SLOVENSKÁ MEDAILA 2010 - 2015

21.9.2016

NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica
Združenie medailérov Slovenska
Slovenská výtvarná únia

SLOVENSKÁ MEDAILA

2010 - 2015

28. 9. - 18. 11. 2016
Galéria NBS - Múzea mincí a medailí
Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica

Kurátorky: Ľuba Belohradská a Mária Horváthová

Vernisáž výstavy: 28. 9. 2016 o 16.00 h

V roku 2015 uplynulo 25 rokov od založenia Združenia medailérov Slovenska, ktoré je aktívnou súčasťou slovenskej výtvarnej obce. Medailérska tvorba s presahom do drobnej plastiky získala vo svete v priebehu 20. storočia rovnocenné postavenie s elitnými výtvarnými disciplínami (sochárstvo, maľba). Je to umelecká odnož stojaca na rozhraní sochárstva a klasického ryteckého umenia.

Členovia Združenia medailérov Slovenska sa už roky pravidelne a veľmi úspešne prezentujú na podujatiach doma aj v zahraničí - príkladom sú svetové výstavy medailérskej tvorby FIDEM, spoločné konfrontácie medailérov krajín Vyšehradskej štvorky či medzinárodné umelecké sympóziá. Aj na Slovensku existuje bohatá tradícia spoločných medailérskych prehliadok siahajúca do 80. rokov 20. storočia. Najvýznamnejšími cyklickými výstavami boli Kvadrienále medailí (1985, 1989 a 1993) a výstavy Slovenská medaila (1983 a 1987) organizované Múzeom mincí a medailí v Kremnici. A práve na ne nadviazali reprezentatívne členské výstavy Združenia medailérov Slovenska, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1990, 1995, 2005 a 2011.

25. výročie vzniku Združenia medailérov Slovenska je dôvodom, ale aj autorskou potrebou jeho členov na zorganizovanie ďalšej reprezentatívnej výstavy Slovenská medaila 2010 - 2015. Opäť by malo ísť o exkluzívnu prehliadku domáceho medailérskeho umenia, na ktorej združenie umožní prezentovať sa tvorbou za ostatných 5 rokov nielen jeho súčasným, ale aj bývalým členom či hosťom. Malá spomienka je venovaná aj autorom, ktorí za ostatných 5 rokov navždy opustili umelecké rady. Na výstave sa tak predstaví 41 autorov. Gros výstavy tvoria liate medaily a plakety, svoje zastúpenie však má aj medaila razená, tepaná alebo rytá, výberovo drobná plastika či miniatúrny objekt, a tiež pamätné a zberateľské mince. Súčasné slovenské medailérske umenie drží krok s vývojom výtvarného umenia vo svete, absorbuje do seba najnovšie umelecké trendy a umožňuje autorom pretaviť do kovu svoje vnímanie sveta, postoje k súčasným aktuálnym i večným všeľudským témam.

Premiéra výstavy sa konala v letných mesiacoch v Bratislave v dvoch výstavných priestoroch. V Lapidáriu na Bratislavskom hrade boli prezentované medaily, pamätné a zberateľské mince. V Galérii Umelka sa zas členovia Združenia medailérov Slovenska predstavili svojou sochárskou tvorbou. Výstava v Kremnici predstaví autorov výberovo v obidvoch polohách. K výstave bol tiež vydaný reprezentatívny katalóg v koncepcii kurátoriek výstavy Ľuby Belohradskej a Márie Horváthovej.  

Vystavujúci autori: Jozef Barinka, Ľudmila Cvengrošová, Rozália Darázsová, Alojz Drahoš, Vladimír Durbák, Eva Dušenková, Ondrej Ďurian, Gabriela Gáspárová-Illéšová, Eva Harmadyová, Štefan Hudzík, Pavel Károly, Ján Korkoš, Jana Korkošová-Černá, Patrik Kovačovský, Milan Kožuch, Roman Lugár, Milan Lukáč, Kliment Mitura, Štefan Novotný, Mária Poldaufová, Marián Polonský, Ladislav Prítel, Branislav Rónai, Miroslav Rónai, Ivan Řehák, Ladislava Snopková, Imrich Svitana, Emőke Szilva, Helena Szilva, Alexander Vika;  

In memoriam: Andrej Goliáš, Jozef Karol Höger, Ján Kulich, Karol Lacko, Erna Masarovičová, Andrej Peter, Dušan Pončák, Rudolf Pribiš, Vojtech Remeň, Ladislav Snopek, Peter Strassner.

Fotogaléria

SLOVENSKÁ MEDAILA 2010 - 2015

Archív aktuálnych informácií