Medzinárodná numizmatická konferencia NUMISMATICA CENTROEUROPAEA IV / 23. - 26. 9. 2019

4.3.2019

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, Mincovňa Kremnica, š. p. a Mesto Kremnica Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú numizmatickú konferenciu NUMISMATICA CENTROEUROPAEA IV (hlavná téma – Vojna a mier v dejinách peňazí) v dňoch 23. až 26. septembra 2019 v prednáškovej sále Mestského úradu (historickej radnice) v Kremnici na Štefánikovom námestí 1/1.

Hlavná téma konferencie: Vojna a mier v dejinách peňazí (prednášky v dĺžke max. 20 min.)
- vojny a ich dopad na menové systémy a ikonografiu peňazí, peniaze v službe vojenských konfliktov, konflikty a ich odraz v nálezoch mincí, peniaze ako vojnová korisť alebo vojnové dane, mincovne počas vojen, resp. mincovne počas vojen verzus mincovne v mierových časoch, vojenské témy na medailách a príbuzných artefaktoch, vojenské účelové platidla a pod.
- tematické okruhy sa vzťahujú na dejiny peňazí a medailérstvo od ich vzniku po 21. storočie
- organizátori uvítajú aj iné zaujímavé témy z oblasti numizmatického bádania

Rokovacie jazyky:
Hlavné rokovacie jazyky: angličtina a nemčina
Ďalšie jazyky: slovenčina, čeština, poľština, príp. ďalšie podľa prihlásených účastníkov

Konferencia sa uskutoční v starobylom stredoslovenskom meste Kremnica, známom historickou mincovňou, pracujúcou nepretržite od roku 1328, drahokovným baníctvom a v neposlednom rade aj vzácnou gotickou architektúrou s meštianskymi domami, Mestským hradom a hradbami. Mesto Kremnica leží v malebnom údolí a je obklopené horami vhodnými na športové a turistické aktivity. Bližšie informácie:
www.visitkremnica.com
www.kremnica.sk

Bližšie informácie o NBS – Múzeu mincí a medailí Kremnica a o konferencii nájdete na internetovej stránke:
www.muzeumkremnica.sk

Medzinárodný prípravný výbor konferencie:
- Dr. Melinda Torbágyi, PhD., Nemzeti Múzeum Budapest (HU)
- Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D., Moravské zemské muzeum (CZ)
- Prof. Dr. Hubert Emmerig, Universität Wien – Institut für Numismatik und Geldgeschichte (AT)
- Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz – Uniwersytet Wrocławski – Instytut Archeologii (PL)
- PhDr. Marián Soják, Phd., Slovenská numizmatická spoločnosť/Archeologický ústav SAV (SK)
- Mgr. Marek Budaj, PhD., Slovenské národné múzeum – Historické múzeum Bratislava (SK)
- Mgr. Magdaléna Kamhalová, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica (SK)
- Mgr. Daniel Haas Kianička, PhD., NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica (SK)

ORGANIZAČNÉ POKYNY

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Účastnícky konferenčný poplatok je 35,- eur a bude sa platiť pri registrácii na mieste konania konferencie (po zaplatení účastník dostane účtovný doklad).

PRIHLÁŠKY, PREDNÁŠKY A ABSTRAKTY:

V prípade záujmu o účasť na konferencii vyplňte, prosím, pripojenú prihlášku (osobné dáta, prednáška áno/nie, názov prednášky, účasť na výlete a spoločenskej večeri). Prihlášky je potrebné zasielať do 30. 6. 2019, a to na e-mailovú adresu: daniel.kianicka[at]nbs.sk, príp. na poštovú adresu: NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica, Štefánikovo námestie 11/21, 967 01 Kremnica, Slovensko. Abstrakty k referátom v anglickom alebo nemeckom jazyku a v rozsahu 1 až 2 normované strany prosíme zaslať do 31. 7. 2019, a to na tú istú e-mailovú adresu.

Prihláška

ZBORNÍK:

Z konferencie bude vydaný v roku 2020 samostatný zborník (ako druhé číslo zborníku kremnického múzea Museion)

UBYTOVANIE:

Účastníkov prosíme, aby si v dostatočnom predstihu sami rezervovali v Kremnici ubytovanie.

1) V bezprostrednej blízkosti múzea je možnosť ubytovania (odporúčame):
- Penzión & Caffe Veža: http://www.penzion-veza.sk/ (21 miest)
- Hotel Centrál: http://www.hotel-central.sk/ (40 miest)

2) Ubytovanie, ktoré je tiež v blízkosti múzea, ale je si ho potrebné rezervovať prostredníctvom e-mailu daniel.kianicka@nbs.sk:
- Apartments and Suites (Modrý kocúr), historická budova na Dolnej ulici 70/8: dve dvojlôžkové a jedna štvorlôžková izba, jedna noc stojí na osobu 25 euro aj s raňajkami, foto penziónu na: https://www.visitkremnica.com/apartments-and-suites-kremnica/ - Penzión Ján Volka, Námestie SNP 3, ide o historickú budovu, ktorej rekonštrukcia sa práve dokončuje, penzión ponúka 5 apartmánov pre 2 + 2 osoby, cena za noc ešte nie je stanovená, foto penziónu je v prílohe pozývacieho e-mailu.

3) Ďalšie možnosti ubytovania: www.visitkremnica.com

DOPRAVA:

Info o doprave: Kremnica je dostupná zo severu a juhu železničnou a autobusovou dopravou. Smer Vrútky – Kremnica alebo Žiar nad Hronom, resp. Zvolen – Kremnica. Kremnica je malé mesto. Väčšinu destinácii možno dosiahnuť pešo, využiť však možno aj taxislužbu.

SPOLOČENSKÝ PROGRAM:

Počas konferencie sa uskutoční slávnostná spoločenská večera a autobusový výlet (v druhý alebo tretí deň konferencie). V priebehu jednotlivých konferenčných rokovaní bude podávané malé občerstvenie (voda, čaj, káva, sladké a slané pečivo). Bližšie informácie zašleme v nasledujúcom obežníku.

Medzinárodná numizmatická konferencia - II. CIRKULÁR [.docx, 482.7 kB]

Archív aktuálnych informácií