V podkroví múzea sú prezentované dejiny medailérstva na území Slovenska. Prezrieť si tu možno najstaršie uhorské renesančné medaily, predovšetkým razby kremnickej mincovne zo 16. storočia, ako aj barokové a klasicistické práce a diela z 20. storočia. Prezentovaná je slovenská, rakúska, nemecká, maďarská i česká medailérska škola.

Nechýbajú ani medaily vytvorené na medzinárodných sympóziách, ktoré múzeum pravidelne organizuje od roku 1983. Atraktívna je i prezentácia postupu pri razbe a liatí medailí a rovnako aj zákutie sprostredkúvajúce atmosféru ateliéru rytca. Aj stála expozícia kremnického múzea potvrdzuje skutočnosť, že medaily sú kvalitnými umeleckými artefaktmi s dôležitou historickou výpovednou hodnotou.

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.