Kniha dokumentuje dejiny mesta Kremnica v 18. storočí.

21. 1. 2019
Matej Bel – Dejiny mesta Kremnice

Významný slovenský polyhistor Matej Bel uverejnil vo svojich Historických a geografických vedomostiach o novom Uhorsku z roku 1742 aj pomerne dlhú stať o Kremnici. NBS – Múzeum mincí a medailí sa rozhodlo vydať latinský originál i preklad tejto state do slovenčiny.

Čitatelia majú unikátnu možnosť prvýkrát sa zoznámiť s týmto zaujímavým textom, ktorý prináša najdôležitejšie údaje z dejín a života mesta Kremnice v 18. storočí, zvlášť z oblasti baníctva a mincovníctva!, ale aj z každodenného života (napr. veselé obyčaje a pod.).

V knihe je aj úvodná štúdia o živote, diele a vzťahu Mateja Bela ku Kremnici a rozsiahly poznámkový aparát dopĺňajúci a vysvetľujúci Matejom Belom uvádzané informácie. Vďaka poznámkam je kniha aj akýmisi dejinami Kremnice v 18. storočí. Publikáciu pripravili Jozef Kordoš z Trnavskej univerzity a Daniel Haas Kianička z NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici.

Zostavovateľ, úvodná štúdia, historická terminológia v preklade, historiografické poznámky a komentáre k prekladu: Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD. Edícia latinského textu, jeho prekladu do slovenského jazyka a edičná poznámka: Mgr. Jozef Kordoš, PhD. Recenzenti: doc. Mgr. Erika Juríková, PhD., doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Vydala: Národná banka Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica, 2018. Počet strán: 224. Predajná cena kinhy je 13 eur. Knihu je možné kúpiť v každej expozícii Múzea mincí a medailí v Kremnici.

Ďalšie aktuality

16. 7. 2024

Ukážky organovej hudby

Klasické skladby, skladby súčasných skladateľov, známe filmové melódie.

10. 7. 2024

Večerné prehliadky hradu v Kremnici

Zaujímavosti z dejín každodenného života na hrade, príbehy, legendy...

8. 7. 2024

30. medzinárodné sympózium umeleckého šperku…

Výstava 12. júl - 1. september 2024 expozícia Líce a rub peňazí …

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.