Stretnutie s kurátorom Martinom Chmelíkom.

16. 2. 2024
Druhé stretnutie s kurátorom bude patriť Ukrajine

V predvečer druhého výročia napadnutia Ukrajiny správca fondu papierových platidiel Martin Chmelík hovoril o ukrajinských bankovkách v širokých súvislostiach.

NBS – Múzeum mincí a medailí v januári spustilo nový nepravidelný cyklus stretnutí s kurátormi, ktorý je nadstavbou výstavného programu „Pozoruhodný exponát.“ Na stretnutiach s verejnosťou majú kurátori priestor podrobne pohovoriť o jednotlivých exponátoch, ktoré považujú za pozoruhodné. Jedným z cieľov stretnutí je aj priblížiť prácu kurátora a zároveň predstaviť verejnosti odborníkov, ktorí Múzeum mincí a medailí tvoria.

Na prvom stretnutí predstavil numizmatik Marek Budaj poklad z Nových Honov v nálezovom stave, v akom už nikdy v budúcnosti vystavený nebude. Návštevníci ho tak môžu ešte do 20. februára vidieť pred vyčistením mincí aj spolu s črepmi hlinenej nádoby, v ktorej sa našiel. Podľa Budaja poklad veľmi dobre odráža pohnuté obdobie v dejinách Uhorska, povstanie Gabriela Betlena v rokoch 1619 až 1626. Betlen ako sedmohradské knieža počas týchto siedmich rokov niekoľkokrát vtrhol aj na územia dnešného Slovenska. Práve niekedy v rokoch 1623 až 1626, keď bol podľa Budajových zistení poklad ukrytý, prechádzali jeho vojská územím Nových Honov a Fiľakova. S veľkou pravdepodobnosťou preto možno podľa Mareka Budaja povedať, že ukrytie pokladu jednoznačne súvisí s týmito vojenskými aktivitami. Okrem toho sa však návštevníci dozvedeli množstvo zaujímavých faktov o nálezoch pokladov za ostatných dvadsať rokov.

Druhé stretnutie s kurátorom sa uskutočnilo v predvečer druhého výročia napadnutia Ukrajiny. Martin Chmelík, správca fondu papierových platidiel, predstavil ukrajinské bankovky zo zbierok múzea. Priblížil národnú symboliku a osobnosti zobrazované na ukrajinských bankovkách a príbeh samostatnosti Ukrajiny porovnal s príbehom samostatného Slovenska. Podľa jeho ďalších slov bude na budúcich stretnutiach s kurátorom pokračovať s predstavovaním bankoviek susedných štátov.


Druhé stretnutie s kurátorom bude patriť Ukrajine

Mgr. Martin Chmelík (*1973)

V roku 1996 vyštudoval odbor História – Archívnictvo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, kde v roku 1997 nastúpil na miesto odborného asistenta. Venoval  sa  stredovekým a novovekým dejinám Slovenska a viedol prednášky a semináre z rôznych odborných predmetov na katedre dejín a archívnictva pod odbornou záštitou prof. Uičného (Stredoveké dejiny Slovenska, historická geografia, dejiny správy, numizmatika, historická demografia).

V NBS – Múzeu mincí a medailí pracuje od februára 2004. Predmetom jeho výskumu sú prevažne papierové platidlá a finančné pomery na území Slovenska. Je spoluautorom viacerých  popularizačných prác a sprievodcov publikovaných pre potreby Kremnického múzea z oblasti svojho zbierkového fondu – papierové platidlá. V spolupráci s Ing. Z. Šustekom, J. Poliakom a archívom NBS organizoval viacero tematických výstav venovaných papierovým platidlám a regionálnej histórii. Medzi divácky najúspešnejšie a odbornou verejnosťou kladne hodnotené výstavy patrili najmä expozície Menové reformy a katastrofy v 20. storočí a Kremnický strelecký spolok. V súčasnosti sa podieľa na príprave novej numizmatickej expozície múzea.


Ďalšie aktuality

12. 4. 2024

V máji bude múzeum otvorené aj počas sviatkov

Sviatok práce a Deň víťazstva nad fašizmom oslávte v Múzeu mincí a medailí.

10. 4. 2024

Stretnutie hudby s výtvarným umením

Jarný koncert kremnickej ZUŠ v galérii múzea sa uskutoční 29. apríla.

4. 4. 2024

Pozývame na prechádzku barokovou Európou

Na jarnom koncerte 26. apríla zaznie stará hudba.

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.