Grafická tvorba od 70. rokov 20. storočia po dnes.

21. 1. 2022

Výstava

10. februára – 1. mája 2022

Galéria NBS – MMM

0,50 €

Viliam Pirchala – Grafika
Pirchala, február 2022

Akademický maliar Viliam Pirchala (1951) žije a tvorí v Hornej Vsi. Prvý kontakt s Kremnicou nadviazal v rokoch 1968 – 1972 ako študent SUPŠ, ktorúabsolvoval v odbore umelecký kováč a zámočník. Pod tvorivým vedením odborných pedagógov K. Baróna, M. Ormandíka, C. Koreňa, ako aj dejinárov umenia J. Pisára, Ľ. Hološku a V. Dúbravského bol dobre pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole. V ateliéri krajinárskej a figurálnej maľby u prof. J. Želibského na VŠVU Bratislava (1972 – 1978) sa ďalej tvorivo a umelecky rozvíjal. Po skončení vysokej školy sa rodák spod Tatier (Veľká pri Poprade) usadil s rodinou v Galante a pôsobil v slobodnom povolaní. Osud však chcel, aby ho cesta už ako zrelého maliara, zaviedla späť do Kremnice. Od roku 1992 začal učiť na ŠÚV (SUPŠ) – oddelení hračiek. Stretol tu bývalých vyučujúcich, ktorí sa mu spolu s novými stali kolegami a priateľmi. Roky strávené v umeleckej škole (do 2002 a 2007 – 2010 Kremnica a medzitým ZSUŠ Kežmarok) viedol k tvorivosti desiatky študentov a rád prijal poslanie podeliť sa s nimi o vedomosti a skúsenosti.

Výstavnú sezónu v roku 2022 zahajuje NBS – Múzeum mincí a medailí vo svojich  galerijných priestoroch výstavou minuloročného jubilanta akad. maliara Viliama Pirchalu, roky spojeného s Kremnicou. Autor patrí medzi významných umelcov generácie nadväzujúcej na predstaviteľov slovenskej výtvarnej moderny (Galanda, Fulla, Bazovský) a skupiny Galandovcov, inšpirovaných kultúrnym dedičstvom. V celej svojej tvorivej práci uplatňuje a rozvíja princípy fantazijného realizmu. Vlastným spôsobom interpretuje a transformuje svoje osobné prežívanie. Skúma a reflektuje svet, vzťahy človeka a krajiny, muža a ženy, a vkladá do nich túžby, predstavy, pocity, vnemy. Výrazovými prostriedkami sú mu maľba, kresba, grafika, asambláž, plastika a objekt, ktoré sa v tvorivom procese prelínajú. Všetky precízne remeselne – technicky i technologicky zrealizované, vrstvia viacvýznamové roviny, ktoré sú čitateľné s tušeným tajomstvom. Divadelné vnímanie priestoru, plochy a objektov prenáša do tém svojho výtvarného záujmu. Svoje diela Pirchala prezentoval na mnohých kolektívnych výstavách a tiež prostredníctvom tridsiatky samostatných výstav doma i v zahraničí. Výber z tvorby prinieslo tiež NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici dvakrát (1997, 2011) v dvoch rôznych výstavných priestoroch.

Tohtoročná výstava autora je špecificky zameraná na grafickú tvorbu a jej výber od 70-tych rokov 20. storočia po dnes. Ponúka proces jeho uchvátenia sa a uchopenia tejto výtvarnej disciplíny cez techniky linoleorytu, suchej ihly, monotypie, prevládajúceho drevorezu, ale aj experimetálneho rýpania do RTG snímok. Voľné grafické listy a častejšie úžitkové grafiky v podobe novoročeniek (doskotlačí), sú komornými ilustráciami zo života, o rodine, priateľoch, svete, zaznamenané v metaforách. Divákovi sa prihovára figúra, hlava a ich vzájomná kompozičná súvzťažnosť, často dopovedaná prostredníctvom znakov a symbolov z histórie, architektúry, hudby, výtvarného umenia, alebo vegetatívno-animálnej ríše, umne tiež sprevádzané slovom, veršom alebo koledou. Trvalé miesto majú v autorovej tvorbe madony, koledníci, zvieratká. Odstupom času a z čítania rokmi vznikajúceho grafického súboru, možno hovoriť o bohatom záznamníku bytia, autorovom Orbis pictus. Obrázky sú tiež ľudskými a duchovnými posolstvami, hovoriacimi o veľkosti citu, múdrosti, láske, pravde i viere. Vyžaruje z nich úprimná radosť a hravosť, otvorený vzťah umelca k životu a kráse. Formátovo malý grafický originál môže, svojou umeleckou kvalitou, pôsobiť ako drobný klenot, iný zas monumentálne, a obsahom ako vzácne zrkadlo, či prameň poznania.

Vernisáž výstavy: 10. 2. 2022 o 16.00 h za prítomnosti autora.

Ďalšie aktuality

16. 7. 2024

Ukážky organovej hudby

Klasické skladby, skladby súčasných skladateľov, známe filmové melódie.

10. 7. 2024

Večerné prehliadky hradu v Kremnici

Zaujímavosti z dejín každodenného života na hrade, príbehy, legendy...

8. 7. 2024

30. medzinárodné sympózium umeleckého šperku…

Výstava 12. júl - 1. september 2024 expozícia Líce a rub peňazí …

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.