Ich mená nie sú kremnickej kultúrnej verejnosti neznáme.

24. 9. 2019

Výstava

3. 10. – 30. 11. 2019

Galéria NBS – MMM

0,50 €

Výstava Dialóg s linkou - Stanislav Lubina / Jozef Vydrnák
Lubina a Vydrnák, október 2019

Spoločne vystavovať v galérii NBS-MMM Kremnica prijala pozvanie dvojica umelcov Stanislav Lubina a Jozef Vydrnák. Spája ich nielen trenčiansky región, z ktorého pochádzajú a kde žijú, ale aj to, že sú obaja talentovaní, vo svojom výtvarnom rukopise rozpoznateľní, úspešní a vystavujúci takmer po celom svete. A, aby toho nebolo málo, obom nechýba nadšenie, zaujatie, fantázia a predovšetkým radosť z tvorenia, ktorú tiež obetavo odovzdávajú ako lektori na tvorivých podujatiach.

Ich mená nie sú kremnickej kultúrnej verejnosti neznáme. Jozef Vydrnák začínal kresbami karikatúr (ocenený aj na Kremnických gagoch 1996) a ilustráciami a v roku 1997 sa tu predstavil autorsky osobitou kolekciou kresieb pod názvom „Entropia duše“. Jeho talent a schopnosť improvizácie mu časom umožnili uplatniť sa v rôznych výtvarných technikách, aj v architektúre. Motívy krajiny, prírody, vedút miest, často pripomínajú zátišia a spolu s figurálnymi kompozíciami predstavujú autorovu cestu skúmania škál života a jeho výtvarného stvárnenia. Precízna a výrazná perokresba si ďalej pritiahla k spolupráci farbu a počas VŠ štúdia grafického dizajnu tiež štylizáciu, znakovú a lineárnu typografickú skratku. „Svetské aj sväté. Profánne aj sakrálne. Ľudové aj filozofické. To všetko tvorí krajinu maliarovej výtvarnej ľúbosti, osídlenú vykúpenou radosťou“, ako sa k tvorbe autora vyjadril historik umenia M. Kvasnička. Práve s ním založil, trinásť rokov sa zúčastňuje a koordinuje výtvarnú sekciu medzinárodného literárno-výtvarného sympózia Ora et ars Trenčín-Skalka.

Nepočujúci výtvarník Stanislav Lubina je v kontakte a chodieva do Kremnice častejšie a to na pozvania pedagógov Základnej školy so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu internátnej. Ako lektor umeleckých workshopov sa tu snaží viesť deti k vlastnému výtvarnému sebavyjadreniu. Robí tak i po rôznych typoch základných a stredných škôl na Slovensku. Ako hendikepovaný výtvarník sa tiež aktívne zúčastňuje medzinárodných kongresov a sympózií doma i v zahraničí. Vo svojej tvorbe stvárňuje vnemy a veci všedné i tajomné, ktoré nacítené povyšuje na poetickú krásu. Čerpá najmä z poznatkov prírody a ľudstva, cestovateľských, spoločenských a kultúrnych zážitkov a informácií. Jeho diela pôsobia pozitívne a harmonicky. Tvorí v médiu kresby, ilustrácie, exlibrisu, maľby. Autorskú výstavu z Lubinových kresieb a grafických listov „Reč znakov“ pripravilo naše múzeum v r. 2005. Na nej vtedy predstavilo priamo z tlačiarne autorovu aktuálnu knihu „Svetová zbierka prstovej abecedy“, unikátnu vo svete a tvorí ju 105 prstových abecied pre nepočujúcich.

V Kremnici sa tentoraz obaja predstavia na spoločnej výstave pod názvom „Dialóg s linkou“, ktorá bude v galérii múzea verejne sprístupnená 3. 10. 2019 o 16:00 h a potrvá do 30. 11. 2019.

Janka Kolláriková, pamiatkar špecialista

Ďalšie aktuality

20. 5. 2024

Meštiansky dom bude v utorok dočasne…

28. mája bude Meštiansky dom otvorený od 13.00 hod.

20. 5. 2024

Doma u doktora Zechentera

Výstava originálnych a jedinečných predmetov z domácnosti G. K. Zechentera…

17. 5. 2024

Otváracie hodiny od 21. mája do 30. júna 2024

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.