V expozícii Líce a rub peňazí ponúkame školským skupinám edukačný program na spetrenie vyučby dejepisu:

Ako vládli Anjouovci

Keďže veľmi záleží na tom, aby deti poznali históriu prostredia v ktorom vyrastajú, vytvorili sme vzdelávací program z cyklu „Hodiny dejepisu v múzeu“, ktorý nadväzuje na učebné osnovy a prezentuje vládnuci rod Anjouovcov (Karol Róbert a jeho syn Ľudovít) a ich hospodárske reformy. Na program sa dá nadviazať aj témou „Stredoveké mestá“.

Cieľová skupina:
deti MŠ, žiaci ZŠ, SŠ a gymnáziá

Cena:
1,50 € (zľavnené vstupné ako pri bežnej prehliadke)
2 pedagógovia na skupinu 40 detí majú vstup zdarma

Kontakt:
Líce a rub peňazí – Peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska
Numizmaticko-historická expozícia NBS – Múzea mincí a medailí Kremnica
Štefánikovo nám. 10/19, 967 01 Kremnica    
Tel. č. 045/678 0308 alebo 674 2696

Rezervácie:
Na všetky uvedené programy je potrebné objednať sa minimálne 5 dní vopred. Bližšie informácie získate a objednať sa môžete priamo v numizmatickej expozícii (telefónny kontakt uvedený hore) prípadne na e-mailovej adrese: muzeum@nsb.sk

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.