Jedno meno, tri generácie, päť osobností výtvarných umelcov.

4. 5. 2023

Výstava

5. – 30. 7. 2023

Galéria múzea

0,5 €

ORMANDÍK DÍK, spoločná výstava Ormandíkovcov
Ormandík dík, máj 2023

Výberom z retrospektívnej umeleckej tvorby sa v galérii NBS – MMM v Kremnici predstavuje Milan Ormandík, zakladateľ umeleckého rodu Ormandíkovcov, ktorý si tentoraz prial spoločnú výstavu so synom Marekom, jeho pani Renatou a vnukmi Mišom a Maximom. Rodina multimediálnych umelcov pozvanie prijala a zvolili si netradičnú formu prezentácie komentovaním Milanových sochárskych diel. Všetkých spája absolvovanie rovnakej strednej umeleckej školy v Bratislave, láska, pracovitosť a váženie si slobody v tvorbe, aj živote.

Aj keď sa Obzretie za tvorbou sochára konalo v roku 2008 a predtým a potom citlivo súznel s Marekovými obrazmi v troch tematických výstavných projektoch – Salome & výber z komornej tvorby (1999), Príbehy bez konca (2003) a M & M Ormandík (2013), opäť prišiel čas, aby sa tak na pôde kremnického múzea udialo zas, po dekáde a inak. Výstava sa volá ORMANDÍK DÍK a mala byť skromnou poctou k umelcovej tohoročnej osemdesiatke (22. 3.). Počas jej prípravy, dňa 29. 4. náhle zomrel, tak sa, žiaľ, stala aj uzavretím jeho celoživotnej tvorby.

Milan Ormandík prišiel do Kremnice pred 55. rokmi – v roku 1968 na celoslovenskú umeleckú priemyslovku pre kovospracujúce smery (SUPŠ, 1966), na pozíciu odborného pedagóga. Podieľal sa na vzniku, a roky viedol odbor Umelecké odlievania kovov. Vzdelával nadaných študentov v dvoch odboroch tejto školy spolu 27 rokov a výrazne prispel k jej dobrému kreditu. Bol hrdý na absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili vo svojej profesii.

Kontinuálna tvorba sochára mala monumentálny i komorný charakter. V spolupráci s architektmi zrealizoval viaceré spoločenské objednávky. Figúrami v nadživotných veľkostiach stvárnil historické osobnosti a formou búst spodobil viacerých slovenských dejateľov. Okrem iných realizácií osobitých je štrnásť reliéfov Krížovej cesty pre kalváriu v B. Bystrici a Trúchliaca pred domom smútku v Kremnici. Vo voľnej komornej tvorbe vznikali plastiky, reliéfy a plakety, ktorých naratívnu výpoveď nesú figurálne kompozície a najčastejšie alegorické ženské postavy. Jeho ťažiskovým konceptom bolo stvárňovanie tém koherentných s filozofiou, literatúrou a mytológiou, s ktorými vnútorne rezonoval. Krehký, no zároveň silný výraz majú jeho reliéfy Ikarus, Salome, Autodafé, plastiky Pieta, Mlčanie, Sochár, Dante s Beatrice, Cháronova bárka a iné, ako aj viactvaré karyatídy, venuše, strážcovia, či domáci bôžikovia. V nedávnom období vytvoril anjelov a koledníkov. Nedávno sa vrátil k vyjadrovaniu formou kreslenia.

Milan Ormandík patril medzi etablovaných umelcov na výtvarnej scéne Slovenska. Bol významným predstaviteľom svojej generácie s rozpoznateľným rukopisom a umeleckým štýlom. Nadviazal na tvorbu klasických aj moderných figurálnych sochárov európskeho umenia. Pričinil sa o vznik a organizáciu Sympózia slovenskej medaily (1983) a Medzinárodného sympózia medailí (1988) pod Múzeom mincí a medailí v Kremnici, ktoré trvá dodnes. Svoje umelecké úsilie prezentoval na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Za najzásadnejšie považoval spoločné projekty so synom grafikom a maliarom Marekom Ormandíkom. Ocenený bol Cenou primátora Banskej Bystrice a verejným uznaním mesta pri príležitosti 680. výročí Kremnice. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach kultúrnych inštitúcií i súkromných zberateľov na Slovensku, aj za jeho hranicami.

Milan Ormandík (22. 4. 1943, Gáň – 29. 4. 2023, Kremnica)
1957–1961 SUPŠ v Bratislave – sochárstvo a 1961 – 1967 VŠVU v Bratislave – sochárstvo (prof. F. Štefunko, prof. J. Kostka)
Významný sochár svojej generácie v monumentálnej i komornej tvorbe, predovšetkým figurálnej. Tvorivo sa vyjadroval v plastike, reliéfe, objekte, plakete a medaile.

Renata Ormandíková (* 1968, Šaľa)
1983 – 1987 SUPŠ v Bratislave – textil a 1987 – 1993
VŠVU v Bratislave – textil (doc. J. Bajus)

Textilná výtvarníčka, dizajnérka a od r. 2008 aj galeristka vlastnej galérie – obchodíku „Krása vesmírna“ v Bratislave, ktorá je zároveň jej ateliérom. Pletie výtvarné, sochárske a dizajnérske objekty, šperky, módne doplnky.

Marek Ormandík (* 1968, Bratislava)
1983 – 1987 SUPŠ v Bratislave – grafika a 1987 – 1993 VŠVU v Bratislave – grafika (doc. J. Lebiš, prof. I. Rumanský, prof. D. Kállay)
Maliar, grafik, ilustrátor, sochár, dizajnér, patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej výtvarnej scény, figuralista.

Mišo Ormoš (* 1991, Bratislava)
2006 – 2010 ŠÚV (SUPŠ) v Bratislave – fotografia a 2011
– 2015 AVU v Prahe – nové médiá (M. Huemer, doc. T. Svoboda)

Multimediálny umelec – maliar, kresliar, animátor (hudobné a iné videá), kurátor, raper (Ujko a Prezident Lourajder, PLou)

Maxim Ormandík (* 2003, Bratislava)
2019 – 2023 ŠUP (SUPŠ) v Bratislave – fotografický dizajn
Fotograf, kresliar, maliar. Ako 10 ročný sa prezentoval v Galéria Čin Čin v Bratislave na výstave „MAX MÁ X“

Ďalšie aktuality

12. 4. 2024

V máji bude múzeum otvorené aj počas sviatkov

Sviatok práce a Deň víťazstva nad fašizmom oslávte v Múzeu mincí a medailí.

10. 4. 2024

Stretnutie hudby s výtvarným umením

Jarný koncert kremnickej ZUŠ v galérii múzea sa uskutoční 29. apríla.

4. 4. 2024

Pozývame na prechádzku barokovou Európou

Na jarnom koncerte 26. apríla zaznie stará hudba.

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.