Medzinárodné sympózium medailí

Tradícia stretnutí výtvarných umelcov – medailérov  v Kremnici sa zrodila v roku 1983. Na prvých troch ročníkoch sympózia sa zúčastnili slovenskí a českí autori, od roku 1988 má sympózium medzinárodný charakter. Organizuje sa spravidla každé dva roky a zúčastňuje sa ho päť medailérov z rôznych krajín, jeden z nich je zo Slovenska. Príjemné prostredie Kremnice a pokojná atmosféra v dome, kde žila rodina výtvarníkov Angyalovcov, boli na začiatku nespočetných stretnutí a zrodu nových kontaktov. Sympóziá sa stali neodmysliteľnou súčasťou výtvarného života Kremnice – centra slovenského mincovníctva a medailérstva.

Základnou myšlienkou Medzinárodného sympózia medailí v Kremnici je vytvorenie priaznivých podmienok pre tvorbu zúčastnených autorov, prispievať k výmene informácií a tvorivých podnetov na medzinárodnej úrovni. Pre medailérov z rôznych krajín je podujatie príležitosťou spoznať súčasný život a kultúrne dianie na Slovensku, oboznámiť sa s bohatou históriou mesta Kremnica, predovšetkým s jeho medailérskou tradíciou. Ponúka možnosť spoznať perspektívy ďalšieho vývoja medailérskej tvorby s ohľadom na činnosť kremnickej mincovne, pôsobiacej v Kremnici neprerušene už viac ako 680 rokov.

Špecifikom kremnického sympózia v porovnaní s inými európskymi podujatiami podobného charakteru je vytvorenie autorského návrhu a následná realizácia obojstrannej razenej medaily v kremnickej mincovni. Okrem toho autori počas štyroch týždňov strávených v Kremnici vytvoria návrhy na päť liatych medailí, realizovaných prevažne v dielňach miestnych odlievačských majstrov. Vyvrcholením sympózia je slávnostné otvorenie výstavy medailí, vytvorených na sympóziu, vo výstavných priestoroch NBS – Múzea mincí a medailí.

Od roku 1983 bolo na sympóziách vytvorených viac ako 600 medailí od takmer 80  popredných medailérov. Medaily sa stávajú súčasťou zbierkového fondu medailí múzea, výber z nich je možné vidieť v numizmaticko-historickej expozícii Líce a rub peňazí – Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska na Štefánikovom námestí 10/19 v Kremnici.

XV. Medzinárodné sympózium medailí Kremnica 2021 sa uskutočnilo v termíne: 20. 9. – 17. 10. 2021, XVI. Medzinárodného sympózia medailí v Kremnici sa uskutočnilo 2. 10. – 29. 10. 2023.

International Art Medal Federation
Fédération Internationale de la Médaille d’Art

FIDEM

FIDEM 2023, Florencia

Belohradská Ľuba: 12 slovenských medailérov na medzinárodnej výstave súčasného medailérskeho umenia FIDEM Florencia 2023

FIDEM 2021, Tokio

Belohradská Ľuba: Tvorba razených medailí slovenských autorov v priebehu medzinárodných sympózií umeleckých medailí v Kremnici v rokoch 1988-2021. Príspevok na XXXXVI. kongrese FIDEM v Tokiu, 2021.


Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.