SLOVENSKÁ
MEDAILA 2016 – 2020
15. december 2020 – 24. apríl 2021
Výstava ukončená.

Výstava Slovenská medaila 2016 – 2020 pri príležitosti 30. výročia založenia Združenia medailérov Slovenska, sprístupnená verejnosti v termíne 15. 12. 2020 – 5. 2. 2021 v priestoroch NBS – Múzea mincí a medailí v Kremnici prezentuje tvorbu dvadsiatich štyroch členov Združenia, dvoch prizvaných hostí a troch už nežijúcich umelcov. Predstavuje autorov narodených v rozpätí rokov 1933 – 1985 a tvoriacich najmä v Bratislave a v Kremnici, ale i v rôznych regiónoch Slovenska. Sú to sochári, ktorí sa venujú komornej plastike, šperku či dizajnu, profesionálni tvorcovia zberateľských i pamätných mincí emitovaných Národnou bankou Slovenska, či odborní pracovníci Mincovne Kremnica. Ich tvorba je natoľko kreatívna, že obsiahne aktuálne aspekty európskej i svetovej medailérskej produkcie.

Mnohí z autorov svojimi dielami napĺňajú kritéria klasickej medaily s jej základnými atribútmi, iní prinášajú diela experimentálneho charakteru, s nekonvenčnými technickými postupmi i materiálmi, či posúvajúce klasickú medailu do sféry drobnej plastiky, alebo miniatúrneho objektu.

Na výstave nájdeme najmä medaily liate, razené, tepané, ryté, ale i montované, svoje zastúpenie má výberovo aj drobná plastika, ako i návrhy na obehové a pamätné mince. Mnohé klasické medaily vznikli účelovo, na základe vonkajšieho podnetu a boli limitované tvarom, obsahom, technikou i materiálom, popri nich sú tu, samozrejme, voľne koncipované diela, kde autori majú možnosť ignorovať zaužívané predpisy, ba dokonca sa odpútať od reliéfnych zobrazení smerom do priestoru v podobe drobnej plastiky či objektu. Využívajú pri tom tradičné i nové techniky spracovania kovu ako liate, razbu, rytie, tepanie, ale i pre medailu donedávna nemysliteľné postupy, ako montáž, či asambláž, ktoré súvisia aj s používaním nových materiálov, ako kameň, sklo, papier, laminát, plast i rozmanité použité staré či nájdené predmety.

Námetová inšpirácia súčasnej slovenskej medaily je rovnako rozsiahla. Okrem príležitostných a jubilejných, pripomínajúcich výročia či udalosti, sú to najmä námety celospoločenské, mnohokrát s nadčasovým obsahovým akcentom, reagujúce na vážne ekologické i humánne problémy doby a často prechádzajúce zo všeobecnej anonymity až k reflexii konkrétnych udalostí, ktoré zasiahli našu krajinu. Ich protikladom sú literárne, meditatívne či filozofické inšpirácie a vnútorné emotívne vyznania, prinášajúce sondu do intímneho duchovného sveta súčasného človeka.

Výtvarná reč týchto diel je úzko spätá s individuálnymi autorskými štýlmi a rukopisom jednotlivých tvorcov. Smeruje od prepracovaných figurálnych kompozícií, v ktorých sú utajené ľudské príbehy cez expresívne gestá, ale i imaginatívne a krehké tvarové modelácie až k abstrakcii, geometrii a minimalizmu.

Vystavujúci autori, členovia Združenia medailérov Slovenska:

Jozef Barinka, Rozália Darázsová, Alojz Drahoš, Vladimír Durbák, Eva Dušenková, Ondrej Ďurian, Gabriela Gaspárová-Illéšová, Eva Harmadyová, Miroslav Hric, Pavel Károly, Ján Korkoš, Milan Kožuch, Dušan Králik, Milan Lukáč, Klment Mitura, Štefan Novotný, Mária Poldaufová, Marián Polonský, Branislav Rónai, Miroslav Rónai, Juraj Sapara, Ladislava Snopková, Imrich Svitana, Alexander Vika

Hostia Združenia medailérov Slovenska:

Stanislav Kiča, Milan Struhárik

In memoriam:

Jozef Karol Höger, Štefan Hudzík, Ladislav Prítel

Zobraziť katalóg

Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.