Aktuálna výstava: Strela jasná okovaná!

Historicko-umelecká výstava s názvom Strela jasná okovaná! s podtitulom Kremnický meštiansky strelecký spolok a jeho terče. Múzejná kolekcia 138 maľovaných terčov z rokov 1837 – 1896 je treťou najväčšou zbierkou na Slovensku. Motívy zobrazené na maľovaných terčoch sú veľmi pestré – zábavné, ľúbostné, poučné, odzrkadľujúce súdobý život. Terče a príbehy na nich sprostredkovávajú dejiny kremnického streleckého spolku a jeho členov, ktorých pôsobenie a aktivity zasadzujú do širších historicko-spoločenských kontextov. Atraktívna inštalácia, súhra osobitého architektonického priestoru, svetla a zvuku ponúkne návštevníkom nevšedný zážitok a silnú emóciu.

Otváracie hodiny
Virtuálna prehliadka výstavy

Meštiansky dom

Meštiansky dom na Štefánikovom nám. č. 32/38 je miestom prezentácie rôznorodého zbierkového fondu múzea prostredníctvom dlhodobých výstav rozličného zamerania. Architektonicky zaujímavý dom je postavený na úzkej stredovekej parcele medzi dvoma väčšími gotickými stavbami a jeho interiér predstavuje neskororenesančnú meštiansku architektúru.

Od roku 1988 bola v týchto priestoroch na takmer 10 rokov umiestnená expozícia Z dejín lyžovania na Slovensku. Od roku 1998 sa v meštianskom dome vystriedalo niekoľko dlhodobých výstav, prezentujúcich zaujímavé predmety zo zbierok múzea, ktoré nie sú súčasťou stálych expozícií. Boli to výstavy Krása starých remesiel (1998 – 2003), Čriepky z histórie (2003 – 2004), K pocte zbraň (2004 – 2005), Cesty zberateľstva v umení 15. – 18. storočia (2007 – 2012) a Pôvab kameninových záhrad. Kremnická kameninová továreň 1815 – 1956 (2013 – 2019).

Múzeum mincí a medailí získalo za svoju prácu významné celoslovenské ocenenia. V roku 2007 mu bola udelená výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá a zároveň získalo ocenenie Múzeum roka za realizáciu dlhodobej umelecko-historickej výstavy Cesty zberateľstva v umení 15. – 18. storočia).

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.