Dedičstvo živé, žité, žijúce...

6. 9. 2023

Podujatie v rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva

13. septembra 2023 o 16.00 hod.

Galéria NBS MMM,
Štefánikovo nám. 33/40

Bez vstupného

Čo Kremničanom zanechal poručiteľ Laskomerský?

20. augusta 2023 uplynulo 115 rokov od smrti Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského.

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) si NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica pripomenulo osobnosť a odkaz Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom DEKD v roku 1993. V tomto roku je témou podujatia „Dedičstvo ži!“ Dedičstvo živé, žité, žijúce (ide o voľný preklad anglického originálu „Living heritage“). DEKD oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. Otvárací ceremoniál DEKD 2023 sa uskutočnil 8. septembra 2023 na Mariánskom námestí v Žiline.

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica sa do Dní Európskeho kultúrneho dedičstva zapojilo podujatím „Poručiteľ Laskomerský“, ktoré sa uskutočnilo v stredu 13. septembra o 16.00 hod. v galérii NBS-MMM.

Eva Kopčová zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici – pracovisko Archív Kremnica priblížila Zechentera – Laskomerského z netradičného uhla ako podnikateľa, ktorý spoločne so zaťom Jurajom Teschlerom podnikal v oblasti spracovania nerastu s názvom diatomit (kremelina), ktorý ťažili v Dúbravici neďaleko Banskej Bystrice a časom vlastnili aj dielňu na výrobu izolačných hmôt. O tom, že podnikanie s kremelinou, tvorenou z opálových schránok jednobunkových rias, bolo úspešné svedčí aj fakt, že ich produkty získali viacero ocenení a kupoval ich pre svoje horehronské podniky aj gróf Filip Coburg.

V odbornom príspevku, ktorý na podujatie zaslala Adelaida Mezeiová z Ústavu slovenskej literatúry SAV, poukázala na to, že o svojich textoch Laskomerský vyhlasoval, že „nepíše ani román, ani novelu; nikto sa nezaľúbi, neožení, nezastrelí, neutopí, nezakole, ani neotrávi; nebudú domy horieť, ani potopa lomoziť, ani máčny mak všetkého“. Čitateľ sa nemusí báť, „nebudú mu vlasy dupkom vstávať, ani neupadne do mdloby“. Platí to hlavne o beletristickej publicistike, vo svojom najvýznamnejšom umeleckom diele – Lipovianska maša – sa od týchto cieľov trochu odchýlil. To však možno zase považovať za prvé slovenské dielo so tematikou robotníkov, keďže vedľajším motívom je práca robotníkov v hute a problémami ekológie, keďže v opisoch autor cez rozprávača vyjadruje názor, ako človek svojou činnosťou mení životné prostredie.

Prekladateľka Renáta Deáková z občianskeho združenia Mona sentimental predstavila víziu Európskeho literárneho domu, ktorý má vzniknúť po rekonštrukcii Zechenterovho domu. V literárnom dome Zechenter by mohli nájsť zázemie nielen poprední prekladatelia zo sveta, no svoj priestor pre komunitné akcie tu majú mať aj obyvatelia Kremnice.

O predmetoch z pozostalosti GKZL, ktoré zozbieral zlatník Peter Mišík, porozprával historik Daniel Haas Kinaička. Hudobným hosťom večera bol akordeonista Ferko Kmeť.

Ďalšie aktuality

27. 9. 2023

Šumenie znamená šupkárske umenie

Výstava prezentuje celé spektrum umeleckých odvetví.

25. 9. 2023

Marek Budaj prednášal na letnej škole…

Predstavil poklad zo Šintavy.

19. 9. 2023

Vystavujúci konškoláci 1992 - 1996

Príležitosť predstaviť svoju aktuálnu tvorbu prijali nielen výtvarníci,…

Archív aktuálnych informácií
Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.