TEXTILNÁ TVORBA 2017

30.11.2017

TEXTILNÁ TVORBA 2017
celoslovenská súťažná výstava
neprofesionálnej textilnej tvorby

8. 12. 2017 - 31. 1. 2018
Galéria NBS - Múzea mincí a medailí
Štefánikovo nám. 33/40, Kremnica

Vernisáž výstavy: 8. 12. 2017 o 14.30 h
Hudobný program: Pink Harmony
Sprievodný program: prezentácia tradičných textilných techník

BBSK - Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s NBS - Múzeom mincí a medailí v Kremnici a Mestom Kremnica usporiadali 7. ročník celoslovenskej súťažnej výstavy neprofesionálnej textilnej tvorby pod názvom Textilná tvorba 2017. Výstava sa koná pod záštitou primátora mesta Kremnica Alexandra Ferenčíka.

Súťažná výstava Textilná tvorba sa organizuje formou bienále, umožňuje autorom zaoberajúcim sa textilnou tvorbou predstaviť sa verejnosti v ucelenej kolekcii, prezentujúc tradičnú slovenskú textilnú tvorbu  s využitím moderného autorského prístupu a s uplatnením v súčasnej dobe.

Súťažilo sa v dvoch skupinách: A - študenti stredných umeleckých škôl a B - neprofesionálni autori. V jednotlivých skupinách boli kategórie: Úžitkové predmety, Dekoratívne predmety, Šperk, Objekt z textilu, Hračka. (v skupine B odborná porota odporučila zaradiť aj kategóriu Odev - odevný doplnok).

Do projektu výstavy sa zapojilo 5 stredných odborných škôl s textilným zameraním:

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Kremnica, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika Levice, Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok, SPŠ S. Mikovíniho Banská Štiavnica., Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Topoľčany.

Trojčlenná odborná porota pod vedením Mgr. Kataríny Chruščovej z Banskej Bystrice udelila

Hlavnú cenu Soni Bezúchovej z Banskej  Bystrice za  kolekciu paličkovaných obrazov .

V rámci vernisáže sa uskutoční prezentácia tradičných textilných techník - výšivka krivou ihlou a krížiková výšivka. Počas trvania výstavy sa budú organizovať vzdelávacie programy a tvorivé dielne pre návštevníkov zo základných a stredných škôl.

Celoslovenská súťažná výstava neprofesionálnej textilnej tvorby  TEXTILNÁ TVORBA  2017 bola podporená z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

Na výstavu srdečne pozývame!

Mgr. Helena Soboslayová
koordinátorka výstavy
POS Žiar nad Hronom

TEXTILNÁ TVORBA 2017

Archív aktuálnych informácií