Na jarnom koncerte 26. apríla zaznie stará hudba.

4. 4. 2024

Koncert

26. apríla 2024,
18.00 hod

Kostol sv. Kataríny,
mestský hrad

10 € dospelý,
7 € študenti a seniori

Pozývame na prechádzku barokovou Európou

Viola da gamba a theorba sú hudobné nástroje obdobia baroka. Zneli v šľachtických aj kráľovských salónoch a vznikalo pre ne veľa diel, ale od neskorého baroka boli vytláčané modernejšími nástrojmi husľovej konštrukcie.

Koncert „Farby barokovej Európy“ prevedie poslucháčov barokovým Talianskom, Nemeckom aj Francúzskom. V prvej tretine programu sa zoznámime so skladbami Diega Ortiza a Alessandra Piccininiho, ktorí pôsobili v pápežskom Ríme. Potom sa prenesieme do barokového Nemecka. Vypočujeme si suitu virtuóza na violu da gambu, Johana Schencka a sonátu od Carla Friedricha Abela. Na konci koncertu sa ocitneme na dvore „kráľa Slnko“ Ľudovíta XIV. Zaznejú skladby dvoch známych skladateľov Ste Colombeho a Marina Maraisa, ktoré preslávil francúzsky film Všetky rána sveta s Gérardom Depardieum z roku 1991.

Hudobné diela budeme mať možnosť počuť tak, ako zneli pred stáročiami. Členovia súboru Ensemble Thesaurus Musicum sa totiž venujú historicky poučenou interpretáciou a skladby interpretujú na kópiách originálov historických nástrojov.

Michal Hottmar (theorba) študoval hru na gitare na žilinskom konzervatóriu. Svoje štúdium ďalej zameral na muzikológiu a starú hudbu v Bratislave na Hudobnej vede, FF UK, kde získal magisterský ako aj titul PhD. z oblasti Dejiny a teória hudby so zameraním sa na pamiatky lutnovej hudby na území dnešného Slovenska v 16. – 17. storočí. Je členom anglickej, americkej, talianskej a českej lutnovej spoločnosti a tiež je členom Medzinárodnej muzikologickej asociácie so sídlom v Bazileji.

Sándor Szászvárosi (viola da gamba) sa špecializuje na uvádzanie a interpretáciu historickej hudby 15. až 18. storočia. Ako sólový hráč na violu da gamba pravidelne účinkuje v Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Portugalsku, Nemecku a v Českej republike. Je tiež zakladateľom a členom viacerých súborov starej hudby. Študoval na Akadémii Franza Liszta v Budapešti a na Hudobnej fakulte Debrecínskej univerzity, kde absolvoval hru na violončelo a komornú hudbu. Pokračoval v štúdiu hry na violu da gamba na univerzite vo Viedni a v Lipsku.

Jarný koncert „Farby barokovej Európy“ sa uskutoční v Kostole sv. Kataríny v piatok 26. apríla 2024 o 18.00 hod. Vstupné 10 € dospelý, 7 € študenti a seniori.  

Ďalšie aktuality

16. 7. 2024

Ukážky organovej hudby

Klasické skladby, skladby súčasných skladateľov, známe filmové melódie.

10. 7. 2024

Večerné prehliadky hradu v Kremnici

Zaujímavosti z dejín každodenného života na hrade, príbehy, legendy...

8. 7. 2024

30. medzinárodné sympózium umeleckého šperku…

Výstava 12. júl - 1. september 2024 expozícia Líce a rub peňazí …

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.