Vyberte si z programov a aktivít:

Strela Viliama Tella

Slovenský jazyk je pestrý a rozmanitý ako strelecké terče na výstave „Strela jasná okovaná!“ Tristohrmených, čo znamená veta Strela jasná okovaná!? Frazeologizmy používame v našom jazyku v podobe prísloví, porekadiel, úsloví, ustálených slovných spojení, výrazových prostriedkoch ako slang a žargón.
Budeme sa triafať do ich významov tak dobre, ako keď Viliam Tell triafal do jablka na hlave svojho syna?
„Kokso“, snáď „trafíme do čierneho“, keď nás už „hodili do jamy levovej“ 😊

Vzdelávací program  cibrí slovnú zásobu, predstavivosť a prepojí grafické zobrazenie s verbálnym prejavom.

Cieľová skupina: žiaci od druhého stupňa ZŠ

Umenie nie je súženie

Všetci si nosíme v sebe umelecké sklony, ktoré viac či menej rozvíjame. Na dreve maľované obrazy, do ktorých sa strieľalo, vyskúšame interpretovať rôznymi umeleckými prostriedkami – dramaticky, rytmicky, výtvarne, slovne, čím vznikne prienik medzi hudobnou výchovou, výtvarnou výchovou, telesnou výchovou, dramatickou výchovou a literatúrou.

Program rozvíja kreativitu účastníkov, preto sa ho môže zúčastniť každý.

Cieľová skupina: od materských škôl

Keď sa zaľúbi do záľuby

Každý má svojho koníčka. Kremnickí muži sa vo voľnom čase cibrili v „rytierskej hre“.

Účastníci sa dozvedia, kedy sa trávenie voľného času dostalo do života ľudí, ako sa mení a vyvíja.

Edukačný program rozvíja kompetenciu  formulovať názor o svojich snoch, potrebách, záujmoch, stanovení si cieľov, sebarealizácii a sebapoznaní. Svoju záľubu sa pokúsia zobraziť graficky.

Cieľová skupina: program je možné variovať pre rôzne vekové kategórie

Strelecké preteky

Už v stredoveku vedeli kremnickí muži  narábať so zbraňou, aby svoje mesto v prípade potreby obránili. V meštianskom streleckom spolku organizovali spoločenské, športovo-relaxačné a slávnostné strelecké preteky. Dodnes je streľba v rôznych podobách športová disciplína.

V našej múzejnej strelnici si zorganizujeme strelecké preteky so svojimi pravidlami a povelmi:

„Nabíjať!“

„Zacieliť!“

„Na môj povel. Páľ!“

Môžeme si pridať aj ďalšie disciplíny, hry a aktivity podľa vekových kategórií a počtu účastníkov.

Cieľová skupina: rodiny, dvojice, skupiny detí, žiakov, študentov aj dospelých všetkých vekových kategórií

Kto na nás hľadí z morového stĺpa

Koho zobrazujú sochy? Aký je ich význam? Koho chránia? 

Rozprávanie o jednej z najkrajších barokových pamiatok na Slovensku – Morovom stĺpe sv. Trojice v Kremnici a o živote ľudí v meste počas epidémii v minulosti.

Cieľová skupina: edukačný program je možné variovať pre rôzne vekové kategórie

Informácie k všetkých vzdelávacím programom a aktivitám:

Cena:

 

Kontakt
Meštiansky dom
Štefánikovo nám. 32/38
Tel. č. 045/6744165;  0906 124 023 – pevná linka

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.