Unikátna kniha o dejinách európskeho renesančného medailérstva a kremnických medailéroch 16. storočia.

18. 3. 2021
Kremnickí renesanční medailéri

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica vydalo novú monografiu „Kremnickí renesanční medailéri 16. storočia a ich medaily zo zbierok NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica

V tejto unikátnej knihe sa čitateľom prezentuje veľmi zaujímavá a dôležitá problematika, pretože Kremnica je rodiskom uhorskej / slovenskej renesančnej medaily, ktorú začali na prelome 15. a 16. storočia produkovať v kremnickej mincovni. Autori prvých medailí nie sú známi. Tvorba ďalších medailérov – Krištof Füssel, Lukáš Richter, Abrahám Eisker a Joachim Elsholtz – patrí k tomu najlepšiemu, čo priniesla európska renesancia.

Prvá časť knihy je venovaná európskej renesančnej medaile, dejinám renesančného medailérstva, talianskej renesančnej medaile, ako aj renesančnému medailérstvu v ostatných častiach Európy. Druhá časť je zameraná na renesančné medailérstvo v Kremnici, najstaršie uhorské medaily, spoločenské postavenie kremnických medailérov, organizáciu medailérskej výroby v kremnickej mincovni, výtvarnú a ideovú charakteristiku kremnických renesančných medailí, technológiu výroby razených medailí a tvorbu razidiel v kremnickej mincovni. V tretej časti publikácie sú uvedené biografie jednotlivých kremnických renesančných medailérov (čerpané z archívnych prameňov a odbornej literatúry), umelecko-historické zhodnotenie ich činnosti a katalóg ich medailí. Záverečnú časť vo forme príloh tvoria prepisy, preklady a interpretácia dobových dokumentov.

Vydanie knihy tak prispieva k ďalšiemu prehĺbeniu numizmatického zamerania múzea a prezentácii jeho profilových zbierok (fondov). Kniha je určená odbornej i laickej verejnosti.

Autorom knihy je Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD., pamiatkar špecialista a správca fondu medailí Múzea mincí a medailí Kremnica. Knihu recenzovali Mgr. art. Zuzana Ludiková, PhD. a Mgr. Marek Budaj, PhD. Vydala Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica v roku 2020. Počet strán: 288, predajná cena knihy je 24 €.

Knihu je možné zakúpiť vo všetkých expozíciách NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica.

Ďalšie aktuality

19. 9. 2023

Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996

Príležitosť predstaviť svoju aktuálnu tvorbu prijali nielen výtvarníci,…

18. 9. 2023

Desať spolužiakov zo Školy úžitkového…

Brogyányi, Ďurdíková, Duška, Kočišová, Kručay, Marček, Nepšinská, Pobočík,…

6. 9. 2023

Čo Kremničanom zanechal poručiteľ…

Dedičstvo živé, žité, žijúce...

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.