Výstava: Sebastian Mikołajczak – AVERZ / REVERZ

12.6.2019

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica
pozýva na výstavu

Sebastian Mikołajczak
AVERZ / REVERZ

20. 6. - 11. 8. 2019 ● galéria NBS - MMM
Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica

 

Fotogaléria z 20. 6. 2019

Výstava AVERZ / REVERZ predstaví prierez tvorbou medailéra Sebastiana Mikołajczaka prostredníctvom kolekcií mincí, medailí a žetónov.

Výstava: Sebastian Mikołajczak – AVERZ / REVERZ     Výstava: Sebastian Mikołajczak – AVERZ / REVERZ                   Výstava: Sebastian Mikołajczak – AVERZ / REVERZ      Výstava: Sebastian Mikołajczak – AVERZ / REVERZ

Sebastian Mikołajczak sa narodil v poľskej Góre. Študoval výtvarné umenie na Univerzite Mikuláša Kopernika v odbore sochárstvo. Štúdium ukončil s vyznamenaním a záverečnú prácu obhájil v roku 2005. V roku 2010 ukončil doktorandské štúdium v odbore výtvarné umenie - plastika. V súčasnosti prednáša na svojej domovskej univerzite. Okrem toho sa venuje hlavne medailérstvu a tvorbe výtvarných návrhov mincí. Navrhuje mince pre Národnú banku Poľska, Poľskú mincovňu ako aj Pokladnicu Poľskej mincovne a spolupracuje tiež so zahraničnými bankami a mincovňami. Práce vystavoval na piatich samostatných výstavách, 26 celonárodných výstavách v Poľsku a 110 zahraničných výstavách. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach poľských aj zahraničných múzeí (Cárske Selo - Štátne múzeum, Petrohrad / British Museum, Londýn / Múzeum medailérstva vo Vroclave / Írske národné múzeum, Dublin / Univerzitné múzeum, Bergen / Numizmatický kabinet Poľskej mincovne a ďalšie). Je členom Medzinárodnej federácie medailérov (FIDEM) a poľskej Asociácie umelcov „Otwarte" (otvorené) v Toruni. Je víťazom rôznych ocenení a vyznamenaní v medailérskom umení a dizajne mincí. Jeho strieborná minca 10 złotych Jan Karski, vydaná Národnou bankou Poľska, získala ocenenie Najinšpiratívnejšia minca sveta v prestížnej numizmatickej súťaži Minca roka 2016 (COTY 2016 - New Your, USA).

Sebastian Mikołajczak patrí k mladej generácii sochárskych umelcov, ktorá už roky veľmi úspešne a tvorivo pôsobí v oblasti numizmatiky, najmä v oblasti mincí. Pri navrhovaní mincí využíva rôzne technologické riešenia, ktoré otvárajú nové umelecké možnosti v medailérskom umení. Pre Sebastiana Mikołajczaka je medailérske umenie prostriedkom osobného umeleckého vyjadrenia. Z tohto dôvodu často prekračuje klasické vnímanie medaily, či už z hľadiska predmetu, použitia výrobného materiálu a formy. Jeho práca je obmedzená iba veľkosťou medaily, ale neobmedzuje ho v kreativite. Pri tvorbe sa často odkláňa od klasických foriem a materiálov. Občas sa jeho diela "ocitnú" na križovatke medailí a drobných sôch. Jedným z príkladov tvorivej predstavivosti a premyslenej koncepcie je dielo venované Márii Curie-Skłodowskej. V tomto prípade bola do laboratórnej banky vložená klasická okrúhla medaila.

Originálnosť návrhov Sebastiana Mikołajczaka neunikla pozornosti porôt zo súťaží na celom svete. Výsledok medailéra Sebastiana Mikołajczaka je impozantný. Zahŕňa desiatky diel zoskupených v cykloch: Svet, Postavy, Mýty, História. Všetky tieto diela zaujmú svojou ukážkou zručnosti a hlbokej citlivosti. Sú poetické a nezabudnuteľné. Rád sa zaoberá zaujímavou a zložitou témou venovanou historickým sakrálnym otázkam, ako aj tým, ktoré sú prepojené so známymi jednotlivcami alebo miestami.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Výstava bude otvorená denne.
Jednotné vstupné na výstavu: 0,50 €
Pri zakúpení vstupenky minimálne do dvoch expozícií Múzea mincí a medailí je návšteva výstavy grátis.

Výstava: Sebastian Mikołajczak – AVERZ / REVERZ

Archív aktuálnych informácií