Zvedavá hra - experiment s vážnym zámerom.

21. 9. 2021

Výstava

30. 9. – 30. 11. 2021

Galéria NBS – MMM

0,50 €

Ján Juhaniak – In Somnis Veritas
Juhaniak, septeber 2021

Absolvent Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici Ján Juhaniak sa vracia na miesto svojich stredoškolských rokov štúdia, aby v priestoroch Múzea mincí a medailí prezentoval esenciu zo svojej bohatej tvorby. Na autorskej výstave IN SOMNIS VERITAS nám ponúka náhľad do jednej z jeho širšej oblasti záujmu, a to je koláž. Predstavuje nám chronologický výber z jeho kolážovej tvorby od roku 2010 – 2019. Jednak ním rekapituluje svoju uplynulú tvorbu v tomto médiu, bilancuje svoje tvorivé úsilie v posledných rokoch a vnútorne si uzatvára určitú tvorivú etapu.

Tvorba Jána Juhaniaka musí byť dekódovaná v širších súvislostiach. Umelecké vyjadrenie sa prirodzene prelína s autorovým osobným záujmom o filozofiu, mystiku, spiritualitu, astrológiu, vedy či históriu. Jeho umelecká prax je manifestovaná prevažne skrz koláže a abstraktné výrazové prostriedky. Je mu blízka rôznorodosť v použití materiálov, techník a prístupov k samotnej tvorbe. Jeho tvorba je formou bádania. Trochu zvedavá hra, experiment s vážnym zámerom. Za jej obsahom je vidno bohaté autorove poznatky, denníkové záznamy o rozhodovaní, dlhé cesty premýšľania a aj túžba po nepoznanom.

Spája nezávislé obrázky do nových obsahov, v ktorých akoby naznačoval epický význam svojich mĺkvych obrazov. Vyzdvihuje slobodnú kombinačnú hru, ktorú mu koláž umožňuje. Stret netušených súvislostí medzi jednotlivými obrazovými materiálmi a samostatnými  plánmi vytvára nové poetické asociácie a otvára kombinačné možnosti, tie sa v rozmere náhod môžu javiť ako neúnavné.

Jeho vášňou je analyzovanie a následné vytváranie nových vzťahov, nových vesmírov, ktoré sú však evidentnými vizuálnymi montážami. Niekedy hravými a absurdnými, inokedy zas apelujúcimi a výstižnými. Ukrýva v nich fantazijné tvory, či svety bez zväzujúcich zákonov a pravidiel, hlboké výpovede sociálnych problémov, narážky a analógie na dejiny umenia, či históriu. V komornom formáte koláží zaznamenáva svoje pocity z prítomnosti, z mozaiky rôznych štýlov, názorov, prístupov, z ktorej vyberá, selektuje a vytvára nový príbeh, nové konštrukcie obrazových segmentov v úplne nových vzťahoch. Je hĺbavým zberateľom i invenčným tvorcom – hľadá, zbiera a uchováva predmety, ilustrácie či staršie reprodukcie z úcty k minulosti a tradíciám, a zároveň ich resu. Vdychuje im nový život ovplyvnený „hybridným dneškom“ – súčasným svetom, ktorý je zlepencom rôznych vnemových podnetov. Pri tvorbe koláží pracuje s viacerými princípmi – na jednej strane z dôvodu vlastnej sebareflexie a analýzy jednotlivých technických postupov, a na strane druhej i kvôli „znovuoživeniu“ koláže ako takej – vytvára kontrasty medzi presne orezanými časťami a len ledabolo vytrhnutými, odoberá i multiplikuje obrazy, necháva v protipóle vážnosť i humor, nerešpektuje obmedzený priestor, buduje nové príbehy a súvislosti za hranicami reality.

Aj keby sa prvotne mohli jeho koláže zdať náhodne skonštruované a nezmyselné, všetky elementy výsledného diela má kompozične premyslené, detailne vypracované, aby vo výsledku zarezonovali v mysli diváka. Každá jedna koláž má svoju myšlienku, ktorú necháva vyznieť v skrytých odkazoch alebo jasnom vtipe, a zároveň nie je spútaná žiadnymi pravidlami.

Autor sa snažil prispôsobiť svoj výber prác priestoru múzea, ktoré má svoje špecifické kvality ale i technické obmedzenia. Inštalácia výstavy je smerovaná k prezentácii vývoja a rôznych pohľadov na médium koláže. V prvotných tematických kolekciách sa autor ešte pohyboval na rozmedzí medzi expresívnou abstraktnou maľbou a kolážami s tematikou z detského sveta plného hry a fantázie i sociálnych tém, apelujúcich na svetové problémy. Ďalšími kategóriami, kde sa už autor oprostil od maliarskeho gesta a nechal naplno vyznieť princípy koláže, sú analógie z dejín umenia a histórie, geografické či žánrové parafrázy či surrealistické kompozície. V nich prepája intuíciu s vtipom, skrytú symboliku s absurditou.

Na výstave majú návštevníci možnosť nahliadnuť aj na útržky z autorových skicárov, ktoré si viedol prevažne po svojich cestách po Francúzsku. Do nich vlepoval autentické materiály z daných miest, ktoré navštívil. Či sú to návštevy výstav, kresbové poznámky, či rôzne texty denníkového charakteru.

Juhaniak hľadá možnosti nových rozmerov a posunov koláže z plochy do priestoru prostredníctvom prezentácie až k objektom i cez slovné hry v názvoch niektorých diel. Úlohou expozície je tak aj reflektovať a vizuálne priblížiť časové a procesuálne kritérium vzniku samotných výtvarných prác.

Vernisáž výstavy: 30. 9. 2021 o 16:00 hod.

Ďalšie aktuality

17. 6. 2024

Leto v múzeu

20. 5. 2024

Doma u doktora Zechentera

Výstava originálnych a jedinečných predmetov z domácnosti G. K. Zechentera…

17. 5. 2024

Otváracie hodiny od 21. mája do 30. júna 2024

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.