Príležitosť predstaviť svoju aktuálnu tvorbu prijali nielen výtvarníci, architekti, dizajnéri, ale aj zruční tvorcovia v oblasti alternatívnych druhov umenia.

19. 9. 2023

Výstava šUMENIE,
konškoláci 1992 – 1996

Vernisáž 22. septembra, 16.00 hod,
výstava potrvá do 30. novembra 2023

Galéria NBS MMM,
Štefánikovo nám. 33/40

Vernisáž bez vstupného,
ostatné dni 0,5 €

Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996
Milan Brogyányi: Irak a tak, kombinovaná technika, 90 x 57 cm, 2003
Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996
Marek Duška: Figúra 2, linoryt, 28 x 40 cm, 2023
Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996
Barbora Kočišová: Passion, strieborný prsteň so zirkónom, 2023
Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996
Matúš Marček: Rekonštrukcia objektu bývalej Národnej Banky v Žiline, 2018
Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996
Mária Hriešik Nepšinská: Just curious, brošňa zo série Like a broken record, šelaková platňa, novinový papier, lak na nechty,
striebro, nylon, 83 x 78 x 3 mm, 2019
Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996
Jozef Pobočík: Ilustrácia z knihy epigramov „Mea via epigramoterapia“ (autor Jozef Pobočík st.), koláž, tuš, 29 x 18 cm, 2022
Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996
Jana Viktorová: Ctihodná
kombinovaná technika, 70 x 100 cm, 2022

Milan Brogyányi (1977)

 • 1992–1996  Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, odbor Umelecké odlievanie kovov
 • 1997–2003  Akadémia Umení v Banskej Bystrici, študijný program Voľné výtvarné umenie, špecializácia: sochárstvo

Pedagogicky pôsobil na ZUŠ v Handlovej ako učiteľ výtvarnej výchovy (2004 – 2007) a učiteľ odborných predmetov na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici (2007 – 2014). Od roku 2014 doteraz pôsobí na pozícii dizajnér priemyselných výrobkov pre firmu Aerospool. Venuje sa navrhovaniu a modelárskym prácam – rapid prototyping, reverz modeling, realizáciám modelov a foriem najmä pre letecký priemysel.


Magda Ďurdíková (1977)

 • 1992 – 1996 Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, odbor Tvarovanie priemyslených výrobkov-dizajn
 • 1996 – 2002 Fakulta architektúry na STU Bratislava, Katedra občianskych budov pre voľný čas
 • 2002 Technische Universität Wien, štúdijný pobyt v rámci programu Erazmus

Tvorí v oblasti architektúra, urbanizmus a územné plánovanie (ateliér Olympia, Magistrát Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislava – sekcia územného plánovania). V roku 2019 realizovala projekt Brownfieldy v Bratislave – výstavu spojenú s diskusiou s odborníkmi na mestské plánovanie, pamiatky, Čierne diery a iné. Od 2013 sa venuje dizajnu svietidiel pod značkou LAMPasik (výstava v predajni svietidiel LUNIXX s.r.o. 2015, výstavy spojené s predajom úžitkových predmetov – Vianočné trhy Supava, Designweek Budapest 2016, Bratislava Design Week 2017).


Marek Duška (1978)

 • 1992 – 1996 Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, odbor Umelecké kováčstvo a zámočníctvo
 • 1997 – 2003 Akadémia Umení v Banskej Bystrici, odbor Výtvarné umenie, študijný program Voľné výtvarné umenie, špecializácia: grafika

Venuje sa grafickému dizajnu, art direction a ilustrácii.


Barbora Kočišová (1978)

 • 1992 – 1996 Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, odbor Plošné a plastické rytie kovov
 • 2004 – 2007 Vysoká škola podnikání v Ostrave, Riadenie ľudských zdrojov
 • 2014 – 2016   SOŠ Vranovská, odbor zlatník / klenotník
  Absolvovala vzdelanie v oblasti odlievania kovov, porcelánu, či šperku v Čechách ale aj Indonézii (Bali, Thajsko, Srí Lanka)

  Od 1997 pôsobila v rôznych manažérskych pozíciách v oblasti logistiky, HR a konzultačných službách. Od 2008 sa venuje slobodnej umeleckej činnosti, navrhovaniu šperkov a grafike. Pod značkou Bora jewellery tvorí v oblastiach experimentálny šperk – striebro/drahé kamene, galvanoplastika (meď) a odlievanie. Od roku 2019 pravidelne vystavuje na Salóne výtvarníkov, ako členka OZ arte.via sa zúčastňuje Dňa otvorených ateliérov aj na kolektívnych výstavách na Slovensku v rámci Cechu zlatníkov a klenotníkov Slovenska. Získala ocenenie Výtvarné spektrum 2021, 1. miesto v oblasti experiment (galvanoplastika). Aktívne sa venuje komunitnému životu v Stupave.

Matúš Kručay (1977)

 • 1992 – 1996 Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, odbor Tvarovanie priemyslených výrobkov-dizajn
 • 1996 – 1998  Stredná zdravotná škola Žilina, odbor zubný technik

V rokoch 1999 – 2003 pracoval v cestovnom ruchu VPS Vysoké Tatry. Od 2003 pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní. Venuje sa maľbe, grafickému dizajnu, výrobe odznakov, medailí a iných predmetov technikou odstredivého odlievania kovov.


Matúš Marček (1976)

 • 1992 – 1996 Škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica , odbor Umelecké kováčstvo a zámočníctvo
 • 1996 – 2002 Vysoká škole výtvarných umení Bratislava, katedra Architektúry
 • 2000 – 2002 Janáčkova Akademie Muzických Umění v Brne, Divadělní fakulta, odbor Scenografie
 • Študijné pobyty na katedrách architektúry: Vysoká škola uměleckoprúmyslová Praha (1997), Akademia Sztuk Pieknych Poznań (1998), Academie der bildenden Kunste Wien (2000). Pracovný pobyt vAteliéri architektonickej tvorby St. Nazaire, Nantes (2003 – 2004).

Od 2003 sa venuje architektonickej činnosti, externým spoluprácam, zúčastňuje sa workshopov, konferencií, vystavuje na Slovensku i v zahraničí. Pedagogicky pôsobil na SŠUP v Kežmarku (2004 – 2006) a Martine (2007 – 2011). Získal viacero ocenení: Architectural Laboratory of architecture Firenze, 1.miesto (2000); Architectural Laboratory of architecture Firenze, 3.miesto (2002); Divadelní studio JAMU Brno, ocenenie (2004), Urbanistické riešenie strediska zimných športov Martinské Hole, 2.miesto; BAUMIT Fasáda roka 2016  – rekonštrukcia objektu bývalej Národnej Banky v Žiline, 1.miesto; Nominácia Stavba roka SR – rekonštrukcia objektu bývalej Národnej Banky v Žiline (2018).


Mária Hriešik Nepšinská (1977)

 • 1992 – 1996 Škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica, odbor Zlatníctvo – strieborníctvo
 • 1996 – 2001 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Veda o výtvarnom umení, magisterské štúdium
 • 2000 – 2006 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Ateliér s+m+l_XL Kov a šperk, magisterské štúdium
 • 2004 Academy of Fine Arts and Design, Ljubljana, dizajn
 • 2005 University of Plymouth, Academy of Arts and Design, Exeter, dizajn
 • 2008 – 2015 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra teórie a umenia, doktorandské štúdium

Pôsobila v Inštitúte umenia a vedy (2005 – 2008) aj ako odborná asistentka v Ateliéri s+m+l_XL Kov a šperk (2019) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, tiež ako projektová manažérka Galérie Satelit Slovenského centra dizajnu (2013 – 2014), v súčasnosti je projektovou manažérkou výstav pre ÚĽUV. Od 2007 pôsobí v Združení šperkárov AURA, pravidelne organizujeMedzinárodné sympóziá umeleckého šperku v Kremnici, bienálnu medzinárodnú konferenciu umeleckého šperku ŠperkStret v Bratislave (od 2008), je spoluautorkou prezentačných projektov (Schmuck Wander, Zóna bez hraníc), venuje sa organizačnej, kurátorskej aj publikačnej praxi. Vlastnú autorskú tvorbu vystavuje na Slovensku aj v zahraničí, je laureátkou SCHMUCK 2020, Mníchov.


Jozef Pobočík (1977)

 • 1992 – 1996 Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, odbor Plošné a plastické rytie kovov
 • 1997 – 2002 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, katedra výtvarnej tvorby a výchovy, odbor Výtvarná výchova a katedra filozofie, odbor Filozofia

Pôsobí ako pedagóg na ZUŠ I. W. Kráľa v Považskej Bystrici. Vo svojej tvorbe sa venuje voľnej kresbe, maľbe, ilustrácii, okrajovo grafickému dizajnu a priestorovej tvorbe. Okrem toho vyrába pastierske píšťaly a fujary. Zúčastnil sa na kolektívnych a samostatných výstavách v Žiline, Galante, Javorinke, Brvništi a Považskej Bystrici.


Veronika Šramatyová (1977)

 • 1992 – 1996 Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, odbor Reštaurátorstvo
 • 1996 – 2003 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Ateliér maľby a voľnej tvorby
 • 2001 Akademia Sztuk Pięknych, Poznań, Ateliér sochy a voľnej tvorby
 • 2005 – 2010 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Ateliér ± XXI, doktorandské štúdium

Venovala sa reštaurátorským a konzervátorským prácam (Františkánsky kostol v Bratislave, 1996 – 1997). Pracovala ako Team leader / art designer v Art&Design, Zele, Belgicko (pobočka Bratislava, 2000 – 2006). Pedagogicky pôsobila ako odborná asistentka na Katedre maliarstva Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Katedre pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity v Trnave. A v súčasnosti opäť na Katedre reštaurovania VŠVU Bratislava.

Venuje sa primárne maľbe, zúčastňuje sa rezidenčných pobytov, workshopov a festivalov na Slovensku aj v zahraničí. Svoju tvorbu prezentovala medzinárodne v rámci samostatných i skupinových výstav a získala tiež niekoľko ocenení (ESSL AWARD 2007, 2. miesto; Maľba 2011, Nadácia VÚB, laureátka). Venuje sa tiež písaniu poézie (básnické zbierky Rodinné konštelácie, 2019; Untitled, 2009).


Jana Viktorová (1978)

 • 1992 – 1996 Škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, odbor Plošné a plastické rytie kovov
 • 1999 – 2005 Akadémia Umení v Banskej Bystrici, študijný program Voľné výtvarné umenie, špecializácia: grafika, súkromné školenie v odbore známkotvorby (doc. Martin Činovský, akad.mal., ArtD)
 • 2003 stáž na Akadémii krásnych umení Waršawa, odbor voľnej grafiky

V súčasnosti sa venuje maľbe a okrajovo tvorbe keramiky. Zúčastnila sa na výstavách v Banskej Bystrici, Martine, Nitre, Bratislave, Mojmírovcich, Zlatých Moravciach, Varšave, Cadaques. V medzinárodnej súťaži Ex libris získala ocenenia: Praha mesto kultúry roku 2000, 2. miesto; Jukka Pekka Saraste, Ontario, 1. miesto.

Ďalšie aktuality

27. 9. 2023

Šumenie znamená šupkárske umenie

Výstava prezentuje celé spektrum umeleckých odvetví.

25. 9. 2023

Marek Budaj prednášal na letnej škole…

Predstavil poklad zo Šintavy.

18. 9. 2023

Desať spolužiakov zo Školy úžitkového…

Brogyányi, Ďurdíková, Duška, Kočišová, Kručay, Marček, Nepšinská, Pobočík,…

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.