Unikátna kniha o dejinách európskeho renesančného medailérstva a kremnických medailéroch 16. storočia.

18. 3. 2021
Kremnickí renesanční medailéri

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica vydalo novú monografiu „Kremnickí renesanční medailéri 16. storočia a ich medaily zo zbierok NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica

V tejto unikátnej knihe sa čitateľom prezentuje veľmi zaujímavá a dôležitá problematika, pretože Kremnica je rodiskom uhorskej / slovenskej renesančnej medaily, ktorú začali na prelome 15. a 16. storočia produkovať v kremnickej mincovni. Autori prvých medailí nie sú známi. Tvorba ďalších medailérov – Krištof Füssel, Lukáš Richter, Abrahám Eisker a Joachim Elsholtz – patrí k tomu najlepšiemu, čo priniesla európska renesancia.

Prvá časť knihy je venovaná európskej renesančnej medaile, dejinám renesančného medailérstva, talianskej renesančnej medaile, ako aj renesančnému medailérstvu v ostatných častiach Európy. Druhá časť je zameraná na renesančné medailérstvo v Kremnici, najstaršie uhorské medaily, spoločenské postavenie kremnických medailérov, organizáciu medailérskej výroby v kremnickej mincovni, výtvarnú a ideovú charakteristiku kremnických renesančných medailí, technológiu výroby razených medailí a tvorbu razidiel v kremnickej mincovni. V tretej časti publikácie sú uvedené biografie jednotlivých kremnických renesančných medailérov (čerpané z archívnych prameňov a odbornej literatúry), umelecko-historické zhodnotenie ich činnosti a katalóg ich medailí. Záverečnú časť vo forme príloh tvoria prepisy, preklady a interpretácia dobových dokumentov.

Vydanie knihy tak prispieva k ďalšiemu prehĺbeniu numizmatického zamerania múzea a prezentácii jeho profilových zbierok (fondov). Kniha je určená odbornej i laickej verejnosti.

Autorom knihy je Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD., pamiatkar špecialista a správca fondu medailí Múzea mincí a medailí Kremnica. Knihu recenzovali Mgr. art. Zuzana Ludiková, PhD. a Mgr. Marek Budaj, PhD. Vydala Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica v roku 2020. Počet strán: 288, predajná cena knihy je 24 €.

Knihu je možné zakúpiť vo všetkých expozíciách NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica.

Ďalšie aktuality

26. 2. 2024

Otváracie hodiny múzea počas Veľkej noci

Prajeme krásne prežitie Veľkonočných sviatkov.

22. 2. 2024

Oslávime životné jubileum Petra Zoričáka

Historik a archivár kremnickej mincovne poodhalí aj vlastný príbeh.

16. 2. 2024

Druhé stretnutie s kurátorom patrilo Ukrajine

Stretnutie s kurátorom Martinom Chmelíkom.

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.