Kniha dokumentuje dejiny mesta Kremnica v 18. storočí.

21. 1. 2019
Matej Bel – Dejiny mesta Kremnice

Významný slovenský polyhistor Matej Bel uverejnil vo svojich Historických a geografických vedomostiach o novom Uhorsku z roku 1742 aj pomerne dlhú stať o Kremnici. NBS – Múzeum mincí a medailí sa rozhodlo vydať latinský originál i preklad tejto state do slovenčiny.

Čitatelia majú unikátnu možnosť prvýkrát sa zoznámiť s týmto zaujímavým textom, ktorý prináša najdôležitejšie údaje z dejín a života mesta Kremnice v 18. storočí, zvlášť z oblasti baníctva a mincovníctva!, ale aj z každodenného života (napr. veselé obyčaje a pod.).

V knihe je aj úvodná štúdia o živote, diele a vzťahu Mateja Bela ku Kremnici a rozsiahly poznámkový aparát dopĺňajúci a vysvetľujúci Matejom Belom uvádzané informácie. Vďaka poznámkam je kniha aj akýmisi dejinami Kremnice v 18. storočí. Publikáciu pripravili Jozef Kordoš z Trnavskej univerzity a Daniel Haas Kianička z NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici.

Zostavovateľ, úvodná štúdia, historická terminológia v preklade, historiografické poznámky a komentáre k prekladu: Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD. Edícia latinského textu, jeho prekladu do slovenského jazyka a edičná poznámka: Mgr. Jozef Kordoš, PhD. Recenzenti: doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vydala: Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2018. Počet strán: 224. Predajná cena kinhy je 13 eur. Knihu je možné kúpiť v každej expozícii Múzea mincí a medailí v Kremnici.

Ďalšie aktuality

27. 9. 2023

Šumenie znamená šupkárske umenie

Výstava prezentuje celé spektrum umeleckých odvetví.

25. 9. 2023

Marek Budaj prednášal na letnej škole…

Predstavil poklad zo Šintavy.

19. 9. 2023

Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996

Príležitosť predstaviť svoju aktuálnu tvorbu prijali nielen výtvarníci,…

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.