STRETNUTIE V ROKOCH PO ROKOCH

10.11.2016

STRETNUTIE
V ROKOCH
PO ROKOCH

24. 11. 2016 - 27. 1. 2017
Galéria NBS-MMM Kremnica
Štefánikovo nám. 33/40 v Kremnici

Výstava z tvorby 1. absolventov a pedagógov kremnickej SUPŠ:
Vladimír Durbák, Ondrej Ďurian, Ladislav Jurovatý, Pavel Károly,
Peter Klaudíny, Marcela Korkošová (Kučerová), Július Mojžiš,
Juraj Opršal, Viliam Pirchala, Mária Poldaufová, Jindřich Prášil,
Ivan Riabič, Milan Sokol, Ján Volka, Soňa Zemánková (Pauková),
Ján Korkoš, Milan Ormandík

Kurátorka: Mgr. Janka Kolláriková

Vernisáž výstavy: 24. novembra 2016 o 16.00 h

V školskom roku 2016/2017 si kremnická SŠÚV alias Stredná umelecko-priemyselná škola v Kremnici historicky píše 50-ty rok svojej existencie. Absolventi školy, ktorí tvoria naprieč generáciám jednu "šupkársku" rodinu, sa pre základy, ktoré v nej dostali a tvorivý prístup aj k riešeniu problémov, v živote nestratia.

Výrazných pätnásť z prvých absolventov v rokoch 1970 - 1972 a dvaja z prvých pedagógov sa rozhodlo spoločne stretnúť prostredníctvom výstavy formou salónu a pozvať tak na stretnutie a spomínanie nielen svojich spolužiakov.

Spája ich minulosť i súčasnosť. Základ v úcte k remeslu a umelecká a filozofická pluralita. Genius loci mesta i miesta - školy. Denné štvorročné štúdium v nových výtvarných odboroch - rytci, kováči, šperkári a odlievači. Spoločné zážitky v škole i mimo nej. Pedagógovia, čerství absolventi VŠ so svojim elánom a entuziazmom, ich odborná výučba a myslenie umelca, v neposlednom rade rozmer „starších kolegov". Celoživotne cesta výtvarníka.

STRETNUTIE V ROKOCH PO ROKOCH

O ŠKOLE / 1966 - 2016 / Stredná umeleckopriemyselná škola pre spracovanie kovov / Stredná umelecko-priemyselná škola - SUPŠ / Škola úžitkového výtvarníctva - ŠÚV / Súkromná škola úžitkového výtvarníctva - SŠÚV v Kremnici

Vznikla v roku 1966, v čase politického uvoľnenia, liberalizácie, keď kremnická „šupka", ako druhá po SUPŠ v Bratislave zahájila vyššiu odbornú stredoškolskú umeleckú a remeselnú výučbu celoslovensky. O rok neskôr vznikla tretia (až do roku 1989 posledná) škola  tohto typu v Košiciach. Každá so svojim špecializovaným zameraním študijných odborov a zámerom doplniť systémové školské vzdelávanie talentovaných detí pre prax i ďalšie vysokoškolské štúdium príbuzného umeleckého zamerania v širšom kontexte kultúry.

Prečo vznikla v Kremnici? Predovšetkým pre špecifikum mesta a mincovne, ktorá pre svoju špecializovanú výrobu potrebovala odborné kádre, ale aj pre širšiu spoločenskú potrebu praxe v kovospracujúcich  umeleckých smeroch. Našla tu tiež podporu a pochopenie v systéme školstva. Preto aj prvými odbormi školy bolo Plošné a plastické rytie kovov a Umelecké kováčstvo a zámočníctvo. V ďalšom školskom roku k nim pribudlo Zlatníctvo a strieborníctvo, v roku 1968/1969 aj Umelecké odlievanie kovov. Prvé roky boli jednotriedne, s výučbou štyroch špecializovaných odborov. Spoločenským rozvojom a časom dobrým renomé sa zvyšoval celoslovenský záujem o kremnickú školu, čím vznikali viaceré triedy a pribudli ďalšie kreatívne oddelenia (v roku 1969 dizajn- tvarovanie priemyselných výrobkov, 1980 štukatérstvo, 1989 Tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov), spolu 7 oddelení. Základom sa stala úcta k znalosti remesla - materiály, technológie a na ňom rozvíjať tvorivé možnosti, zhmotňovať duchovné obsahy, vlastné postoje.

Umelecká priemyslovka v Kremnici vo svojej  päťdesiatročnej histórii vždy patrila k vzdelávacím inštitúciám, ktoré významne ovplyvňovali a formovali dianie v oblasti stredného umeleckého školstva na celom Slovensku. Kov spracujúce odbory tejto školy predstavujú tiež významnú a nezastupiteľnú kapitolu v dejinách našich umeleckých remesiel. Výsledky študentov získali mnohé ocenenia doma i v medzinárodných súťažiach, výstavách. Za nimi od začiatku stáli výrazné osobnosti kvalitných pedagógov. Odborné predmety vyučovali výtvarníci s vlastnou výtvarnou praxou, s individuálnou formou prístupu k žiakom. V ich radoch učili aj bývalý absolventi tejto školy. Školu do roku 2016 absolvovalo 2282 študentov a mnohí z nich sú dnes úspešní odborníci a umelci.

V súčasnosti, opierajúc sa o tradície, škola s novým subjektom (Švédska vzdelávacia spoločnosť) rieši podmienky na vzdelávanie výtvarne nadaných mladých ľudí a pokračuje v budovaní  svojho imidžu prostredníctvom nového školského vzdelávacieho programu, v neľahkej konkurencii desiatok novovzniknutých štátnych i súkromných škôl s výtvarným zameraním.

Vieme však, že vďaka školám s kvalitným umeleckým programom tak mohlo, a aj v súčasnej dobe môže, umenie, estetika, kultúra prerásť do spoločenského života a tak prepotrebne ho kultivovať, či dokonca oživovať.

STRETNUTIE V ROKOCH PO ROKOCH

Archív aktuálnych informácií