Vernisáž výstavy sa uskutočnila vo štvrtok 21. marca 2024 o 17.00 hod.

7. 3. 2024

Výstava

Od 21. marca do 26. apríla 2024

Galéria NBS MMM

0,5 €

Lesná cestička osvetlená semaforom
Lesná cestička osvetlená semaforom
Mária Daneková
Lesná cestička osvetlená semaforom
Vladimír Ganaj

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica a vystavujúci autori Maja Daneková a Vladimír Ganaj vás srdečne pozývajú na výstavu Lesná cestička osvetlená semaforom. Podľa kurátora Adama Macka výstava predstavuje tematický výber diel výrazovo blízkych autora a autorky, ktorí programovo tvoria v mediach maľby, kresby a grafiky. Žánrovo zjednotený motív plenérovej tvorby podľa neho vychádza z interiérových a exteriérových scenérií, v ktorých obaja umelci s výrazným autorským rukopisom subtílne zjednocujú v presvedčivý výtvarný tvar.

Maľovanie v plenéri

Plenér (fr. En plein air, ang. plein-air – maľovanie vonku) ako žáner je dodnes vitálnou edukatívnou a kolektivizačnou stratégiou vizuálneho umenia. Od 19. storočia pôvodne francúzski umelci barbizonskej školy, impresionisti, predstavitelia anglosaskej tradíce a ich nasledovníci skúmali priamo v exteriéri meniace sa podoby krajiny, svetla, farby a jej teploty s cieľom zachytiť autentickú vonkajšiu a vnútornú dynamiku prírody. Obdobná je metóda aj vystavujúceho autora a autorky – je aktualizáciou modernistického umeleckého gesta.

Danekovej diela opierajú výskum o časté architektonické prvky. Intenciálne priestory s jasnou geometrickou kompozíciou perspektívy kontrastujú s expresívnymi dynamickými líniami prírodných komponentov. Textúrna kvalita maľby je výrazná až štukistická, autorkine grafické vzdelanie sa manifestuje tmavými líniami kresebnej štruktúry motívov. Ten je u konárov, či trstín silne vibrujúci s akcentom na emocionálne pôsobenie farieb. Ganajova tvorba je rozkročená v dichotómií človeka a priestoru ako samotná povaha bytia. Ontológia materializmu objektu skúmania sa prepisuje do gesta záznamu – v maľbe je to pastózna stopa, v kresbe práca so svetlom a  vzdušnosťou linky. Obdobne maľby krajiny sú psychologickým záznamom pocitu, ktorý autor nadobúda s miestom – otláča jeho hĺbku cez pôsobenie farieb (teplo, svetlo, útulnosť) v abstrahovanom až abstraktnom geste.

Sústredene dívajúci sa výtvarníci

Spoločným faktorom autora a autorky schopnosť sústredeného dívania sa. Hĺbka ponoru s cieľom pochopenia a vyjadrenia aktuálnej ľudskej kondície. Odmietnutie módnosti a povrchnosti. Zdanlivá banalita námetu vytesňuje ideologické či politické kontexty, dôležitý je detail –  je možno prehliadnuteľný, elementárny, ale nikdy nie zanedbateľný. Človek je na svojom mieste, len jeho obraz nemusí byť totožný s videným. Vyššie naznačené dichotómie priestoru a prírody sa u oboch manifestuú v  metafyzickom výraze diel. Zrkadlí sa kontemplácia vs. meditácia. Teória objektov a afektov vracia do súčasnej estetiky vnímanie tvorivého aktu ako spodobovania objektu zvnútra navonok, introspektívny mysticizmus „zamýšľaných objektov“. Viac prežitie, dívanie sa, nie manifestácia ega tvorcu. Heideggerom sproblematizovaný karteziánsky princíp uploaded. Oči rubľevovskej ikony, subtílne, transcendentné, dívajúce sa nadol. K zemi, lebo z nej bola vymodelovaná humanita. Žáner plenérovej maľby je k tomu stavaný.

Profily vystavujúcich umelcov

Mária DANEKOVÁ (*1997, Nitra) je absolventkou magisterského štúdia v Ateliéri prof. akad. mal. Mikoláša Axmanna na Fakulte Dizajnu a Umění Ladislava Sutnara Západočeskej univerzity v Plzni a bakalárskeho štúdia na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, katedra Grafiky.

Vladimír GANAJ (*1990, Prešov) je absolventom doktorandského štúdia na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, katedra Maľby, ateliér klasických maliarskych disciplín (prof. Ľudovít Hološka, akad. mal.) Pedagogicky pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy a umenia, Inštitút hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Žije a tvorí v Prešove.

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 21. marca 2024 o 17.00 v galérii NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica. Výstava potrvá do 26. apríla 2024.

Ďalšie aktuality

12. 4. 2024

V máji bude múzeum otvorené aj počas sviatkov

Sviatok práce a Deň víťazstva nad fašizmom oslávte v Múzeu mincí a medailí.

10. 4. 2024

Stretnutie hudby s výtvarným umením

Jarný koncert kremnickej ZUŠ v galérii múzea sa uskutoční 29. apríla.

4. 4. 2024

Pozývame na prechádzku barokovou Európou

Na jarnom koncerte 26. apríla zaznie stará hudba.

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.