UKÁŽKY ORGANOVEJ HUDBY / Kostol sv. Kataríny

30.7.2019

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica
pozýva na krátke nedeľné hudobné podujatie

UKÁŽKY ORGANOVEJ HUDBY

4. 8. 2019 / 11. 8. 2019 / 18. 8. 2019 / 1. 9. 2019 o 11:00 hod. / o 13:00 hod.

Kostol sv. Kataríny v areáli Mestského hradu ● Zámocké nám. 568/1, Kremnica

V Kostole sv. Kataríny v Kremnici sa nachádza jeden z významných kvalitných nástrojov v chrámovom priestore na Slovensku, ktorý postavila v roku 1992 firma Rieger-Kloss z Krnova. Organ má 47 registrov a 3475 znejúcich píšťal. Zaujímavosťou nástroja je rozdelenie jeho jednotlivých častí v priestore kostola, ktoré vychádza z architektonických špecifík chrámu. Päť častí je rozložených na chóre a šiesta umiestnená vo výklenku bočného chóra. Vďaka kvalitnému vyhotoveniu, intonácii píšťal, zvukovej koncepcii, rozmiestneniu a mimoriadne dobrým akustickým podmienkam priestoru poskytuje tento organ poslucháčovi originálny zvukový zážitok. Všetky tóny od najhlbších po najvyššie, ako aj farby registrov znejú veľmi dobre a vyrovnane. Pleno nástroja je mohutné a impozantné. Možnosti organa vyhovujú tak pre interpretáciu organovej literatúry rôznych štýlových období, ako aj pre liturgickú hru. Okrem liturgickej hry je pravidelne využívaný na koncertné účely a uskutočnilo sa na ňom aj viacero CD nahrávok. Jeho vlastnosti ho právom zaraďujú medzi hodnotné nástroje.

Pre návštevníkov Mestského hradu v Kremnici ponúkame okrem prehliadky hradného areálu a jeho expozícií aj prehliadku Kostola sv. Kataríny obohatenú o ukážky organovej hudby, vďaka ktorým budú mať možnosť tento výnimočný hudobný nástroj nielen vidieť, ale aj počuť.

Na organe zaznejú ukážky skladieb od známych autorov: J. S. Bach, A. Vivaldi, Ch. M. Widor, A. Marcello, L. Boelmann, ako aj od súčasných skladateľov: H. Zimmer, C. Williams a iné.

Dĺžka trvania: 20 minút

Hrá: Miroslav Sebastian Zaremba


Vstupné: v cene bežného vstupného na Mestský hrad (3 € dospelí / 1,50 € deti, študenti, seniori, ZŤP)

Archív aktuálnych informácií