Výstava prezentuje 23 betlehemov.

30. 11. 2022

Výstava

7. 12. 2022 – 31. 1. 2023

Galéria NBS – MMM

0,50 €

Výstava Pod betlehemskou hviezdou

Vianoce sú duchovné sviatky lásky a pokoja. Tradícia vianočných sviatkov, ich zvyky a rituály sú neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry a duchovného kultúrneho dedičstva. Sú neodmysliteľnou súčasťou našej histórie a preto je dôležité pripomínať si ich význam a dôležitosť.

Už niekoľko storočí patrí betlehem ako zobrazenie biblického príbehu o narodení Ježiša Krista k súčastiam Vianoc. Názov sa odvodzuje od mesta Betlehem, kde sa podľa Nového zákona narodil v maštali Ježiš Kristus. Betlehemská hviezda všetkým zvestovala, že sa práve narodil syn Boží. Medzi prvými, ktorí sa prišli pokloniť budúcemu Spasiteľovi, boli pastieri z blízkeho okolia a potom sa poponáhľali uctiť si Jezuliatko traja králi z východu – Gašpar, Melichar a Baltazár.

Základ betlehemu tvorí dieťatko ležiace na slame v jasličkách, pri ktorom stoja či sedia jeho matka Panna Mária, svätý Jozef a dieťatko svojím dychom zohrievajú osol a vôl. Postupne sa k výjavu pripájali ďalšie postavy, najprv Traja králi. Neskôr, ako sa betlehemy rozšírili z Talianska do Európy, sa ich súčasťou stali aj zobrazenia regionálnych špecifík ako zvyky, tradície, oblečenie či remeslá. Popri kostolných sa stali obľúbenými aj betlehemy v domácnostiach, postavy sa postupne zmenšovali až do podoby malých sošiek. Na našom území začína masové rozšírenie menších betlehemov do domáceho prostredia od 18. storočia. Drevené betlehemy pre domáce prostredie sa vyrábali najmä v baníckych oblastiach Slovenska, dovážali sa tiež z územia Čiech a Nemecka. Počas vianočných sviatkov bývali na jednom mieste v izbe. Známe boli predovšetkým z Banskej Štiavnice, ktoré patria v zbierkach múzeí na Slovensku k najstarším. Okrem nich boli rozšírené betlehemy prenosné, využívané pri obchôdzkach, s ktorými chodievali betlehemci do domácností. Dodnes patria betlehemy k tradičným znakom slovenských Vianoc v katolíckych domácnostiach, aj keď rozhodne nie v takej miere ako v minulosti.

Na vianočnej výstave Pod betlehemskou hviezdou predstavuje NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica výnimočný výber historických a ľudových betlehemov z územia Slovenska, prevažne z oblasti Kremnice, Sv. Antona, Banskej Štiavnice, Hodruše-Hámrov, Banskej Belej, Štefultova, Hlohovca a Martina. Na výstave je prezentovaných 23 betlehemských celkov. Sú to klasické orientálne betlehemy, no väčšinu tvoria betlehemy kompozične situované do konkrétneho regiónu. V prostredí salaša je umiestnená Božia rodina, no objavujú sa aj banícke motívy. Jednotlivé artefakty sú vyrobené z rozmanitých materiálov – dreva, papieru, textilu, šúpolia, hliny a sadry. Časovo pokrývajú obdobie od druhej polovice 19. storočia do 60-tych rokov 20. storočia. Najmladší z vystavených betlehemov je z roku 2008. Vystavené betlehemy pochádzajú z fondov Múzea mincí a medailí v Kremnici, Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, Vlastivedného múzea v Hlohovci a Slovenského národného múzea v Martine a zo súkromných zbierok.

Výstava bude verejnosti sprístupnená vernisážou v stredu 7. decembra 2022 o 16:00 h. Súčasťou vernisáže bude hudobné vystúpenie detského folklórneho súboru Dukátik zo ZUŠ Kremnica a ukážky tvorby drevených figúrok predvedie ľudový rezbár Alojz Patsch.

Ďalšie aktuality

12. 4. 2024

V máji bude múzeum otvorené aj počas sviatkov

Sviatok práce a Deň víťazstva nad fašizmom oslávte v Múzeu mincí a medailí.

10. 4. 2024

Stretnutie hudby s výtvarným umením

Jarný koncert kremnickej ZUŠ v galérii múzea sa uskutoční 29. apríla.

4. 4. 2024

Pozývame na prechádzku barokovou Európou

Na jarnom koncerte 26. apríla zaznie stará hudba.

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.