Vernisáž výstavy vo štvrtok 30.9.2021 o 16:00 hod.

21. 9. 2021

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica
pozýva na autorskú výstavu

Ján Juhaniak

IN SOMNIS VERITAS

30. 9. – 30. 11. 2021 ● galéria NBS – MMM
Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica

   Absolvent Školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici Ján Juhaniak sa vracia na miesto svojich stredoškolských rokov štúdia, aby v priestoroch Múzea mincí a medailí prezentoval esenciu zo svojej bohatej tvorby. Na autorskej výstave IN SOMNIS VERITAS nám ponúka náhľad do jednej z jeho širšej oblasti záujmu, a to je koláž. Predstavuje nám chronologický výber z jeho kolážovej tvorby od roku 2010 – 2019. Jednak ním rekapituluje svoju uplynulú tvorbu v tomto médiu, bilancuje svoje tvorivé úsilie v posledných rokoch a vnútorne si uzatvára určitú tvorivú etapu.

Tvorba Jána Juhaniaka musí byť dekódovaná v širších súvislostiach. Umelecké vyjadrenie sa prirodzene prelína s autorovým osobným záujmom o filozofiu, mystiku, spiritualitu, astrológiu, vedy či históriu. Jeho umelecká prax je manifestovaná prevažne skrz koláže a abstraktné výrazové prostriedky. Je mu blízka rôznorodosť v použití materiálov, techník a prístupov k samotnej tvorbe. Jeho tvorba je formou bádania. Trochu zvedavá hra, experiment s vážnym zámerom. Za jej obsahom je vidno bohaté autorove poznatky, denníkové záznamy o rozhodovaní, dlhé cesty premýšľania a aj túžba po nepoznanom.

Spája nezávislé obrázky do nových obsahov, v ktorých akoby naznačoval epický význam svojich mĺkvych obrazov. Vyzdvihuje slobodnú kombinačnú hru, ktorú mu koláž umožňuje. Stret netušených súvislostí medzi jednotlivými obrazovými materiálmi a samostatnými  plánmi vytvára nové poetické asociácie a otvára kombinačné možnosti, tie sa v rozmere náhod môžu javiť ako neúnavné.

Jeho vášňou je analyzovanie a následné vytváranie nových vzťahov, nových vesmírov, ktoré sú však evidentnými vizuálnymi montážami. Niekedy hravými a absurdnými, inokedy zas apelujúcimi a výstižnými. Ukrýva v nich fantazijné tvory, či svety bez zväzujúcich zákonov a pravidiel, hlboké výpovede sociálnych problémov, narážky a analógie na dejiny umenia, či históriu. V komornom formáte koláží zaznamenáva svoje pocity z prítomnosti, z mozaiky rôznych štýlov, názorov, prístupov, z ktorej vyberá, selektuje a vytvára nový príbeh, nové konštrukcie obrazových segmentov v úplne nových vzťahoch. Je hĺbavým zberateľom i invenčným tvorcom – hľadá, zbiera a uchováva predmety, ilustrácie či staršie reprodukcie z úcty k minulosti a tradíciám, a zároveň ich resu. Vdychuje im nový život ovplyvnený „hybridným dneškom“ – súčasným svetom, ktorý je zlepencom rôznych vnemových podnetov. Pri tvorbe koláží pracuje s viacerými princípmi – na jednej strane z dôvodu vlastnej sebareflexie a analýzy jednotlivých technických postupov, a na strane druhej i kvôli „znovuoživeniu“ koláže ako takej – vytvára kontrasty medzi presne orezanými časťami a len ledabolo vytrhnutými, odoberá i multiplikuje obrazy, necháva v protipóle vážnosť i humor, nerešpektuje obmedzený priestor, buduje nové príbehy a súvislosti za hranicami reality.

Aj keby sa prvotne mohli jeho koláže zdať náhodne skonštruované a nezmyselné, všetky elementy výsledného diela má kompozične premyslené, detailne vypracované, aby vo výsledku zarezonovali v mysli diváka. Každá jedna koláž má svoju myšlienku, ktorú necháva vyznieť v skrytých odkazoch alebo jasnom vtipe, a zároveň nie je spútaná žiadnymi pravidlami.

Autor sa snažil prispôsobiť svoj výber prác priestoru múzea, ktoré má svoje špecifické kvality ale i technické obmedzenia. Inštalácia výstavy je smerovaná k prezentácii vývoja a rôznych pohľadov na médium koláže. V prvotných tematických kolekciách sa autor ešte pohyboval na rozmedzí medzi expresívnou abstraktnou maľbou a kolážami s tematikou z detského sveta plného hry a fantázie i sociálnych tém, apelujúcich na svetové problémy. Ďalšími kategóriami, kde sa už autor oprostil od maliarskeho gesta a nechal naplno vyznieť princípy koláže, sú analógie z dejín umenia a histórie, geografické či žánrové parafrázy či surrealistické kompozície. V nich prepája intuíciu s vtipom, skrytú symboliku s absurditou.

Na výstave majú návštevníci možnosť nahliadnuť aj na útržky z autorových skicárov, ktoré si viedol prevažne po svojich cestách po Francúzsku. Do nich vlepoval autentické materiály z daných miest, ktoré navštívil. Či sú to návštevy výstav, kresbové poznámky, či rôzne texty denníkového charakteru.

Juhaniak hľadá možnosti nových rozmerov a posunov koláže z plochy do priestoru prostredníctvom prezentácie až k objektom i cez slovné hry v názvoch niektorých diel. Úlohou expozície je tak aj reflektovať a vizuálne priblížiť časové a procesuálne kritérium vzniku samotných výtvarných prác.

Vernisáž výstavy: 30. 9. 2021 o 16:00 hod.

Výstava bude otvorená denne: pondelok – piatok / 9.00 – 16.00 h
Jednotné vstupné na výstavu: 0,50 €
Pri zakúpení vstupenky minimálne do dvoch expozícií Múzea mincí a medailí je návšteva výstavy grátis.

Ďalšie aktuality

19. 9. 2023

Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996

Príležitosť predstaviť svoju aktuálnu tvorbu prijali nielen výtvarníci,…

18. 9. 2023

Desať spolužiakov zo Školy úžitkového…

Brogyányi, Ďurdíková, Duška, Kočišová, Kručay, Marček, Nepšinská, Pobočík,…

6. 9. 2023

Čo Kremničanom zanechal poručiteľ…

Dedičstvo živé, žité, žijúce...

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.