Mgr. Diana Kmeťová Miškovičová

riaditeľka Múzea mincí a medailí
Tel: +421/0/45-6780300

Barbora Švecová

sekretariát
Tel: +421/0/45-6780301, 6780319

Mgr. Magdaléna Kamhalová

vedúca oddelenia pre muzeálnu činnosť
Tel: +421/0/45-6780309

Mgr. Lucia Krchnáková, PhD.

pamiatkar špecialista
správca fondu numizmatiky
Tel: +421/0/45-6780309

Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD.

pamiatkar špecialista
správca fondu medailí
Tel: +421/0/45-6780327

Mgr. Martin Chmelík

pamiatkar špecialista
správca fondu papierových platidiel a finančníctva
Tel: +421/0/45-6780317

Mgr. Janka Kolláriková

pamiatkar špecialista
správca fondu umenia
Tel: +421/0/45-6780322, 6743261

Mgr. Marek Budaj, PhD.

pamiatkar špecialista
Tel: +421/0/45-6780319

Alžbeta Kriegerová

odborný pamiatkar
Tel: +421/0/45-6780313

PhDr. Radoslav Ondrašovič

hlavný knihovník
Tel: +421/0/45-6780310

PhDr. Ľubica Majerová

odborný pamiatkar
fond negatívov, diapozitívov, CD a DVD
múzejná pedagogika, edukačné programy
Tel: 0421/0/45-6744165

Mgr. Miriam Kostrianová

odborný referent propagácie
Tel: +421/0/45-6780314

Mgr. Katarína Weissová

sprievodkyňa, expozícia Líce a rub peňazí
Tel: +421/0/45-6780308, 6742696

Eva Zaťkovská

sprievodkyňa, Mestský hrad
Tel: +421/0/45-6743968

Ivana Uhríková

sprievodkyňa, Mestský hrad
Tel: +421/0/45-6743968

Mgr. Jozef Hric

vedúci prevádzkového oddelenia
Tel: +421/0/45-6780315

Helena Ruriková

referent špecialista prevádzkových činností
Tel: +421/045-6780311

Drahoslava Urblíková

hospodár
Tel: +421/0/45-6780312

Peter Bais, Miloš Crcha

odborní technici

Magdaléna Zimanová, Anna Strohnerová-Krýzlová,
Oľga Barátová

upratovačky

Boris Hrúza

vodič motorového vozidla

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.