K hlavným úlohám múzea patrí okrem zbierkotvornej činnosti a odbornej starostlivosti o múzejné predmety aj sprístupňovanie a prezentácia zbierok verejnosti. Preto Múzeum mincí a medailí v Kremnici pripravuje každoročne rôzne kultúrne podujatia, ktorými sa snaží priblížiť návštevníkom bohatstvo ukryté vo svojich zbierkach.

Noc múzeí a galérií

Celoeurópske podujatie, ktoré sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, spravidla v máji, z iniciatívy francúzskeho Ministerstva kultúry a komunikácie.

Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2005. Odvtedy každoročne stúpa počet múzeí, ktoré sa k projektu pridávajú, tak v Európe, ako aj v niektorých mimoeurópskych krajinách. Podujatie sa koná pod záštitou Rady Európy. Medzi ďalšími partnerskými organizáciami participujúcimi na príprave a  realizácii projektu je napríklad UNESCO, ICOM (Medzinárodná rada múzeí), ministerstvá kultúry zúčastnených krajín alebo kultúrne inštitúty.

Hlavnou ideou podujatia je predstavenie múzeí verejnosti v netradičnom duchu a to prostredníctvom večernej, resp. nočnej návštevy. Pri tejto príležitosti múzeum ponúka rôzne programy a špeciálne akcie, ktoré sprostredkujú nevšedný zážitok z návštevy múzea. Počas podujatia je vstup do múzea voľný.

Pripraviť sa! Pozor! Páľ!

Sériu zaujímavých letných podujatí otvára v júli podujatie pre rodiny s deťmi s názvom Pripraviť sa! Pozor! Páľ!

Nevšedný program sa odohráva v Meštianskom dome č. 32/38 na Štefánikovom námestí v Kremnici v priestoroch novej historicke-umeleckej výstavy „Strela jasná okovaná! Kremnický meštiansky strelecký spolok a jeho terče“. Prehliadka výstavy pripomína divadelné predstavenie, kde sa príbeh členov meštianskeho streleckého spolku odohráva v súhre svetelných i zvukových efektov. Výnimočná strelecká atmosféra sa odohráva v detskej strelnici v interiéri Meštianskeho domu.

Časť program je situovaná aj na Štefánikovom námestí, kde si môžu návštevníci pozrieť ukážky historických palných zbraní a deti si vyskúšajú svoju zručnosť počas rytierskych hier. Súčasťou podujatia býva aj tvorivá dielňa.

Piknik na hrade

Leto je tým správnym časom pre zábavu a dobrodružstvá pod šírou oblohou a preto je areál kremnického mestského hradu ideálnym priestorom pre pohodu, voľnosť, rozptýlenie a nespútané radovánky.

Celodenné letné podujatie je určené najmä pre prázdninujúce rodiny s deťmi. Do sveta piknikovej atmosféry návštevníkov uvedú účinkujúci, ktorí vystupujú s pestrým program oživeným hudbou a dokážu rozveseliť a zabaviť všetkých okoloidúcich, okolostojacich, aj okolosediacich. Pre všetky hravé nátury sú vždy pripravené rôzne hry. Mladí umelci majú v obľube letnú školu maľby na klasické plátno.

Príjemnú kulisu na sobotný letný piknik vytvoria aj zaujímavé zákutia mestského hradu. Popri oddychu na piknikovej deke si návštevníci môžu prezrieť aj expozície kremnického mestského hradu. Neopakovateľnú panorámu historickej Kremnice a okolitých hôr zasa po zdolaní 127 schodov ponúkne vyhliadka z veže Kostola sv. Kataríny.

V ďalšej ponuke tiež nechýbajú rôzne zdravé piknikové jedlá, koláčiky, slané pečivo, či sladké medovníčky. Súčasťou sú aj stánky s milými drobnými suvenírmi a rôznymi prekvapeniami, kresbičkami, hračkami… Letné osvieženie ponúka improvizovaná čajovňa.

Príbehy v múzeu

Medzi ďalšie obľúbené letné podujatia patria Príbehy v múzeu. Dramatizované hrané prehliadky z histórie Kremnice zavedú návštevníkov k nevšedným udalostiam a oživia tak zaujímavý príbeh súvisiaci s Kremnicou.

Jednotlivé scény sa odohrávajú v priestoroch expozície Líce a rub peňazí, súčasťou podujatia je aj sprievodný program na nádvorí múzea.

Nenechajte si ujsť čaro príbehov v múzeu plných zábavy, dobrodružstva, no tiež historických reálií a príďte zažiť významné kremnické udalosti!

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

DEKD sú pravidelným septembrovým podujatím, do ktorého sa Múzeum mincí a medailí zapája rôznymi formami sprístupňovania, prezentovania a propagovania svojich expozícií verejnosti.

Výber priestoru a programu pre konanie podujatia sú prispôsobované vyhlásenej téme tak, aby zaujímavý program ponúkol návštevníkom zážitok z prítomného umenia.

Detský Halloween v Kremnici

Halloween je mystický sviatok, ktorý neobchádza ani Kremnicu. Deti oblečené v kostýmoch a maskách vytvoria tajomný lampiónový sprievod, ktorý prechádza večernou Kremnicou. Mestský hrad vo večernej nádhere so záhadnými tieňmi prináša mnoho okúzľujúcich okamihov, nezabudnuteľných momentov, zaujímavých príbehov a tajuplných prízrakov.

Počas nevšedného večerného predstavenia začínajú halloweenské postavičky v mihotajúcich svetlách sviec rozprávať desivé príbehy. Po meste a mestskom hrade zaiste stretnete tajomné bludičky, ktoré vám možno aj posvietia na cestu.

Užite si čaro Kremnice a Mestského hradu zaodetých do šera jesenného večera… čaká vás úžasný večer plný zábavy, hudby, svetielok a strašidielok.

Jeseň v múzeu

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravuje múzeum pre seniorov príjemné dopoludnie so zaujímavým programom.

Vzdelávací komunitný projekt určený seniorom, prebieha v systematických opakovaných návštevách múzea už od roku 2009. Múzeum pre túto kategóriu edukantov vytvára špeciálne programy pre napĺňanie cieľov celoživotného vzdelávania.

Súčasťou programu býva aj medzigeneračné stretnutie, mladú generáciu často reprezentujú žiaci Základnej umeleckej školy v Kremnici, ktorí sa zapájajú svojimi hudobnými interpretáciami.

Vianoce na hrade

Na záver roka múzeum pripravuje špeciálne sviatočné podujatie pod názvom Vianoce na hrade. Hrané prehliadky v dobových kostýmoch na vianočnú tému oživia prostredie Mestského hradu v Kremnici.

Dej vianočného príbehu prenesie návštevníkov do rozprávky alebo do minulosti a predstavia im zachované vianočné tradície a zvyky. Sviatočná vianočná atmosféra podujatia býva dotvorená malými jasličkami a živým Betlehemom.

Pre najmenších návštevníkov býva v radnici mestského hradu pripravená tvorivá dielňa na výrobu rôznych vianočných ozdôb, vianočných kartičiek a pozdravov.

Koncerty

Múzeum pripravuje každoročne aj niekoľko koncertných podujatí.  Miestom konania týchto podujatí býva spravidla Kostol sv. Kataríny na Mestskom hrade, ktorý sa vyznačuje vynikajúcou akustikou. V kostole je inštalovaný koncertný organ Rieger-Kloss z roku 1992, ktorý patrí k najmodernejším na Slovensku. Kostol ponúka vynikajúce podmienky pre koncerty rôznych  hudobných nástrojov, zoskupení a žánrov. Okrem toho múzeum využíva pre koncertné vystúpenia aj komornejšie priestory ďalších svojich expozícií (meštiansky dom, galéria, numizmatická expozícia). Výnimočnú atmosféru pre letné koncerty ponúka Banícka bašta v areáli mestského hradu.

Múzeum už tradične počas roka organizuje veľkonočný a adventný koncert, prípadne koncerty konané pri špeciálnej príležitosti (Dni európskeho kultúrneho dedičstva, výročia múzea, kultúrne podujatia, benefičné koncerty). Okrem koncertov organizovaných múzeom sa v Kostole sv. Kataríny konajú ďalšie koncerty realizované v spolupráci s inými organizátormi, napr. v rámci festivalu poézie, divadla a hudby CAPALEST / Capalest v regióne. V lete poskytuje Kremnický mestský hrad miesto pre jedinečný medzinárodný One Day Jazz Festival.

Obohatením prehliadky expozícií Mestského hradu a Kostola sv. Kataríny bývajú počas leta aj Ukážky organovej hudby, krátke hudobné podujatie, vďaka ktorému majú návštevníci príležitosť výnimočný kráľovský nástroj nielen vidieť, ale aj počuť. Na organe zaznievajú ukážky klasických skladieb od známych autorov, ako aj skladby od súčasných skladateľov a hudobné ukážky známych filmových melódií.

V priestoroch galérie dostávajú priestor na koncertné vystúpenia pod názvom ARS MUZIKA & PINGENDI ARS žiaci Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici. Spojením hudobného a výtvarného umenia sa tak dostávajú do vzájomného súznenia obidve múzy – hudba a výtvarné umenie. Hudba dostane farby a obrazy zaznejú ozvenou tónov.

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.