Srdečne pozývame na prehliadku výstavy do galérie.

24. 9. 2019

Termín výstavy: 3. 10. – 30. 11. 2019

Miesto konania: NBS – Múzeum mincí a medailí, galéria, Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica

Spoločne vystavovať v galérii NBS-MMM Kremnica prijala pozvanie dvojica umelcov Stanislav Lubina a Jozef Vydrnák. Spája ich nielen trenčiansky región, z ktorého pochádzajú a kde žijú, ale aj to, že sú obaja talentovaní, vo svojom výtvarnom rukopise rozpoznateľní, úspešní a vystavujúci takmer po celom svete. A, aby toho nebolo málo, obom nechýba nadšenie, zaujatie, fantázia a predovšetkým radosť z tvorenia, ktorú tiež obetavo odovzdávajú ako lektori na tvorivých podujatiach.

Ich mená nie sú kremnickej kultúrnej verejnosti neznáme. Jozef Vydrnák začínal kresbami karikatúr (ocenený aj na Kremnických gagoch 1996) a ilustráciami a v roku 1997 sa tu predstavil autorsky osobitou kolekciou kresieb pod názvom „Entropia duše“. Jeho talent a schopnosť improvizácie mu časom umožnili uplatniť sa v rôznych výtvarných technikách, aj v architektúre. Motívy krajiny, prírody, vedút miest, často pripomínajú zátišia a spolu s figurálnymi kompozíciami predstavujú autorovu cestu skúmania škál života a jeho výtvarného stvárnenia. Precízna a výrazná perokresba si ďalej pritiahla k spolupráci farbu a počas VŠ štúdia grafického dizajnu tiež štylizáciu, znakovú a lineárnu typografickú skratku. „Svetské aj sväté. Profánne aj sakrálne. Ľudové aj filozofické. To všetko tvorí krajinu maliarovej výtvarnej ľúbosti, osídlenú vykúpenou radosťou“, ako sa k tvorbe autora vyjadril historik umenia M. Kvasnička. Práve s ním založil, trinásť rokov sa zúčastňuje a koordinuje výtvarnú sekciu medzinárodného literárno-výtvarného sympózia Ora et ars Trenčín-Skalka.

Nepočujúci výtvarník Stanislav Lubina je v kontakte a chodieva do Kremnice častejšie a to na pozvania pedagógov Základnej školy so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu internátnej. Ako lektor umeleckých workshopov sa tu snaží viesť deti k vlastnému výtvarnému sebavyjadreniu. Robí tak i po rôznych typoch základných a stredných škôl na Slovensku. Ako hendikepovaný výtvarník sa tiež aktívne zúčastňuje medzinárodných kongresov a sympózií doma i v zahraničí. Vo svojej tvorbe stvárňuje vnemy a veci všedné i tajomné, ktoré nacítené povyšuje na poetickú krásu. Čerpá najmä z poznatkov prírody a ľudstva, cestovateľských, spoločenských a kultúrnych zážitkov a informácií. Jeho diela pôsobia pozitívne a harmonicky. Tvorí v médiu kresby, ilustrácie, exlibrisu, maľby. Autorskú výstavu z Lubinových kresieb a grafických listov „Reč znakov“ pripravilo naše múzeum v r. 2005. Na nej vtedy predstavilo priamo z tlačiarne autorovu aktuálnu knihu „Svetová zbierka prstovej abecedy“, unikátnu vo svete a tvorí ju 105 prstových abecied pre nepočujúcich.

V Kremnici sa tentoraz obaja predstavia na spoločnej výstave pod názvom „Dialóg s linkou“, ktorá bude v galérii múzea verejne sprístupnená 3. 10. 2019 o 16:00 h a potrvá do 30. 11. 2019.

Janka Kolláriková
pamiatkar špecialista

Fotogaléria

Výstava DIALÓG S LINKOU – STANISLAV LUBINA / JOZEF VYDRNÁK

Ďalšie aktuality

19. 9. 2023

Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996

Príležitosť predstaviť svoju aktuálnu tvorbu prijali nielen výtvarníci,…

18. 9. 2023

Desať spolužiakov zo Školy úžitkového…

Brogyányi, Ďurdíková, Duška, Kočišová, Kručay, Marček, Nepšinská, Pobočík,…

6. 9. 2023

Čo Kremničanom zanechal poručiteľ…

Dedičstvo živé, žité, žijúce...

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.