Kontakty

V prípade záujmu o prehliadku, resp. objednanie vstupu, prosíme kontaktovať priamo jednotlivé expozície múzea.

Využite rodinné a iné zľavy. Možnosť zakúpenia vstupenky do všetkých expozícií so zľavou!

 

LÍCE A RUB PEŇAZÍ
Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska
Numizmaticko-historická expozícia
Štefánikovo nám. 10/19
Tel: 00421 (0) 45 / 6780308, 6742696

OTVÁRACIE HODINY

Október - Apríl 

1.máj - 14. máj

15. máj - Jún  

Júl - August

September  

09.00 - 13.00 h

09.00 - 13.00 h    

09.00 - 13.00 h   

10.00 - 13.00 h    

09.00 - 13.00 h   

14.00 - 16.30 h   

14.00 - 16.30 h 

14.00 - 16.30 h    

14.00 - 17.30 h    

14.00 - 16.30 h   

utorok - sobota 

utorok - sobota

utorok - nedeľa    

utorok - nedeľa    

utorok - nedeľa   

Vstupné:
3 € dospelí
1,50 € zľavnené (deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP)

 

MESTSKÝ HRAD
s Kostolom sv. Kataríny
Zámocké nám. 568/1
Tel: 00421 (0) 45 / 6743968

OTVÁRACIE HODINY

Október - Apríl

1.máj - 14. máj

15. máj - Jún  

Júl - August

September  

09.00 - 12.00 h  

09.00 - 12.00 h

09.00 - 12.00 h   

10.00 - 12.00 h    

09.00 - 12.00 h

13.00 - 16.30 h

13.00 - 16.30 h    

13.00 - 16.30 h    

13.00 - 17.30 h    

13.00 - 16.30 h

utorok - sobota

utorok - sobota    

utorok - nedeľa    

utorok - nedeľa    

utorok - nedeľa   

Vstupné:
3 € dospelí
1,50 € zľavnené (deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP)

 

MEŠTIANSKY DOM
Štefánikovo nám. 32/38
Tel: 00421 (0) 45 / 6744165

Dlhodobá výstava „Strela jasná okovaná! Kremnický meštiansky strelecký spolok a jeho terče"

OTVÁRACIE HODINY

Október - Apríl

1.máj - 14.máj    

15. máj - Jún

Júl - August     

September

09.00 - 12.00 h

09.00 - 12.00 h

09.00 - 12.00 h     
09.00 - 12.00 h

09.00 - 12.00 h     

09.00 - 12.00 h     
09.00 - 12.00 h

13.00 - 16.00 h     

13.00 - 16.00 h

13.00 - 16.00 h     
13.00 - 16.30 h

13.00 - 17.00 h     

13.00 - 16.00 h     
13.00 - 16.30 h

pondelok - piatok

pondelok - piatok

pondelok - piatok    
sobota - nedeľa

pondelok - nedeľa    

pondelok - piatok    
sobota - nedeľa

Vstupné:
2 € dospelí
1 € zľavnené (deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP)

 

GALÉRIA 
Príležitostné výstavy
Štefánikovo nám. 33/40
Tel: 00421 (0) 45 / 6743261, 00421 (0) 906 124 016

OTVÁRACIE HODINY

Október - Apríl

1.máj - 14. máj    

15. máj - Jún

Júl - August     

September

09.00 - 12.30 h   

09.00 - 12.30 h

09.00 - 12.30 h     
09.00 - 12.30 h

09.00 - 12.30 h     

09.00 - 12.30 h     
09.00 - 12.30 h

13.30 - 16.00 h   

13.30 - 16.00 h

13.30 - 16.00 h     
13.30 - 16.30 h

13.30 - 17.00 h     

13.30 - 16.00 h     
13.30 - 16.30 h

pondelok - piatok   

pondelok - piatok

pondelok - piatok    
sobota - nedeľa

pondelok - nedeľa    

pondelok - piatok    
sobota - nedeľa

Vstupné: 0,50 € jednotné vstupné

.......................................................................................................................................................

NBS - MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ
Štefánikovo nám. 11/21, 967 01 Kremnica 

Tel: 045/6780301 (sekretariát)
E-mail: muzeum[at]nbs.sk