Počas prehliadky expozícií múzea môžete využiť tieto sprievodcovské služby:

 • audiosprievodcu
 • tlačených sprievodcov (tlačoviny k expozíciám)
 • sprievodcovské texty
 • popisky pri vystavených exponátoch
 • lektorské výklady

Lektorské výklady poskytujeme v tých expozíciách:

Líce a rub peňazí – Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska
 • história a vývoj platobných prostriedkov na území našej krajiny od najstarších čias až po súčasné mince a bankovky, komplexné dejiny medailérstva;
 • vznik múzea, dejiny mesta Kremnica, správy mesta, remesiel a továrenskej výroby, každodenného života kremnického mešťana, ale aj  o významných návštevách v histórii mesta;
 • kremnické baníctvo a hutníctvo.
Mestský hrad
 • história založenia mesta Kremnica a mincovne;
 • prierez históriou baníctva v Kremnici;
 • vznik, vývoj a funkcia Mestského hradu;
 • opis jednotlivých objektov v areáli Mestského hradu a ich funkcia;
 • Kostol sv. Kataríny – stavebný vývoj, pamiatková obnova, opis interiéru (oltárov, sôch, malieb, legendy o svätcoch), informácie o organe;
 • legendy a zaujímavosti.
Strela jasná okovaná!
 • dejiny kremnického meštianskeho streleckého spolku a jeho terčov.
Galéria
 • informácie k aktuálnej výstave.

V prípade záujmu o prehliadku so sprievodcom, resp. objednanie vstupu na konkrétnu hodinu, prosíme kontaktovať priamo jednotlivé expozície múzea:

LÍCE A RUB PEŇAZÍ
Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska
Numizmaticko-historická expozícia
Štefánikovo nám. 10/19
Tel: 00421 (0) 45/6780308, 6742696

MESTSKÝ HRAD
s Kostolom sv. Kataríny
Zámocké nám. 568/1
Tel: 00421 (0) 45/6743968

MEŠTIANSKY DOM
Dlhodobá výstava „Strela jasná okovaná! Kremnický meštiansky strelecký spolok a jeho terče“
Štefánikovo nám. 32/38
Tel: 00421 (0) 45/6744165

GALÉRIA
Príležitostné výstavy
Štefánikovo nám. 33/40
Tel: 00421 (0) 45/6743261, 00421 (0) 906 124 016

E-mail: muzeum@nbs.sk

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.