Online katalóg E-zbierky

Prezentačný portál E-zbierky sprístupňuje na platforme aplikácie Archívne VadeMeCum digitálny katalóg zbierkového fondu NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici. Zbierkové predmety sú prezentované podľa typologického rozdelenia vo vopred definovanom informačnom rozsahu spolu s obrazovými prílohami, ktoré umožňujú návštevníkovi oboznámiť sa bližšie s konkrétnym predmetom alebo dokumentom.

Akvizičná činnosť múzea

Jednou z primárnych úloh múzea, ktorou sa napĺňa zmysel jeho samotnej existencie a ktorá determinuje plnenie ostatných hlavných činností múzejnej inštitúcie, je nadobúdanie zbierkových predmetov, čiže akvizičná činnosť. Zbierkové predmety tvoria múzejné zbierky, ktoré sú autentickým dokladom o živote spoločnosti, ktorú dokumentujú, o prostredí, v ktorom sa vyvíja, o stupni jej spoločenského, hospodárskeho, kultúrneho, umeleckého či vedomostného rozvoja. Ako také tvoria múzejné zbierky súčasť národného kultúrneho dedičstva. Akvizičná činnosť je teda cieľavedomý, systematický, kontinuálne prebiehajúci proces získavania predmetov kultúrnej hodnoty s cieľom ich trvalého uchovávania, odborného spracovávania a vedeckého skúmania, ako aj využitia informačnej, výpovednej vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty týchto predmetov v prezentačných a výchovno-vzdelávacích aktivitách.

Múzeum mincí a medailí Kremnica sa dlhodobo, inštitucionálne od pol. 70. rokov minulého storočia, profiluje ako špecializované numizmatické múzeum. Dominantnú časť jeho múzejnej zbierky tak predstavujú numizmatické zbierkové predmety dokumentujúce vývoj a dejiny rôznych platobných prostriedkov na historickom území Slovenska, a to od najstarších naturálnych platidiel až po súčasné eurové mince a bankovky, rovnako tak bohaté dejiny medailérstva na Slovensku. Významnou integrálnou súčasťou múzejnej zbierky sú však aj početné zbierkové predmety dokumentujúce históriu i súčasnosť a význam mesta Kremnice (stavebný vývoj, architektúra, správa, remeslá, umenie a kultúra, spoločenský život apod.), dejiny jeho slávneho baníctva, hutníctva a, samozrejme, jedinečnej, takmer 700 rokov aktívnej kremnickej mincovne.  

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.