Expozícia Mestský hrad

Vyberte si z programov a aktivít:

História hrou
Základným cieľom programu je rozvíjanie predstavivosti a osvojenie si nových pojmov. Počas prehliadky Mestského hradu im hravou formou priblížime históriu miesta primerane ich veku, napr. prostredníctvom legiend. Deti dostanú skladačky s obrázkami z  hradu (objekty,  predmety), ktoré sa podľa toho snažia vyhľadať a opísať ich.

Cieľová skupina: deti predškolského veku

Kremnica, ako ju nepoznáme
Interaktívny program - výklad oživený animáciou. Ide o rozprávanie zamerané na históriu Mestského hradu a Kremnice ako banského a mincovného mesta, spojené s dramatizáciou legendy o objavení zlata v Kremnici (aktérmi sú samotní žiaci). Žiaci vstupujú do výkladu lektora a na jeho podnety sa zapájajú, majú možnosť prejaviť svoje vedomosti a rôzne postrehy.

Cieľová skupina: program sa dá variovať pre všetky ročníky ZŠ

Hľadanie pokladu
Interaktívny výchovno-vzdelávací program je určený žiakom ZŠ, pričom vďaka svojej zábavnej forme hry sa dá aplikovať na rôzne vekové kategórie. Detskí návštevníci sa tak pri hľadaní pokladu zoznámia s históriou mesta Kremnice a Mestského hradu. Ide o interaktívnu prehliadku, vhodnú predovšetkým pre školské výlety.

Cieľová skupina: žiaci základných škôl

Od morových epidémií po dnešok

Program má za cieľ doplniť učivo dejepisu o poznatky z oblasti každodenného života v priebehu jednotlivých historických období od stredoveku až po dnešok. Program približuje, ako žili ľudia rôznych sociálnych skupín (roľníci, obyvatelia miest, aristokracia) v stredoveku. Rozpráva o spôsobe života a dobovom chápaní rôznych aspektov, ktoré ovplyvňovali zdravie a chorobnosť (hygiena a pod.).

Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ, SŠ

Cena:
1,50 € (detské vstupné ako pri bežnej prehliadke)
2 pedagógovia na skupinu 40 detí majú vstup zdarma

Kontakt:
Mestský hrad s Kostolom sv. Kataríny
Zámocké nám. 568/1 v Kremnici
Tel. č. 045/6743968

Rezervácie: na všetky uvedené programy je potrebné objednať sa minimálne 5 dní vopred. Bližšie informácie získate a objednať sa môžete priamo na Mestskom hrade (telefónny kontakt uvedený hore) prípadne na e-mailovej adrese  muzeum[at]nbs.sk.