Pri návšteve dlhodobej výstavy Strela jasná kovaná! ponúkame návštevníkom – rodinám, dvojiciam, skupinám detí, žiakov, študentov aj dospelým všetkých vekových kategórií – možnosť dozvedieť sa niečo nové a pri tom sa aj zabaviť.

 • Prvýkrát v múzeu. Čo tam?

  Čo je múzeum? Na čo potrebujeme múzeum? Čo je v múzeu? Prečo chodíme do múzea? Ako sa a v múzeu správame? Kto pracuje v múzeu? Na tieto otázky hľadajú odpovede malí návštevníci a zistia, že vlastne o múzeu všetko vedia. A čo nevedia tak sa dozvedia.

  Cieľová skupina:
  predškoláci, žiaci prvého stupňa ZŠ, rodiny s deťmi

 • Umenie nie je súženie

  Všetci si nosíme v sebe umelecké sklony, ktoré viac či menej rozvíjame. Na dreve maľované obrazy, do ktorých sa strieľalo, vyskúšame interpretovať rôznymi umeleckými prostriedkami – dramaticky, rytmicky, výtvarne, slovne, čím vznikne prienik medzi hudobnou výchovou, výtvarnou výchovou, telesnou výchovou, dramatickou výchovou a literatúrou.
  Program rozvíja kreativitu účastníkov, preto sa ho môže zúčastniť každý.

  Cieľová skupina:
  od materských škôl

 • Strelecké preteky

  Už v stredoveku vedeli kremnickí muži narábať so zbraňou, aby svoje mesto v prípade potreby obránili. V meštianskom streleckom spolku organizovali spoločenské, športovo-relaxačné a slávnostné strelecké preteky. Dodnes je streľba v rôznych podobách športová disciplína.
  V našej múzejnej strelnici si zorganizujeme strelecké preteky so svojimi pravidlami a povelmi: „Nabíjať!“ „Zacieliť!“ „Na môj povel. Páľ!“
  Môžeme si pridať aj ďalšie disciplíny, hry a aktivity podľa vekových kategórií a počtu účastníkov.

  Cieľová skupina:
  rodiny, dvojice, skupiny detí, žiakov, študentov aj dospelých všetkých vekových kategórií

 • Strela Viliama Tella

  Slovenský jazyk je pestrý a rozmanitý ako strelecké terče na výstave „Strela jasná okovaná!“ Tristohrmených, čo znamená veta Strela jasná okovaná!? Frazeologizmy používame v našom jazyku v podobe prísloví, porekadiel, úsloví, ustálených slovných spojení, výrazových prostriedkoch ako slang a žargón.
  Budeme sa triafať do ich významov tak dobre, ako keď Viliam Tell triafal do jablka na hlave svojho syna?
  „Kokso“, snáď „trafíme do čierneho“, keď nás už „hodili do jamy levovej“ 😊
  Vzdelávací program cibrí slovnú zásobu, predstavivosť a prepojí grafické zobrazenie s verbálnym prejavom.

  Cieľová skupina:
  žiaci od druhého stupňa ZŠ

 • Keď sa zaľúbi do záľuby

  Každý má svojho koníčka. Kremnickí muži sa vo voľnom čase cibrili v „rytierskej hre“.
  Účastníci sa dozvedia, kedy sa trávenie voľného času dostalo do života ľudí, ako sa mení a vyvíja.
  Edukačný program rozvíja kompetenciu formulovať názor o svojich snoch, potrebách, záujmoch, stanovení si cieľov, sebarealizácii a sebapoznaní. Svoju záľubu sa pokúsia zobraziť graficky.
  Cieľová skupina:

  Cieľová skupina:
  program je možné variovať pre rôzne vekové kategórie

 • Kto na nás hľadí z morového stĺpa

  Koho zobrazujú sochy? Aký je ich význam? Koho chránia? 

  Rozprávanie o jednej z najkrajších barokových pamiatok na Slovensku – Morovom stĺpe sv. Trojice v Kremnici.

  Cieľová skupina:
  program je možné variovať pre rôzne vekové kategórie

Cena:
1 € (zľavnené vstupné ako pri bežnej prehliadke)
2 pedagógovia na skupinu 40 detí majú vstup zdarma

Kontakt:
Meštiansky dom
Štefánikovo nám. 32/38, 967 01 Kremnica
Tel. č. 045/674 4165; 0906 124 023 – pevná linka

Rezervácie:
Rezervácie: na všetky uvedené programy je potrebné objednať sa minimálne 5 dní vopred. Bližšie informácie získate a objednať sa môžete priamo v Meštianskom dome (telefónny kontakt uvedený hore) prípadne na e-mailovej adrese: muzeum@nsb.sk

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.