GIORGIO DE CHIRICO - MARC CHAGALL / PRÍBEHY

4.5.2018

Giorgio de Chirico - Marc Chagall

PRÍBEHY: Biblické témy, staroveké mýty a iné

15. 5. - 31. 7. 2018
Galéria múzea
Štefánikovo nám. 33/40
Kremnica

Kurátori výstavy:   Alexandre Kesauri a Vassili Kessaouri, Art Expo International
Príprava a organizácia: Art Expo International v partnerstve s Collection Kesauri

Po úspechu výstavy pôvodných diel Giorgia de Chirica a Marca Chagalla vo Švédsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku a v iných krajinách prichádza táto výstava realizovaná v partnerstve so spoločnosťou Art Expo International aj na Slovensko, do NBS - Múzea mincí a medailí v Kremnici. Výstava bude slávnostne otvorená 15. mája 2018 o 16.00 hodine a predstaví 80 originálnych diel dvoch z najväčších majstrov našej doby.

Výstava pozostáva z diel umelcov, ktoré evokujú šokujúci a surrealistický snový obraz počiatku dvadsiateho storočia. Môžeme tu obdivovať litografie týchto výnimočných umeleckých osobností zobrazujúce náboženské a mýtické témy, ktoré tvorili významnú súčasť ich duchovného života a sú zhmotnené v ich majstrovských dielach. Výstava predstaví päť tematických okruhov:

1.         Diela Marca Chagalla z rôznych rokov
2.         Dafnis a Chloe - Marc Chagall
3.         Štyri príbehy z Tisíc a jednej noci - Marc Chagall
4.         Dvanásť izraelských kmeňov - Marc Chagall
5.         Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa) - Giorgio de Chirico

Diela Marca Chagalla z rôznych rokov

Prvá časť predstavuje návštevníkom jednu z najväčších umeleckých vášní Marca Chagalla - rytiny alebo, presnejšie, litografie. Výnimočný súbor diel nám ukazuje najobľúbenejšie témy tohto veľkého majstra, ktorých motívy sa vinú celým jeho životom.

Marc Chagall - Dafnis a Chloe a Štyri príbehy z Tisíc a jednej noci

Súbor originálnych litografií „Dafnis a Chloe" sa považuje za jedno z najvýznamnejších Chagallových litografických diel v jeho obrovskom umeleckom dedičstve. Chagall vytvoril tieto výnimočné a farbisté ilustrácie v 50. rokoch 20. storočia, krátko po tom, ako sa druhýkrát oženil. Ilustrácie Marca Chagalla k tomuto idylickému príbehu, ktorý sa odohráva na ostrove Lesbos, boli inšpirované jeho osobnými zážitkami z Grécka. Po smrti manželky Belly sa Chagall pokúšal pokračovať v práci a začal tvoriť svoje prvé farebné litografie zo súboru „Štyri príbehy z Tisíc a jednej noci", ktorých témou je stratená láska, opätovné stretnutie a smrť. Chagallove Štyri príbehy z Tisíc a jednej noci sa považujú za najlepšie diela v oblasti farebnej litografie vytvorenej v Spojených štátoch pred rokom 1950. Ako uznanie za túto prácu mu bola v roku 1948 udelená cena za grafiku na Bienále v Benátkach.

Marc Chagall - Dvanásť izraelských kmeňov

Ide o dvanásť očarujúcich modelov farebných vitráží od Marca Chagalla do Okien pre Jeruzalem. Chagallove litografie k Oknám pre Jeruzalem patria medzi jeho najvýznamnejšie diela. Sú ukážkou nádherných a prepracovaných detailov Chagallovho majstrovského architektonického diela v podobe farebných okenných vitráží v Hadassah-Hebrew University Medical Center v Jeruzaleme. Tento litografický súbor, ktorý je vyvrcholením mnohoročnej práce, zhmotňuje Chagallovu vášeň pre náboženské príbehy a neopísateľnú príťažlivosť jeho snovej interpretácie týchto príbehov.

Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa) a iné diela Giorgia de Chirica

Giorgio de Chirico má odvahu vnímať Jánove videnia očami dieťaťa, ktoré bezhranične verí v láskavosť Otca a Syna a láskyplnosť Betlehemskej noci. Je to obraz nekonečnej posvätnej slobody: nádeje a hry zároveň, liturgie a výjavu. Prijateľné a predstaviteľné je všetko okrem strachu a hrôzy z pekla. Nenájdeme tu neúctu, len vedomie milosrdenstva.

Náboženské témy sa objavujú v tvorbe de Chirica v 40. rokoch, počnúc rytinami až po Zjavenie, a v ďalších rokoch pokračujú hľadaním neznámeho a často až neuveriteľného, pričom výsledok je zložitý a problematický. Výjavy plné príšer a drakov de Chirico zobrazuje s takou čistotou a plnosťou, ktorá je blízka detskému videniu: tajomné, veľmi jednoduché, no zároveň zložité svojím filozofickým a náboženským symbolizmom. Toto spojenie a zvláštne vnímanie sveta jedného z najväčších umelcov svojej doby, symbolistu a surrealistu de Chirica, vyrastá z koreňov večne zeleného stromu klasického umenia.

.......................................................................................................................................................

Otváracie hodiny: 9.00 - 16.30 h / pondelok - nedeľa

Vstupné na výstavu:

  •        dospelí - 5 €
  •        deti (7 - 17 rokov), študenti, dôchodcovia, ZŤP - 3 €
  •        rodinné vstupné - 10 € + 1 €/dieťa
  •        školské skupiny (min. 10 žiakov) - 1 €/žiak
  •        deti do 7 rokov - 0 €

Informácie a rezervácia vstupu:
Tel. 00421 (0)45 6743261 (galéria múzea)

Pripravujeme: GIORGIO DE CHIRICO - MARC CHAGALL / PRÍBEHY

Archív aktuálnych informácií