Historik a archivár kremnickej mincovne poodhalí aj vlastný príbeh.

22. 2. 2024

Prednáška

5. marca 2024, 18.00 hod

Akropola Kremnica

Bez vstupného

Oslávime životné jubileum Petra Zoričáka

Stretnutie s Petrom Zoričákom sa uskutočnilo v kultúrnom priestore Akropola v Kremnici 5. marca 2024 o 18.00 hod. Príbehy ukryté v medailách predstavili Peter Zoričák, Daniel Haas Kianička a Juraj Hirčák.

PhDr. Peter Zoričák, rodák zo Skalice, absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v odbore história a nemčina sa zaoberá výskumom tvorby a produkcie medailových razieb už štyri desaťročia. Ako podnikový archivár kremnickej mincovne mal možnosť študovať bohatý archívny fond mincovne, ktorého zachované dokumenty siahajú do roku 1630. Zároveň sa oboznamoval s vydavateľskou praxou a samotnou tvorbou medailí od ideovej koncepcie, cez grafický návrh, až po samotnú razbu a s ňou spojenými technickými a technologickými poznatkami.

Od osemdesiatych rokov sa Zoričák čulo zúčastňoval na bohatej činnosti vtedajšieho Múzea mincí a medailí v Kremnici, kde dostal možnosť osobne sa spoznať s mnohými poprednými slovenskými, českými i zahraničnými medailérmi. Svoje skúsenosti mohol taktiež uplatňovať aj na pôde Slovenskej numizmatickej spoločnosti, v ktorej bol roky členom ústredného výboru s pôsobnosťou v oblasti vydávania medailí. Pre jeho profesionálnu formáciu boli veľmi cenné a inšpirujúce skúsenosti získané v roku 1987 v rámci odbornej stáže v mekke svetového medailérstva – v Parížskej mincovni a v jej archíve.

Peter Zoričák publikoval desiatky štúdií a článkov v odbornej i populárno-vedeckej literatúre, absolvoval množstvo prednášok i odborných konzultácií aj počas svojho pôsobenia na odbore archívov a registratúr ministerstva vnútra v Bratislave. V roku 2020 vydal svoju monografiu s názvom „Medailérstvo kremnickej mincovne: Tradície a vývoj 1499 – 1934.“ Hlavnou ambíciou dlhoročného úsilia Petra Zoričáka je spracovanie osudov vedúcich osobností podniku, vydavateľov a tvorcov medailí, vývoja raziacej techniky, výrobných technológií, ako aj problematiky produkcie medailových razieb a ich príbehov.

Na stretnutí Peter Zoričák poodhalil vlastný príbeh. Prezradil, ako sa dostal k medailám, čím ho zaujali a ako sa stalo poznávanie kremnického medailérstva i podieľanie sa na ňom jeho srdcovou záležitosťou. Ale aj o tom, akú funkcia má medaila v spoločnosti, o vydavateľskej praxi v minulosti i súčasnosti i úskaliach pri zachovaní tradične vysokej kvality kremnického medailérstva.

So svojimi príspevkami vstúpili aj prví gratulanti – bývalý a súčasný správcovia fondu medailí Múzea mincí a medailí. Bývalý správca, Daniel Haas Kianička, predstavil zo zaujímavého a netradičného uhla pohľadu problematiku medailí ku korunovácii Karola III. na uhorského kráľa v Bratislave v roku 1712. Vysvetlil, čo znamenajú alegorické vyobrazenia a nápisy na jednotlivých medailách, poodhalil inšpiračné zdroje obrazov a textov na medailách. Súčasný správca fondu medailí, Juraj Hirčák, porozprával o pamätnej medaile k stému výročiu návštevy prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka v mincovni, ktorej autorom je medailér Branislav Ronai. Vďaka archívnym dokumentom a doteraz nepublikovaným fotografiám z podnikového archívu mincovne Hirčák priblížil slovom i obrazom túto veľmi zaujímavú epizódu z dejín mincovne a mesta Kremnica.

Ďalšie aktuality

16. 7. 2024

Ukážky organovej hudby

Klasické skladby, skladby súčasných skladateľov, známe filmové melódie.

10. 7. 2024

Večerné prehliadky hradu v Kremnici

Zaujímavosti z dejín každodenného života na hrade, príbehy, legendy...

8. 7. 2024

30. medzinárodné sympózium umeleckého šperku…

Výstava 12. júl - 1. september 2024 expozícia Líce a rub peňazí …

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.