V expozícii Mestského hradu ponúkame školským skupinám edukačné programy, ktoré pomáhajú žiakom a študentom nadobúdať nové poznatky a skúseností zábavnou formou:

 • História hrou

  Základným cieľom programu je rozvíjanie predstavivosti a osvojenie si nových pojmov. Počas prehliadky Mestského hradu deťom hravou formou priblížime históriu miesta primerane ich veku, napr. prostredníctvom legiend. Deti dostanú skladačky s obrázkami z  hradu (objekty,  predmety), ktoré sa snažia vyhľadať a opísať ich.

  Cieľová skupina:
  deti predškolského veku

 • Kremnica ako ju nepoznáme


  Interaktívny program obohatený s hranou scénkou legendy o nájdení zlata v Kremnických vrchoch, pričom aktérmi scénky sú samotné deti. Obsahom výkladu je rozprávanie zamerané na históriu Mestského hradu a Kremnice ako banského a minciarskeho mesta. Žiaci majú možnosť vstupovať aktívne do výkladu lektora, majú možnosť prejaviť svoje vedomosti a rôzne postrehy.

  Cieľová skupina:
  všetky ročníky ZŠ

 • Neogotika a gotika

  Študenti sa v tomto programe oboznámia priamo na umeleckých dielach s náboženskou symbolikou a ikonografiou svätcov – oltáre, sochy, svorníky, výmaľba. V priebehu storočí si vytvorila kresťanská ikonografia poznávacie znaky zobrazovaných svätcov prostredníctvom predmetov symbolického významu, tie si konkrétne opíšeme na konkrétnych dielach v kostole sv. Kataríny, aj s legendami, ktoré sa o nich hovoria.

  Cieľová skupina:
  študenti SŠ a VŠ

 • Zločin a trest

  Návštevníci sú základnou informáciou oboznámení o histórii mesta a hradu. Následne  formou otázok a odpovedí detí si vysvetlíme, čo je znamená právo a spravodlivosť a ako sa vyvíjalo počas histórie, formy trestov v minulosti v porovnaní so súčasnosťou. Zodpovedajú sa otázky, čo deti  považujú za závažné porušenie práva, slobody oni,  aké formy trestu by navrhli najviac v súčasnej dobe, či je niečo, čo im vadí a trápi ich… a porovnáme to s právom, spravodlivosťou a zmýšľaním a konaním ľudí v minulých dobách.  Nakoniec môžu malí návštevníci vyplniť pracovný list, v ktorom k jednotlivým „zločinom“ priradia tresty.

  Cieľová skupina:
  žiaci ZŠ, študenti SŠ

 • Hľadanie pokladu

  Základným cieľom programu je rozvíjanie predstavivosti a osvojenie si nových pojmov. Počas prehliadky Mestského hradu deťom hravou formou priblížime históriu miesta primerane ich veku, napr. prostredníctvom legiend. Deti dostanú skladačky s obrázkami z  hradu (objekty,  predmety), ktoré sa snažia vyhľadať a opísať ich.

  Cieľová skupina:
  deti predškolského veku

 • Ikonografia a atribúty svätcov

  Študenti sa v tomto programe oboznámia priamo na umeleckých dielach s náboženskou symbolikou a ikonografiou svätcov – oltáre, sochy, svorníky, výmaľba. V priebehu storočí si vytvorila kresťanská ikonografia poznávacie znaky zobrazovaných svätcov prostredníctvom predmetov symbolického významu, tie si konkrétne opíšeme na konkrétnych dielach v kostole sv. Kataríny, aj s legendami, ktoré sa o nich hovoria.

  Cieľová skupina:
  študenti SŠ a VŠ

 • Baníctvo včera a dnes

  Výklad zameraný na vznik mesta Kremnica, mincovne – razbu mincí, tradíciu baníctva a mincovníctva za obdobie od stredoveku po súčasnosť. Objasňuje problematiku obnovy baníctva, ak by k nej došlo v súčasnosti. Objasňuje aj  legislatívny rámec banského zákona, ktorý  umožňuje sa uchádzať a získať dobývací priestor rôznym ťažiarskym  spoločnostiam.  Vysvetľuje rozpory a náhľad spoločnosti – komunity v Kremnici – s ich postojom k danej situácii, ktorá dlhodobo „ťaží“ mesto a brzdí rozvoj. Zlato, ktoré bolo v minulosti pre mesto požehnaním sa za posledné roky stalo prekliatím.

  Cieľová skupina:
  študenti SŠ a VŠ

 • Od morových epidémií po dnešok

  Program má za cieľ doplniť učivo dejepisu o poznatky z oblastí každodenného života v priebehu jednotlivých historických období od stredoveku až po dnešok. Program približuje, ako žili ľudia rôznych sociálnych skupín (roľníci, obyvatelia miest, aristokracia) v stredoveku. Rozpráva o spôsobe života a dobovom chápaní rôznych aspektov, ktoré ovplyvňovali zdravie a chorobnosť – hygiena, výživa a podobne.

  Cieľová skupina:
  žiaci 2. stupňa ZŠ, študenti SŠ

Cena:
1,50 € (zľavnené vstupné ako pri bežnej prehliadke)
2 pedagógovia na skupinu 40 detí majú vstup zdarma

Kontakt:
Mestský hrad s Kostolom sv. Kataríny
Zámocké nám. 568/1, 967 01 Kremnica    
Tel. č. 045/674 3968

Rezervácie:
na všetky uvedené programy je potrebné objednať sa minimálne 5 dní vopred. Bližšie informácie získate a objednať sa môžete priamo na Mestskom hrade (telefónny kontakt uvedený hore) prípadne na e-mailovej adrese: muzeum@nsb.sk

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.