému chcela vysvetliť mladému čitateľovi zrozumiteľne, ale zároveň chcela vyzdvihnúť najzásadnejšie a najzaujímavejšie fakty o Smetanovom opernom diele, o jeho hodnote a prínose pre české hudobné umenie.

Výpravnú funkciou obidvoch kníh má predovšetkým ich obrazová časť. Pre svoje ilustrácie i obrazy využíva autorka najčastejšie techniku maľby špachtľou, ktorá umožňuje nanášať väčšie množstvo farby a docieli tak dynamické tvary a reliéfny efekt všetkých motívov. Ilustrácie vždy fotografuje, aby vynikli ostré tiene, vďaka ktorým je zostrená štruktúra, reliéf a živosť každej scény.

Forma ilustrácií v knihe o Smetanovi nasleduje hlavné skladateľove hudobné výrazové prostriedky. Smetana sa snažil svojou hudbou dovysvetľovať a obohacovať text libreta a autorka sa rozhodla ponechať tuto úlohu maľbe. Kapitoly sú vždy tematicky, kompozične a farebne prepojené, aby pôsobili jednotne, rovnako ako nechal Smetana svoju hudbu vždy nerušene plynúť
od predohry až do konca opery. V grafickej úprave knihy autorka technicky a kompozične vychádzala zo Smetanových skíc, partitúr a pôvodných plagátov k premiéram opier. Temnejšie momenty Smetanovho života a jeho vážnych opier podfarbujú veľké tmavé a hutné plochy, s ostrými, jedovatými odtieňmi. Komické opery naopak žijú detailom a pohybom, s jemnými líniami, vzormi a žiarivými farbami. Dynamická maľba sa autorke osvedčila tiež pri niektorých motívoch, ktoré zachytávajú najdojemnejšie momenty Smetanovho života. Jednou z takých ilustrácií je hľadisko Prozatímního divadla v Prahe plné bielych mávajúcich šatiek po premiére Hubičky. Chvíle ohromného obdivu a úcty poslucháčov k skladateľovi, ktorý už nemohol počuť ich potlesk.

Výstava okrem 60 ilustrácií predstavuje tiež niekoľko autorkiných obrazov. Je to ukážka z najnovších obrazov z Litomyšle, ktoré maľovala v auguste minulého roku. Tieto maľby boli jej oddychom v priebehu práce na knihe o Smetanovi, ktorý sa v Litomyšli narodil.

Výstava bude verejnosti sprístupnená vernisážou v piatok 17. februára 2023 o 16:00 h. Súčasťou vernisáže bude aj hudobno-tanečné vystúpenie. V sobotu 18. februára o 14:00 h sa uskutoční komentovaná prehliadka výstavy za účasti autorky Veroniky Bílkovej.

Ďalšie aktuality

26. 2. 2024

Otváracie hodiny múzea počas Veľkej noci

Prajeme krásne prežitie Veľkonočných sviatkov.

22. 2. 2024

Oslávime životné jubileum Petra Zoričáka

Historik a archivár kremnickej mincovne poodhalí aj vlastný príbeh.

16. 2. 2024

Druhé stretnutie s kurátorom patrilo Ukrajine

Stretnutie s kurátorom Martinom Chmelíkom.

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.