OPATRENIA A POKYNY PRE UPRAVENÝ REŽIM PREVÁDZKY MÚZEA / 24.6.2021

Opatrenia a pokyny počas pandémie ochorenia COVID-19 platné pre upravený režim prevádzky NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica

24. 6. 2021

Mestský hrad, expozícia Líce a rub peňazí, galéria, Meštiansky dom č. 32/38 – dlhodobá výstava „Strela jasná okovaná!“

Na základe platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platia pre návštevníkov NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica tieto hygienické a bezpečnostné opatrenia:

 1. Všetci návštevníci sú povinní akceptovať základné zásady prevencie, ako aj všetky ostatné opatrenia a nariadenia, ktoré sa realizujú v záujme návštevníkov, ako aj zamestnancov múzea.
 2. Vstup a pobyt v expozíciách (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) je možný len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 3. Pri vstupe do každej expozície bude umiestnený dezinfekčný prípravok, ktorý sú návštevníci povinní aplikovať pred návštevou múzea.
 4. Pre návštevníkov platí zákaz dotýkať sa vitrín a zbierkových predmetov.
 5. Platí zákaz zhromažďovania a povinnosť dodržiavania odstupov minimálne 2 metre (s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti).
  V objekte sa bude môcť v jednom okamihu nachádzať maximálny počet návštevníkov:
  – expozícia Líce a rub peňazí: 50 osôb
  – Mestský hrad: 56 osôb
  – dlhodobá výstava „Strela jasná okovaná!“: 15 osôb
  – galéria: 11 osôb

  Do uvedených počtov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
 6. Prehliadku je možné absolvovať individuálne, alebo so sprievodcom v skupinách najviac do 30 osôb (v galérii 11 osôb, na výstave Strela jasná okovaná 15 osôb).

Hygienické opatrenia a pokyny pre návštevníkov priebežne aktualizujeme v súlade s nariadeniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

OPATRENIA A POKYNY PRE UPRAVENÝ REŽIM PREVÁDZKY MÚZEA / 24.6.2021

Ďalšie aktuality

27. 9. 2023

Šumenie znamená šupkárske umenie

Výstava prezentuje celé spektrum umeleckých odvetví.

25. 9. 2023

Marek Budaj prednášal na letnej škole…

Predstavil poklad zo Šintavy.

19. 9. 2023

Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996

Príležitosť predstaviť svoju aktuálnu tvorbu prijali nielen výtvarníci,…

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.