27. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku a iných médií Kremnica ´21

Vernisáž výstavy INTERCONNECTION vo štvrtok 12.8.2021 o 16:00 hod.

9. 8. 2021

13. 8. – 20. 9. 2021
Expozícia Líce a rub peňazí

Štefánikovo nám. 10/19, Kremnica

Tradícia a kontinuita medzinárodného sympózia umeleckého šperku, ktoré v Kremnici od roku 1990 organizuje Združenie šperkárov AURA, zastáva v stredoeurópskom kontexte významné miesto na poli podujatí a vzájomných stretnutí autorov zaoberajúcich sa výtvarným šperkom. V snahe o priblíženie sa a integráciu s ďalšími umeleckými disciplínami sa tentokrát okrem šperkárov 27. ročníka sympózia zúčastnia aj výtvarníci iných médií.

Téma INTERCONNECTION reflektuje prepájanie rôznych médií s cieľom rozvíjať medziodborovú spoluprácu, vzájomné kontakty medzi výtvarnými disciplínami, ako aj jednotlivými autormi pri tvorbe šperku, objektu, inštalácie, performance, grafiky, fotografie a videa. Interdisciplinárny formát sympózia podčiarkuje stretnutie autorov otvorených spolupráci v kontexte posilňovania profesionálnych aj osobných vzťahov v širšej umeleckej komunite. Vzájomná interakcia je rovnako dôležitým aspektom pre rozvoj umeleckých odvetví, keďže vďaka neustálym impulzom z rôznych odborov rozširuje obzory za horizont jedného média, je hnacím motorom k inovácii tvorivých prístupov s presahmi do rôznych výtvarných odvetví.

Tohtoročné sympózium ponúka priestor pre spoločné spontánne aktivity a uvoľnený prístup v kolektívnej spolupráci pri tvorbe umeleckých projektov vystihovaných prelínaním a miešaním rôznych zdrojov, inšpiratívnou výmenou a bezprostrednou kreativitou. To, čo prináša interdisciplinárny rozmer nielen do média šperku a ako ho autori môžu využívať vo svojej individuálnej i kolaboratívnej tvorbe, sú podnety, na ktoré budú počas sympózia reagovať pozvaní výtvarníci.

Participujúci autori:
Lucia Gamanová (SK), Martin Grosman (CZ), Darjan Hardi (RS),
Marta Havlíčková (CZ), Johana Chrienová (SK), Aliza Orlan (SK),
Réka Lőrincz (HU), Jakub Tauš (CZ), Dorottya Vékony (HU)

Kurátorka: Mária Hriešik Nepšinská

Výstava INTERCONNECTION začína 13. augusta a potrvá až do 20. septembra 2021.

Otvorená denne okrem pondelka 10:00 – 13:00 / 14:00 – 16:30 hod.

Projekt sympózia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

27. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku a iných médií Kremnica ´21

Ďalšie aktuality

27. 9. 2023

Šumenie znamená šupkárske umenie

Výstava prezentuje celé spektrum umeleckých odvetví.

25. 9. 2023

Marek Budaj prednášal na letnej škole…

Predstavil poklad zo Šintavy.

19. 9. 2023

Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996

Príležitosť predstaviť svoju aktuálnu tvorbu prijali nielen výtvarníci,…

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.