Priamo v priestoroch múzea sa môžu žiaci základných aj stredných škôl dozvedieť viac o financiách a správnom hospodárení.

Vyberte si z ponuky vzdelávania:

Vzdelávanie pre 1. stupeň základných škôl

Pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl sme pripravili zážitkové vzdelávanie na tému „Príjem a práca“, ktorého cieľom je priblížiť deťom svet práce a peňazí hravým a interaktívnym spôsobom. Vzdelávací modul v trvaní 120 minút ponúka žiakom lepšie pochopiť hodnotu peňazí v kontexte práce. Viac o module sa dozviete na stránke 5penazi.sk.

Vzdelávanie pre 2. stupeň základných škôl

Neformálne vzdelávanie je určené pre žiakov 5. až 9. ročníka základných škôl. Jeho cieľom je priblížiť svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom. Vzdelávací program na tému: „Príjem a práca“ v trvaní 180 minút žiakom ponúka lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Viac o module sa dozviete na stránke 5penazi.sk.

Vzdelávanie pre stredné školy a gymnáziá

Pre stredoškolákov sú pripravené 2 moduly, ktoré na seba tematicky nadväzujú. Neformálne vzdelávanie na tému „Príjem a práca“ priblíži žiakom svet práce a peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom. V module „Finančné plánovanie“ sa žiaci zamyslia nad svojimi pracovnými skúsenosťami a túžbami. Pomocou individuálnych a skupinových aktivít si uvedomia rozdiel medzi túžbami a krátkodobými, strednodobými a dlhodobými cieľmi a vytvoria si aj vlastnú časovú os finančného plánovania. Viac o moduloch sa dozviete na stránke 5peňazí.

Cena
Vzdelávanie 5peňazí je bezplatné.
Źiakov prihlasuje pedagóg cez stránku 5penazi.sk.

Kontakt:
Lektorka 5peňazí Agáta Lešková
M: 0903 850 832
kremnica@5penazi.sk

Rezervácie:
Termín vzdelávania si môžete dohodnúť telefonicky, emailom alebo priamo v prihláške na 5penazi.sk.

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.