Kontakt

MESTSKÝ HRAD
s Kostolom sv. Kataríny
Zámocké nám. 568/1
Tel: 00421 (0) 45 - 6743968

Jún - September
Október - Máj
08.30 - 12.00 h
09.00 - 12.00 h
13.00 - 17.30 h
13.00 - 16.30 h
utorok - nedeľa
utorok - sobota