Vernisáž autorskej výstavy dňa 10.2.2022 o 16:00 h.

31. 1. 2022

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica
pozýva na autorskú výstavu

Viliam Pirchala

GRAFIKA

10. 2. – 1. 5. 2022 ● galéria NBS – MMM

Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica

           

Akademický maliar Viliam Pirchala (1951) žije a tvorí v Hornej Vsi. Prvý kontakt s Kremnicou nadviazal v rokoch 1968 – 1972 ako študent SUPŠ, ktorú absolvoval v odbore umelecký kováč a zámočník. Pod tvorivým vedením odborných pedagógov K. Baróna, M. Ormandíka, C. Koreňa, ako aj dejinárov umenia J. Pisára, Ľ. Hološku a V. Dúbravského bol dobre pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole. V ateliéri krajinárskej a figurálnej maľby u prof. J. Želibského na VŠVU Bratislava (1972 – 1978) sa ďalej tvorivo a umelecky rozvíjal. Po skončení vysokej školy sa rodák spod Tatier (Veľká pri Poprade) usadil s rodinou v Galante a pôsobil v slobodnom povolaní. Osud však chcel, aby ho cesta už ako zrelého maliara, zaviedla späť do Kremnice. Od roku 1992 začal učiť na ŠÚV (SUPŠ) – oddelení hračiek. Stretol tu bývalých vyučujúcich, ktorí sa mu spolu s novými stali kolegami a priateľmi. Roky strávené v umeleckej škole (do 2002 a 2007 – 2010 Kremnica a medzitým ZSUŠ Kežmarok) viedol k tvorivosti desiatky študentov a rád prijal poslanie podeliť sa s nimi o vedomosti a skúsenosti.

Výstavnú sezónu v roku 2022 zahajuje NBS – Múzeum mincí a medailí vo svojich  galerijných priestoroch výstavou minuloročného jubilanta akad. maliara Viliama Pirchalu, roky spojeného s Kremnicou. Autor patrí medzi významných umelcov generácie nadväzujúcej na predstaviteľov slovenskej výtvarnej moderny (Galanda, Fulla, Bazovský) a skupiny Galandovcov, inšpirovaných kultúrnym dedičstvom. V celej svojej tvorivej práci uplatňuje a rozvíja princípy fantazijného realizmu. Vlastným spôsobom interpretuje a transformuje svoje osobné prežívanie. Skúma a reflektuje svet, vzťahy človeka a krajiny, muža a ženy, a vkladá do nich túžby, predstavy, pocity, vnemy.

Výrazovými prostriedkami sú mu maľba, kresba, grafika, asambláž, plastika a objekt, ktoré sa v tvorivom procese prelínajú. Všetky precízne remeselne – technicky i technologicky zrealizované, vrstvia viacvýznamové roviny, ktoré sú čitateľné s tušeným tajomstvom. Divadelné vnímanie priestoru, plochy a objektov prenáša do tém svojho výtvarného záujmu. Svoje diela Pirchala prezentoval na mnohých kolektívnych výstavách a tiež prostredníctvom tridsiatky samostatných výstav doma i v zahraničí. Výber z tvorby prinieslo tiež NBS – Múzeum mincí a medailí v Kremnici dvakrát (1997, 2011) v dvoch rôznych výstavných priestoroch. Tohtoročná výstava autora je špecificky zameraná na grafickú tvorbu a jej výber od 70-tych rokov 20. storočia po dnes. Ponúka proces jeho uchvátenia sa a uchopenia tejto výtvarnej disciplíny cez techniky linoleorytu, suchej ihly, monotypie, prevládajúceho drevorezu, ale aj experimetálneho rýpania do RTG snímok. Voľné grafické listy a častejšie úžitkové grafiky v podobe novoročeniek (doskotlačí), sú komornými ilustráciami zo života, o rodine, priateľoch, svete, zaznamenané v metaforách. Divákovi sa prihovára figúra, hlava a ich vzájomná kompozičná súvzťažnosť, často dopovedaná prostredníctvom znakov a symbolov z histórie, architektúry, hudby, výtvarného umenia, alebo vegetatívno-animálnej ríše, umne tiež sprevádzané slovom, veršom alebo koledou. Trvalé miesto majú v autorovej tvorbe madony, koledníci, zvieratká. Odstupom času a z čítania rokmi vznikajúceho grafického súboru, možno hovoriť o bohatom záznamníku bytia, autorovom Orbis pictus. Obrázky sú tiež ľudskými a duchovnými posolstvami, hovoriacimi o veľkosti citu, múdrosti, láske, pravde i viere. Vyžaruje z nich úprimná radosť a hravosť, otvorený vzťah umelca k životu a kráse. Formátovo malý grafický originál môže, svojou umeleckou kvalitou, pôsobiť ako drobný klenot, iný zas monumentálne, a obsahom ako vzácne zrkadlo, či prameň poznania.

Vernisáž výstavy: 10. 2. 2022 o 16:00 h aj za prítomnosti autora.

Výstava potrvá do 1. mája 2022 v zmysle aktuálne platných epidemiologických opatrení.

 

———————————————-

Výstava bude otvorená denne: pondelok – piatok / 9.00 – 16.00 h

Jednotné vstupné na výstavu: 0,50 €
Pri zakúpení vstupenky minimálne do dvoch expozícií Múzea mincí a medailí je návšteva výstavy grátis.

Skladačka k výstave

Ďalšie aktuality

27. 9. 2023

Šumenie znamená šupkárske umenie

Výstava prezentuje celé spektrum umeleckých odvetví.

25. 9. 2023

Marek Budaj prednášal na letnej škole…

Predstavil poklad zo Šintavy.

19. 9. 2023

Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996

Príležitosť predstaviť svoju aktuálnu tvorbu prijali nielen výtvarníci,…

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.