27. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku a iných médií Kremnica ´21

Vernisáž výstavy INTERCONNECTION vo štvrtok 12.8.2021 o 16:00 hod.

9. 8. 2021

13. 8. – 20. 9. 2021
Expozícia Líce a rub peňazí

Štefánikovo nám. 10/19, Kremnica

Tradícia a kontinuita medzinárodného sympózia umeleckého šperku, ktoré v Kremnici od roku 1990 organizuje Združenie šperkárov AURA, zastáva v stredoeurópskom kontexte významné miesto na poli podujatí a vzájomných stretnutí autorov zaoberajúcich sa výtvarným šperkom. V snahe o priblíženie sa a integráciu s ďalšími umeleckými disciplínami sa tentokrát okrem šperkárov 27. ročníka sympózia zúčastnia aj výtvarníci iných médií.

Téma INTERCONNECTION reflektuje prepájanie rôznych médií s cieľom rozvíjať medziodborovú spoluprácu, vzájomné kontakty medzi výtvarnými disciplínami, ako aj jednotlivými autormi pri tvorbe šperku, objektu, inštalácie, performance, grafiky, fotografie a videa. Interdisciplinárny formát sympózia podčiarkuje stretnutie autorov otvorených spolupráci v kontexte posilňovania profesionálnych aj osobných vzťahov v širšej umeleckej komunite. Vzájomná interakcia je rovnako dôležitým aspektom pre rozvoj umeleckých odvetví, keďže vďaka neustálym impulzom z rôznych odborov rozširuje obzory za horizont jedného média, je hnacím motorom k inovácii tvorivých prístupov s presahmi do rôznych výtvarných odvetví.

Tohtoročné sympózium ponúka priestor pre spoločné spontánne aktivity a uvoľnený prístup v kolektívnej spolupráci pri tvorbe umeleckých projektov vystihovaných prelínaním a miešaním rôznych zdrojov, inšpiratívnou výmenou a bezprostrednou kreativitou. To, čo prináša interdisciplinárny rozmer nielen do média šperku a ako ho autori môžu využívať vo svojej individuálnej i kolaboratívnej tvorbe, sú podnety, na ktoré budú počas sympózia reagovať pozvaní výtvarníci.

Participujúci autori:
Lucia Gamanová (SK), Martin Grosman (CZ), Darjan Hardi (RS),
Marta Havlíčková (CZ), Johana Chrienová (SK), Aliza Orlan (SK),
Réka Lőrincz (HU), Jakub Tauš (CZ), Dorottya Vékony (HU)

Kurátorka: Mária Hriešik Nepšinská

Výstava INTERCONNECTION začína 13. augusta a potrvá až do 20. septembra 2021.

Otvorená denne okrem pondelka 10:00 – 13:00 / 14:00 – 16:30 hod.

Projekt sympózia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

27. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku a iných médií Kremnica ´21

Ďalšie aktuality

16. 7. 2024

Ukážky organovej hudby

Klasické skladby, skladby súčasných skladateľov, známe filmové melódie.

10. 7. 2024

Večerné prehliadky hradu v Kremnici

Zaujímavosti z dejín každodenného života na hrade, príbehy, legendy...

8. 7. 2024

30. medzinárodné sympózium umeleckého šperku…

Výstava 12. júl - 1. september 2024 expozícia Líce a rub peňazí …

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.