Kontakt

Neskorogotický meštiansky dom
Štefánikovo nám. 32/38
Tel: 00421 (0) 45 - 6744165

Dlhodobá umelecko-historická výstava
CESTY ZBERATEĽSTVA v umení 15. - 18. storočia
Verejné a súkromné zberateľstvo v Kremnici
Jún - September

Október – Máj
08.00 - 12.00 h
08.30 - 12.00 h
08.00 - 12.00 h
12.30 - 17.00 h
12.30 - 17.00 h
12.30 - 16.00 h
pondelok – piatok
sobota – nedeľa
pondelok – piatok